Navigácia

Rada školy

Rada školy

Rada školy ako orgán školskej samosprávy je konštituovaná v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z.

Zloženie Rady školy:  
   
PhDr. Zuzana Istvánová - zástupca pedagog. prac. školy
Mgr. Zdenka Geregová - zástupca pedagog. prac. školy
Iveta Ďurková - zástupca nepedagog. pracovníkov školy
Mgr. Andrea Gajdošová - zástupca rodičov
Ing. Mária Kolesárová - zástupca rodičov
Mgr. Patrícia Červená - zástupca rodičov
Mgr. Jozef Andrejčák - deleg. poslanec zastupiteľstva KSK
Ing. , Mgr. Lenka Kovačevičová - deleg. poslanec zastupiteľstva KSK
RNDr. Viera Juríková - deleg. zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
PhDr. Angelika Prevozňáková  - deleg. zástupca zriaďovateľa, ŠI Medická, Košice
Barbora Lacková  - zástupca žiakov

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria