• Novinky

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Úradné hodiny v termíne 6.7.-24.8.2020 budú každý pondelok a stredu od 9:00 do 13:00 hod.

      • Výsledky školskej súťaže PríŤaž

      • Aj v tomto školskom roku prebiehala Prírodovevná súťaž - PríŤaž, do ktorej sa mohli zapojiť študenti našej školy. Spomedzi riešiteľov sme vybrali tých najúspešnejších:

       Viktória Malecová, 3. OA

       Denisa Bognárová, 3. OA

       Miroslava Hašková, 2. NB

       Stanislav Slíž, 3. NB

       Zuzana Kušnieriková, 1. A

       Úspešným riešiteľom gratulujeme.

      • Prehľad odovzdávania vysvedčenia

      • Dňa 30.6.2020 sa uskutoční odovzdávanie vysvedčenia žiakom školy v nasledujúcom harmonograme :

       8:30-9:30

       Osemročné štúdium - všetky ročníky

       Bilingválne štúdium - prvý ročník

       4-ročné štúdium - prvý ročník

       10:00-11:00 

       Bilingválne štúdium - druhý ročník, tretí ročník, štvrtý ročník

       4-ročné štúdium - druhý ročník, tretí ročník

       Žiaci pri vstupe do budovy, resp. do jednotlivých pavilónov si dezinfikujú ruky a presunú sa do tried, kde dostanú vysvedčenia.

      • Ako ste na tom s IKT?

      • Milí žiaci a učitelia,

       končí sa školský rok, ktorý nám vďaka mimoriadnym výzvam zrejme nadlho utkvie v pamäti. Jednou z výziev tohto školského roku bolo aj intenzívne využívanie výpočtovej techniky a internetu. 

       Aby ste prácu s informačnými a komunikačnými technológiami a pohyb na internete čo najlepšie zvládli, máte možnosť využiť 9. ročník IT Fitness testu – najväčšieho on-line testovania digitálnych zručností bezplatne pre učiteľov a žiakov, i iných občanov, aby si overili svoje digitálne zručnosti a napravili nedostatky. 

       Respondenti, ktorí vyplnia IT Fitness test 2020 do 31.7.2020 (teda i cez letné prázdniny) získajú elektronický certifikát s vyhodnotením úrovne svojich zručností.

       IT Fitness test si naši učitelia a žiaci môžu zdarma urobiť na:

       https://itfitness.sk/sk/

       IT Fitness test dôverný a každý dostane svoje výsledky len do vlastných rúk

       Aktuálne sa otestovalo už 20 000 respondentov! 

       Veríme, že spolu dáme učiteľom i žiakom našej školy šancu zlepšovať sa v digitálnych zručnostiach, vyhýbať sa nástrahám na internete a že naša škola bude môcť smelo hľadieť v ústrety digitálnej budúcnosti. 

        

      • Informácie k prijímacím skúškam pre 8-ročné štúdium

      •  

         Rozhodnutia o prijatí (neprijatí) si rodičia (ZZ) môžu prevziať osobne na škole v piatok 19.6.2020 alebo v pondelok 22.6.2020 v čase od 8.00 do 16.00. Neprevzaté rozhodnutia budeme posielať poštou.

       Zároveň prosíme rodičov, aby priniesli  do školy (resp. poslali poštou, mailom) potvrdenie o nastúpení žiaka alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka  - potvrdenie.docx najneskôr do 30.6.2020.

       V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle

       055/727 44 11-14, resp. mailom na skola@opatovska.sk.

        

       V Košiciach 18.6.2020                                Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

        

      • Otvorenie multifunkčného ihriska

      • Dnes sme spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislavom Trnkom otvorili nové multifunkčné ihrisko. Podarilo sa nám ho vybudovať vďaka úspešnému zapojeniu sa do výzvy Úradu vlády " Podpora rozvoja športu pre rok 2019 "  a  spolufinancovania KSK. Veríme, že si ho od nového školského roka všetci užijeme.

     • Preč s prokrastinovaním!
      • Preč s prokrastinovaním!

      • Pustime sa do toho! Aby sme neodkladali naše povinnosti, necítili výčitky svedomia, ale práve naopak efektívnejšie pracovali a lepšie si užívali svoj voľný čas. Ak stále odkladáš povinnosti a chceš sa zlepšiť, tento pracovný list je presne pre teba! 
       stiahnuť si ho v pdf môžeš tu: pracovny_list_01_-_Prec_s_prokrastinovanim.pdf
      • Oznam o počte voľných miest na našom gymnáziu

      • Oznamujeme, že naše gymnázium eviduje nasledovný počet voľných miest:

       4-ročné štúdium: 11 miest

       5-ročné bilingválne štúdium: 11 miest

       Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 8.6.2020 rozhodla, že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.