• Novinky

      • Voľné pracovné miesto

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom miestena celý pracovný úväzok s dobou nástupu od 17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdový/á účtovník/čka.

       Kvalifikačné predpoklady:

             minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

             ovládanie práce s PC – Ives, Microsoft Office  (Word, Excel) – pokročilý

       Platové zaradenie a plat: 

             zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov     

             vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov: 830,50 € ( platová trieda 5).

       Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

       • prax na personálnom a mzdovom úseku,
       • ovládanie programu Ives podmienka,
       • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
       • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
       • samostatnosť, precíznosť a dôslednosť.

       Požadované doklady: 

       • žiadosť o prijatie do zamestnania,
       • profesijný životopis,
       • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
       • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi  môžete posielať  na  adresu školy

       alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk . Kontaktovať

       budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

        

        

      • DOD na škole

      • Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční v stredu   29. 1. 2020  v čase od 10.00 do 17.00. Organizované vstupy  o 10.00, 11.00, 15.00 hod.

       Viac o podujatí sa dočítate  pozvanka_DOD.docx.

     • Zapoj sa a vyhraj notebook
      • Zapoj sa a vyhraj notebook


      • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach v spolupráci s U.S. Steel Košice predstavuje nový projekt v ktorom môžeš vyhrať 200€ alebo notebook v hodnote 1000€. Neváhaj a čítaj ďalej.Všetko nájdeš v prílohe.

       projekt_FMMR-SS-USS.pdf