• Novinky

      • Tvorivý učiteľ fyziky

      • V dňoch 21. 9. - 23. 9. sa v Konferenčnom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila konferencia Tvorivý učiteľ fyziky. Cieľom tejto konferencie je združovať učiteľov fyziky a zdieľať inšpirácie z vyučovania fyziky na školách. V rámci konferencie sme prezentovali prácu našich žiakov na dlhodobých projektoch miniSOČ ako aj prírodovednú súťaž PríŤaž. Ohlasy na podujatia realizované na škole boli veľmi pozitívne, čo nás podporilo v ďalšej práci. Z konferencie sme si okrem pocitu dobre vykonanej práce odniesli aj rôzne nápady a inšpirácie, ktoré budú využité na hodinách fyziky. 

      • TECHNICKÉ TALENTY 2020+

      • TRETIACI A ŠTVRTÁCI (RESP. ŠTVRTÁCI A PIATACI BILINGVÁL) už len do 30. októbra 2020 !

       Opäť je tu možnosť zapojiť sa do projektu: TECHNICKÉ TALENTY 2020+

       · pošlite svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 normostrana

       · na konci mesiaca zasadne trojčlenná komisia odborníkov FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, ktorá vyberie 3 ‒ 6 najlepších prác, ktoré budú odmenené finančnou odmenou 200 €

       · tí študenti, ktorí predstavia výnimočný nápad, príp. je ich projekt graficky spracovaný na vysokej úrovni môžu získať špeciálnu cenu v podobe výpočtovej techniky

        

       TÉMY PROJEKTU

       Obehová ekonomika ‒ Buď kreatívny v recyklácii

       Materiály modernej doby ‒ Steelový svet technológií

       Energetika ‒ Kde v pekle je energia?

       Environmentálne inžinierstvo ‒ Bráň zelenú hranicu

       Špeciálna kategória - Každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím…

        

       Bližšie informácie poskytne p. prof. Halászová na stránke Technické talenty

       Zatiaľ sa z úspechu teší iba študent 4. A - Martin Hurtuk.

      • MiniSOČ

      • V dňoch 10. – 11. 9. 2020 prebiehali na našej škole obhajoby prác - „MiniSOČiek“. Vzhľadom na hygienické opatrenia a to, že išlo o práce z minulého školského roka, študenti mali na prezentovanie skrátený čas. Tie najzaujímavejšie si však budete môcť pozrieť počas Prírodovedného dňa v apríli 2021, kde si „zmerajú sily“ s prácami našich „veľkých“ študentov. Zo všetkých tried najviac kreatívni boli študenti 2.OA a tým si vyslúžili aj kolektívnu odmenu.

       Víťazstvo a postup do ďalšieho kola si zabezpečili študenti:

       2. OA: Natalia Hadašová, Rebeka Marešová, Laura Maščák, Laura Oravcová

       3.OA: Róbert Gáspár, Jakub Imro

       4.OA: Laura Matisová, Matej Štefko

       1.A: Petra Jančiová, Kamila Kundisová

       Blahoželáme!

       Vyučujúci biológie, fyziky a chémie

      • Pozvánka rodičovské združenia

      • Vážení rodičia,

       pozývame Vás na triedne aktívy združenia rodičov spojené s voľbou rodičov do rady školy, ktoré sa uskutočnia 24. 9. 2020  (štvrtok) o 16.30 v kmeňových učebniach tried. V prípade, ak na voľbách nebude prítomná nadpolovičná väčšina rodičov žiakov, uskutoční sa opakovaná voľba rodičov do rady školy o 17.00 v ten istý deň.

       Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie Vás chceme požiadať, aby ste na RZ priniesli so sebou aj vyplnené tlačivo -  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_TA_24.9.2020.docx

       Nezabudnite, že vstup do budovy školy, je povolený len s rúškom.

      • Patba obedov

      • Pre platbu za obedy odporúčame platiť cez Internetbanking. Číslo účtu školskej jedálne nájdete aj na stránke školy v čatsi Kontakty.

       Školská jedáleň: SK87 8180 0000 0070 0021 1192 

       Sumu za obedy nájdete v aplikácii Edupage v časti Platby.