Navigácia

Zmluvy, objedn., faktúry

Nadpis

Podľa zákona 546/2010 Z. z. sme povinní zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry našej organizácie.

Zmluvy, objednávky a faktúry sú zverejnené na stránke zriaďovateľa KSK.

Tu sú zverejnené zmluvy od 1. 8. 2018

Tu sú zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry

Školská jedáleň - zmluvy, objednávky a faktúry 

Úradná tabuľa - zmluvy, objednávky, faktúry.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria