• Novinky

     • Leto s informatikou
      • Leto s informatikou

      • Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.

       Odborné a zážitkové aktivity zamerané na prírodné vedy, matematiku a informatiku ponúka Smart Tábor 2021 v Danišovciach, ktorý bude prebiehať 21.8.2021 - 27.8.2021. Pobytový tábor zabezpečujú lektori z UPJŠ Košice, univerzita je jedným z partnerov národného projektu IT Akadémie.

       Dni s matematikou či informatikou ... ale nie v škole

       Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, prímy 8-ročného gymnázia  a 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia so záujmom o prírodné vedy, matematiku a informatiku sa pripravujú 2 turnusy denného tábora v priestoroch  UPJŠ Košice. Prvý turnus sa uskutoční v termíne 12. – 16.7.2021 a druhý turnus v čase 19. – 23.7.2021.

       Všetky informácie a prihlášky do táborov nájdete na stránke http://itakademia.sk/denne-it-tabory

     • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey
      • Zomrel bývalý riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey

      • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 24. 6. 2021 vo veku 72 rokov opustil náš dlhoročný bývalý riaditeľ školy

       PhDr. Jozef Pištey.

       Na našej škole učil dlhých 33 rokov a funkciu riaditeľa školy prebral v neľahkom období zmien v  našej spoločnosti a vykonával ju 24 rokov. Vďaka jeho riadiacej práci sa zaradilo naše gymnázium medzi úspešné košické školy a vychovalo celý rad erudovaných odborníkov v rôznych oblastiach.

        

       Všetci, ktorí ho poznali, spomínajú na jeho ľudský prístup k všetkým kolegom a žiakom. Nikdy neublížil a vždy podal pomocnú ruku, profesne i ľudsky poradil, vyšiel v ústrety. V škole vytváral pokojnú atmosféru vzájomnej úcty a porozumenia.

       Česť jeho pamiatke!

       Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 30. 6. 2021 o 14.00 v  košickom krematóriu.

        

     • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO
      • Netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO

      • Dňa 17.6.2021 žiaci 2.AB a 2.NB absolvovali netradičné vyučovanie biológie v košickej ZOO. Získané informácie o zvieratách žijúcich v našej ZOO spracovali do systému živočíchov a vytvorili pekné prezentácie aj s videami. 2.NB vytvorila propagačný materiál (brožúrky, plagáty..) zameraný na ochranu vybraného ohrozeného  druhu zvierat.

     • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 
      • Významný úspech študentky prvého ročníka v medzinárodnej súťaži!!! 

      • Porota zložená z troch amerických odborníkov na literatúru a kreatívne písanie ocenila prácu našej študentky Vanessy Kravčíkovej z 1. NB triedy (anglický bilingvál) druhým miestom v súťaži v písaní na tému American dream. Gratulujeme a veríme, že tento úspech inšpiruje aj ostatných študentov k aktívnej účasti na medzinárodných súťažiach. 

     • Voľné pracovné miesto
      • Voľné pracovné miesto

      • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka Gymnázia, Opatovksá cesta 7, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami biológia, matematika, fyzika, informatika.  Viac informácií nájdete tu.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie