• Novinky

     • Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium
      • Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium

      • Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

       na denné štúdium odbor 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium

       pre školský rok 2021/2022

        

       Výsledky PS pre anglické bilingválne štúdium - link: vysledky_anj_bilingval.pdf

       Výsledky PS pre nemecké bilingválne štúdium - link: vysledky_nej_bilingval.pdf

        

               Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

       Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí do 25. 5. 2021 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (v prílohe). Doručenie sa uskutoční cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy, prípadne osobne za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. V prípade nedoručenia potvrdenia do stanoveného termínu nástup na štúdium žiaka zaniká. - potvrdenie o nastúpení žiaka

       Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania.

       Na stiahnutie: odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc

       Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

       V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy na

       tel. čísle 055/727 44 12, resp. 055/727 44 14.

        

       V Košiciach 14.5.2021                      Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

     • Výsledky PS - 4 a 8 ročné štúdium
      • Výsledky PS - 4 a 8 ročné štúdium

      • Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

       Gymnázia,  Opatovská cesta  7, Košice

       na denné štúdium odbor 7902 J  - gymnázium

       pre školský rok 2021/2022

        

            Výsledky PS pre 4 ročné štúdium - link:  vysledky_4_rocne_studium.pdf

            Výsledky PS pre 8 ročné štúdium - link : vysledky_8_rocne_studium.pdf

               Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

       Informáciu o prijatí (neprijatí) dostanete cez informačný systém základnej školy (EduPage), resp.prostredníctvom e-mailu.

       Rozhodnutia o prijatí (neprijatí) budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

       Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí najneskôr do 25. 5. 2021 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. - potvrdenie o nastúpení žiaka

       Doručenie sa uskutoční cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy, prípadne osobne za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. V prípade nedoručenia potvrdenia do stanoveného termínu nástup na štúdium žiaka zaniká.

       Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania - odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc

       Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

       V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle 055/727 44 12, resp. 055/727 44 14.

        

       V Košiciach 11.5.2021                                Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
      • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme

      • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

       Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

       O náš kultúrny program sa postarali :

       Rebecca Becová z 3.NB triedy, ktorá zahrala vlastnú skladbu Butterfly Effect - gitara a spev Miroslava a Michaela Kožlejové z 1.NB triedy si vybrali skladbu Minnelied (Ľúbostná) od Franza Schuberta - klavír , flauta a spev Bučková Martina z 2.A triedy sa predstavila skladbou

       Calum Scott - You are the reason , gitara , spev Mária Lešková z 3.A triedy zahrala skladbu Diva Preria, gitara, spev

     • Úspech študentskej firmy Giftify
      • Úspech študentskej firmy Giftify

      • Dňa 4.5. 2021 sa uskutočnila celoslovenská súťaž študentov Aplikovanej ekonómie - Veľtrh podnikateľských talentov. Naša školská firma Giftify si v silnej konkurencii vybojovala krásne 3. miesto v kategórii AVION Marketingová prezentácia, kde porota ocenila najmä  orientáciu študentskej firmy na zákazníka, tímový duch firmy, originalitu a kreativitu našich študentov.   

       Študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom podnikaní.