• Novinky

     • EXKURZIA FMMR TUKE
      • EXKURZIA FMMR TUKE

      • Dňa 21. 6. 2018, 17 študentov 1.A absolvovalo laboratórne cvičenie z chémie, ktoré pripravili vyučujúci na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Študenti riešili chemický rébus – identifikáciu  neznámeho kovu na základe experimentálneho stanovenia jeho molovej hmotnosti. Najšikovnejší študenti boli odmenení. Ďalej mali možnosť sledovať zaujímavé vlastnosti kovu gálium a plynu fluoridu sírového. Exkurzia mala pozitívny ohlas u študentov a dúfajú, že aj v budúcom školskom roku budú môcť absolvovať podobné laboratórne cvičenie. Veľká vďaka patrí zamestnancom FMMR TUKE, ktorí pod vedením pani doc. RNDr. Aleny Fedoročkovej, PhD. tieto experimenty precízne pripravili!

     • Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku
      • Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku

      • Vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutočnila prezentácia rakúskej vysokej školy Fachhochschule Wiener Neustadt, ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválnych tried.Zástupkyňa tejto školy, pani Jagodinka Petrikic Zlatkov, predstavila žiakom model štúdia,možnosti financovania, ubytovania aj voľnočasových aktivít. Hodnotenia štúdia na tejto vysokej škole sú veľmi pozitívne, absolventi nachádzajú kvalitné uplatnenie na trhu práce.
       Naši žiaci prejavili počas diskusie veľký záujem a kládli množstvo otázok.

     • Ďakovný list dekana PF UPJŠ
      • Ďakovný list dekana PF UPJŠ

      • Pri príležitosti 55. výročia vzniku  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol RNDr. Marte Halászovej udelený ďakovný list dekana PF UPJŠ za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

     • Projektová súťaž z ANJ
      • Projektová súťaž z ANJ

      • Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako pre študentov, tak  aj pre komisiu. J Výsledné poradie,  zostavené na základe hodnotenia členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:

       1. miesto Alex Lenardová 2AB
       2. miesto Nina Bálintová 2NB
       3. miesto  Viktória Párkanyiová 2AB

       Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.