• Novinky

     • Prijímacie skúšky - zmena podmienok
      • Prijímacie skúšky - zmena podmienok

      • Vážení rodičia, milí uchádzači,

       na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 došlo k zmene podmienok pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy.

       Do budovy školy v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.  Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania)  testom nepreukazuje . 

        

        

       prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       pre 4-ročné a 8-ročné štúdium

       • v prvom termíne 3. mája 2021,
       • v druhom termíne 10. mája 2021.

       pre 5-ročné bilingválne štúdium

       • v prvom termíne 5. mája 2021,
       • v druhom termíne 12. mája 2021.

       Pozvánky na prijímacie skúšky boli zaslané všetkým uchádzačom prostredníctvom Edupage alebo e-mailom. 

       Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00. 

        

        

     • Úspech v dejepisnej olympiáde
      • Úspech v dejepisnej olympiáde

      • V dňoch 26. a 27. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, do ktorého sa prebojoval z krajského kola náš žiak z 1.NB triedy Alex Eiben. Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom z nich účastníci museli preukázať znalosti zo všetkých období dejín absolvovaním náročného vedomostného testu a v druhom kole obhájiť svoj písomný projekt pred komisiou.

       Alex Eiben napísal prácu s názvom Odkaz Vojtecha Löfflera, kde sa bližšie venoval životu a dielu tohto významného košického sochára. Menovaný uspel v oboch náročných kolách, získal tak dostatočný počet bodov a stal sa tak úspešným riešiteľom celoštátneho kola dejepisnej olympiády, celkovo obsadil pekné deviate miesto. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme.

     • IQ Olympiáda – výsledky
      • IQ Olympiáda – výsledky

      • V týždni od 12.4. do 19.4.2021 prebiehalo online formou 10. kolo IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo celom 31 žiakov osemročného štúdia, pričom 24 z nich sa zaradilo medzi 75% úspešných riešiteľov. Dvaja: Alexandra Janigová (1.OA )a Vladimír Strýčko (3.OA) sa prebojovali do regionálneho kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným blahoželáme a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalšom kole.

     • 22. apríl - DEŇ ZEME
      • 22. apríl - DEŇ ZEME

      • PK Človek a príroda vyhlasuje pri príležitosti DŇA ZEME súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu s danou tematikou a komentárom. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Všímaj si okolie, odfoť a pošli na marta.halaszova@opatovska.sk do 3. 5. 2021.

     • Čo je to relaxácia?
      • Čo je to relaxácia?

      • Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. 
     • AMAVET - Junior Internet
      • AMAVET - Junior Internet

      • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) podporuje už 30 rokov talentovaných mladých ľudí a žiakov. Organizuje i súťaž Junior Internet, do ktorej sa tohto roku zapojila naša žiačka Júlia Schwarczová z 2.OA. Jej projekt získal v prvom kole také hodnotenie, ktoré ju posunulo do finále tejto súťaže. Toto finále sa uskutoční 23.4.-24.4.2021 formou videokonferencie.

    • Kontakt

     • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
     • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
     • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
     • 00162159
     • 2021189764
     • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
     • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
     • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
    • Prihlásenie