Navigácia

Rada školy

Rada školy

Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.


Zloženie Rady školy:

PhDr. Zuzana Istvánová – zástupca pedagog. prac. školy
Mgr. Zdenka Geregová – zástupca pedagog. prac. školy
Iveta Ďurková – zástupca nepedagog. pracovníkov školy

Mgr. Andrea Gajdošová - zástupca rodičov

Ing. Agáta Hovancová - zástupca rodičov

Mgr. Patrícia Červená - zástupca rodičov

Mgr. Jozef Andrejčák – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
 Ing. , Mgr. Lenka Kovačevičová – delegovaný poslanec zastupiteľstva KSK
RNDr. Viera Juríková– delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
PhDr. Angelika Prevozňáková – delegovaný zástupca zriaďovateľa, ŠI Medická, Košice
Katarína Hovancová  - zástupca žiakov

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria