• Novinky

      • Fantastický úspech nášho študenta - na našej škole sa študovať oplatí

      • Odovzdávanie   Sprachdiplomov        

       Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

       V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta   

       Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku dosiahol

       maximálny počet bodov - 100%

       Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

       Žiaci dostali certifikáty s celoživotnou platnosťou,  ktoré sú  uznávané  na celom svete, vrátane ich akceptácie na univerzitách  a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Niektorí sa uchádzajú o štúdium v zahraničí, niektorí  sa zaujímajú o štúdium germanistiky na UPJŠ.

      • POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

      • Vážení akcionári,

       JA Firma REGO7 Vás pozýva na posledné valné zhromaždenie v tomto školskom roku. Predmetom valného zhromaždenia bude likvidácia firmy a rozdelenie dividend. Za Vašu účasť Vám vopred ďakujeme.

       Miesto: učebňa dejepisu

       Termín: 4.6.2019 na 2.VH (8. 55)

      • Okresné kolo v atletike žiakov základných škôl

      • Dňa 24.5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov základných škôl, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho osemročného gymnázia (Kolesárová Vanessa - II.OA, Bognárová Denisa - II.OA, Malecová Viktória - II.OA, Matisová Laura - II.OA, Frič Martin - I.OA, Furda Fedor - I.OA, Gáspar Róbert - I.OA, Kolarčík Ivan - I.OA, Štefko Matej - II.OA, Seliga Michal - III.OA).  Reprezentovali našu školu v disciplínach - beh na 60 m, 300 m, 800 m, 1000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou. V silnej  konkurencii predviedli pekný výkon, za ktorý im ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      • Učili sme žiakov ZŠ Staničná základom podnikania

      • Naša škola sa zap ojila do programu JA Slovensko Základy podnikania. Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom 5.-7.ročníka praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiačky 3.A triedy - Michaela Lešková a Radka Štovková sa tohto programu zúčastnili na Základnej škole, Staničná13 v Košiciach.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • V piatok 10.5.2019 sme sa rozlúčíli s našimi maturantmi. Veríme, že počas akademického týždňa vynaložia veľké úsilie na prípravu ústnej časti maturitnej skúšky. Všetkým prajeme veľa úspechov a šťastnú ruku pri ťahaní otázok pri zelenom stole.

      • Projektová súťaž v anglickom jazyku

      • 2. mája sa na našej škole konal projektová súťaž, ktorej predchádzali triedne kolá. Spolu s deťmi sme sa dostali na miesta, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. V záplave ich šikovných a sebavedomých prezentácií sme sa nakoniec rozhodli, že v kategórii osemročného gymnázia sa na treťom mieste umiestnila Soňa Durbáková z 3.OA, na druhom mieste Nina Mikuľáková z 2.OA a na prvom miest Erik Leinstein z 1.OA.

       V kategórii klasického a bilingválneho gymnázia sa na treťom mieste umiestnil Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste Nina Kováčová z 1.AB a na prvom mieste Sofia Jadrná z 2.NB.

      • 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes

      • Dňa  7.5. 2019 sa v secesnej  budove KSK uskutočnil už 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizovalo už tradične Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v  Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom. Trojčlenné družstvá z košických gymnázií sa museli popasovať s otázkami z rôznych období  regionálnych dejín  až po súčasnosť. Súťažných kôl bolo 6, úvod súťaže pozostával z písomného testu Košice v 20. storočí, po ktorom nasledovali ústne odpovede z 5 tematických celkov – Najstaršie Košice, Sakrálna architektúra, Košice na prahu modernej doby, Košice počas stavovských povstaní a Košice v súčasnosti. Na regulárnosť súťaže dohliadala 3 členná komisia, ktorej predsedal pracovník VSM Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Víťazstvo s prehľadom obhájilo družstvo z Gymnázia Poštová 9, Košice, druhá priečka patrila Gymnáziu Alejová a na treťom mieste skončilo Gymnázium Šrobárová. Naše družstvo v zložení Alex Eiben z 2.OA, Marián Gladiš a Martin Hurtuk z 2.A triedy, skončilo na peknom štvrtom mieste.  Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny. Víťazom blahoželáme!
       Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný 20. ročník!

      • Opatovská kvapka krvi

      • Dňa 9.5.2019 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi, ktorého sa zúčatnilo 29 žiakov a zamestnancov školy. Úspešnými darcami boli 21, ktorým vyslovujeme poďakovanie za tento šľachetný čin: Juraševská, Dura, Nadzamová, Timková (3.A), Ruščáková (3.NB), Miklianová, Janočová, Lacková,Dostál (3.AB), Harangózo (4.AB), Gedeonová, Gajdová, Štarková, Veselovský, Hurtuk (4.NB),Dubovská (4.B), Kočišová (4.A), Olexová (5.NB),p. Plšík, p. Juhásová, p. Hészelyová.
       Ešte raz všetkým ďakujeme za odvahu a ochotu.
       Darina Tóthová, koordinátor ČK

     • City run
      • City run

      • City run (beh ulicami mesta), ktorý sa konal 2.5.2019 patrí medzi významné charitatívne podujatie, ktorým štartujúci bežci symbolickým štartovným podporia dobrú vec. Aj žiaci a učitelia našej školy sa neváhali postaviť na štart nesúťažného 4 km behu. Bolo ich viac ako 30.  Celý výťažok v tomto roku bude venovaný pre OZ Inak obdarených.  Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.

      • Čistili sme areál školy

      • V stredu 8.5.2019 sa v ranných hodinách zišlo okolo 30 dobrovoľníkov z radov rodičov, žiakov a učiteľov. Všetci pridali ruku k dielu a za niekoľko hodín obetavej práce premenili školskú zeleň na príjemné čisté prostredie.Po namáhavej práci si zaslúžili obed forou grilovačky. 

       Všetkým zúčastneým patrí naša vďaka a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie hlavne s rodičmi.

     • Daruj krv, zachrániš život!
      • Daruj krv, zachrániš život!

      • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí môžu a chcú darovať krv. Odber krvi bude prebiehať v budove našej školy pod názvom akcie "Daruj krv, zachrániš život!". 

       9.5.2019 od 8:00
       učebňa GEO, Gymnázium, Opatovská cesta 7,

     • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl
      • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl

      • Dňa 3.5.2019 sa uskutočnilo Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali títo študenti: Radka Škovranová 5.NB - beh na 1500 m, beh na 400 m, Gabriel Gáspár 1. NB - beh na 1500 m,  Nicholson Sean Martin 1. NB - skok do výšky, Jakub Frič 2.NB - skok do diaľky, Samuel  Humeník - 5.NB - hod oštepom.

       Najlepšie umiestnenie a zároveň postup na celoštátne kolo získala Radka Škovranová, ktorá zvíťazila v obidvoch svojich disciplínach.

       Všetkým reprezentantom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Dňam 3.mája 2019 sa konali na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne oslavy Dňa Európy, na ktorom participovali prezentáciou školy a kultúrnym programom aj naši študenti. Tohto roku sa akcie zúčastnili iba 4 bilingválne gymnáziá a 1 SOŠ. Počasie nám prialo, získali sme symbolické poďakovanie od predstaviteľov mesta na čele s primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom a zástupcov európskych inštitúcií. Súčasťou osláv boli aj ďalšie sprievodné podujatia, kvízy, workshopy , súťaže, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, o pripravovaných eurovoľbách. Na košických oslavách Dňa Európy našu školu úspešne reprezentovali talentovaní študenti, ktorým zaslúžene patrí naše poďakovanie. Náš program profesionálne odmoderovali Adam Benko zo 4.AB triedy a Tomas Paul Mansbridge z 3.NB triedy.
       1.   Veronika Danková , študentka 4.AB zaspievala skladbu od Sarah Mclachlan Angels
       2.   Peter Brna, študent 3.NB triedy zahral na saxofóne skladbu Summertime
       3. Študentky 4.NB triedy, Veronika Starková, Diana Gedeonová a Claudia Gajdová, so skupinou SCHADIRATTAM predvedli spevácko-tanečné číslo s názvom Rosamunde
       4. Trio dievčat z 3. NB Kristína Ruščáková, Laura Pločicová a Zuzana Sotáková zaspievalo skladbu od Kristíny V sieti Ťa mám
       5.Skladbu Spanish romance zahral na gitare Martin Bobenič, študent 4.AB triedy , ktorého sprevádzal na tamburíne Peter Brna z 3.NB triedy
       6.Na záver programu naše trio dievčat z 3.NB zaspievalo známu skladbu od Kristíny Ta ne, ktorou roztancovali nielen deti , ale aj moderátora celej akcie Richarda Herrgotta.
       Vďaka za pomoc pri prezentácii školy patrí aj Zuzane Kandrovej (foto a video) a Anete Kolimečkovej.

     • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín
      • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 29. apríla 2019 sa v Michalovciach konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pod názvom Metamorfózy slova. Adam Benko zo 4. AB opäť úspešne reprezentoval naše gymnázium. V prednese poézie – IV. kategória - obsadil 2. miesto.

       Srdečne gratulujeme.