• Novinky

      • Žneme úspech aj v nemčine

      • Tohto roku sa naši žiaci aj napriek pandémii zapojili do olympiády z nemeckého jazyka a v každej kategórii dosiahli úžasný úspechOkresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 20.01.2021 a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách, pričom všetci boli úspešnými riešiteľmi! Umiestnili sa nasledovne: 

        Kategória 1A:  

        Janka Ľochová, II.OA, 2.miesto  

       Amiri Idris, I.OA, 3.miesto  

        Kategória 1B:  

       Michal Sanislo, III.OA, 1.miesto   

       Alex Albrecht, IV.OA, 6.miesto  

       Všetkým srdečne blahoželáme! Janke, Michalovi a Karin zo IV.OA (kategória 1C), ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole. Viel Glück! 

      • Študujte u nás

      • Milí deviataci a ôsmaci. Máme pre Vás pripravené informácie o štúdiu na našej škole.Stači sa pozrieť na stránku www.opatovska.sk/studium/. Máme pre Vás pripravené testy, zaujímavé prezentácie, videá. Nájdete nás aj na sociálnych sietiach Facebook (@GO7Kosice) a Instagram (gymopatke)..

       Pre záujemcov o bilingválne štúdium pripomíname termín podania prihlášok a to do 20.02.2021. Ponúkame kvalitnú výuku jazykov lektormi a učiteľmi, možnosť absolvovať jazykové skúšky a získať medzinárodné certifikáty. Hlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka ZŠ.

      • Physics in Advent

      • V čase od 1. do 24. decembra sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej online súťaže Physics in Advent (Fyzikálny adventný kalendár https://www.physics-in-advent.org/calendar). Tak ako každý adventný kalendár, aj tento obsahoval 24 okienok. Tieto však neboli naplnené čokoládou, ale pokusmi z fyziky. Každý deň mali žiaci zrealizovať jednoduchý pokus a na jeho základe vyznačiť správnu odpoveď na položenú otázku. O tom, že sa naším žiakom darilo svedčia aj certifikáty jednotlivých tried, ktoré sa zapojili.  V adventnom kalendári bolo viac ako 61 000 registrovaných účastníkov - konkurencia bola teda obrovská. Naši žiaci sa nedali zahanbiť a viacerí dosiahli maximálny počet 24 bodov a teda ašpirujú na ocenenie od organizátorov.

      • V anglickom jazyku sme super

      • Napriek pandémii naši žiaci sa zapájajú do súťaží a VYHRÁVAJÚ!!!

       a 13.01.2021 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, súťaž prebiehala online formou. Našu školu reprezentovali žiaci v piatich kategóriách a umiestnili sa nasledovne:

        

       - v kategórii 1.A: Vivianna Lašutová II.OA, 6.miesto

       - v kategórii 1.B: Alex Albrecht IV.OA, 6.miesto

       - v kategórii 2.A: Alexandra Bačová II.NB, 2. miesto

       - v kategórii 2.B: Dominik Bujnovský III.A, 1.miesto

       - v kategórii 2C2: Peťko Oskar II.AB, 2.miesto

        

       Všetkým srdečne blahoželáme. Dominikovi a Viktórii Parkányiovej V.AB, ktorá postupuje priamo zo školského kola, držíme palce v krajskom kole!

      • Vieš to? Telo-telo

      • Žiaci 3. a 4.ročníka nášho osemročného gymnázia sa zapojili do vedomostnej súťaže z Telesnej a športovej výchovy "VIEŚ TO? TELO-TELO". Súťaž trvala 5 týždňov a žiaci odpovedali na otázky v oblasti biomechanika, fyziológia, zdroje energie pre ľudský organizmus, kultúra a ekonomika v športe.

       Súťaže sa zúčastnilo 31 škôl z celého Slovenska.

       Spomedzi 740 účastníkov sa našou najúspešnejšou žiačkou stala Denisa Bognárová z triedy 4.OA, ktorá obsadila pekné 12.miesto. Ďalšími úspešnými riešiteľmi, ktorí sa umiestnili v prvej 40 - tke sú:

       Matej Štefko - 4.OA - 24.miesto, Alex Albrecht -4.OA - 28.miesto, Tatiana Kočišová - 4.OA - 33. miesto, Vanesa Kolesárová - 4.OA - 40.miesto.

       Srdečne blahoželáme.

      • Víťazka z DOD

      • Výherkyňou atraktívnej ceny vrámci DOD sa stala Barborka Čechová, ktorú si z rúk riaditeľky aj osobne prevzala. Teší nás jej záujem o našu školu a radi ju privítame v radoch našich žiakov.