• Novinky

      • CHEMGENERATION

      • Dňa 14. 3. 2019 sa študenti III. AB zúčastnili na interaktívnom vedeckom seminári pod záštitou poprednej svetovej chemickej firmy BASF. Dozvedeli sa o nevyhnutnosti cirkulárneho hospodárstva pre záchranu našej planéty. Filtrovali vodu, recyklovali papier a elektrolýzou získavali cín z odpadu. Tieto aktivity boli vedené skúsenými pedagógmi z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na čele s doc. RNDr. Alenou Fedoročkovou, PhD. V druhej časti študenti určovali minerály a horniny za pomoci správkyne Geovednej expozície FBERG TUKE Ing. Zdenky Babicovej, PhD. Cenné rady poskytol a družný rozhovor s nimi
       viedol aj bývalý absolvent našej školy, riaditeľ Ústavu geovied - doc. Ing. Stanislav Jacko PhD
       .
       Ďakujeme!

      • Jugend debatiert

      • Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

       Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

       Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

       Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

      • Má už 150 rokov

      • Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. V tomto roku uplynie aj 100 rokov od založenia IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie). Tieto významné udalosti sú dôvodom rôznych celosvetových aktivít.
       Naša škola sa zapojila do on-line testu: Periodic Table Challenge. Celkove certifikát získalo 29 študentov. V počte úspešných riešiteľov zvíťazila 2.AB - 14 študentov.
       Ostatné triedy: 2.A – 5, 3.AB – 4, 2.NB – 2, 4.AB – 1, 4.NB - 1, 4.B – 1, 1.A – 1.

      • Vysoká škola chemicko - technologická PRAHA


      • Dňa 6. 3. 2019 sa učebňa dejepisu stala miestom, kde vládla nefalšovaná radosť z chémie. Študenti 4. roč. a 3. roč. s rozšíreným vyučovaním chémie, 2. A a 3. AB nie len sledovali, ale uskutočňovali zázračné deje plné farieb, ohňov, trikov. Na záver si pripravili a s chuťou skonzumovali zmrzlinu. Za tieto zážitky ďakujeme šikovným chemičkám z Fakulty technológie ochrany prostredia - Ing. Lucii Tajnaiovej a Ing. Pavle Renkerovej. Veríme, že sa s nimi stretneme  v Prahe počas našej prírodovednej exkurzie a niektorí možno aj ako budúci študenti VŠCHT.

      • Organizácia vyučovania počas písomných častí maturitných skúšok 2019

      • 12. 03. 2019 – utorok:

       4. ročník + 3 žiaci z 5.NB – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

        

       1.AB+1.NB (skupina aj) – divadelné predstavenie v ANJ – dozor Šk+Ca

       Zraz  10.45 pred Veľkou sálou Historickej radnice

        

       Ostatné triedy –riaditeľské voľno

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.AB,  4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

        

        

       13. 03. 2019 – streda:

       4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

        

       1. – 3. ročník: výchovný koncert

       4.AB, 4. NB – riaditeľské voľno

       Zraz o 8.15 pred Veľkou sálou Historickej radnice

       Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

       Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

        

        

       14. 03. 2019 – štvrtok:

       žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

       Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky – riaditeľské voľno. Žiaci 4.A, 4.B, .NB, ktorí nematurujú z MAT sú v tento deň vyhlásení z obedov.

       2.NB-nemecká skupina a  vybraní žiaci sa zúčastnia  písomnej časť DSD I.

       Ostatní žiaci – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu,

       Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

        

       Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

       najneskôr v štvrtok – 7. 3. 2019