Navigácia

Niečo o nás Realizačný tím Akčný plán Naše aktivity Schránka dôvery

Realizačný tím

Koordinátor prevencie závislostí: RNDr. Janka Lacková

Riaditeľka školy: Mgr. Lenka Hézselyová

Zástupkyňa školy: RNDr. Silvia Görcsösová

Výchovná poradkyňa: Mgr. Zdenka Geregová

Školská psychologička: Mgr. Zuzana Janeková

CPPPaP Zuzkin park: Mgr. Veronika Šimonová

Učitelia: Mgr. Mária Orta Perecár - Ľudské práva

              Mgr. Jana Sidorová - Žiacka školská rada

              Mgr. Adriana Ivanková - Školský časopis

Rodičia: Mgr. Ildikö Gáspar              

              Mgr. Marta Fričová

              RNDr. Stanislav Krajkovič

Rovesnícky klub: Sarah Závodská II.A

                             Barbora Lacková II.NB

                             Anna Čigášová I.A

                             Tamara Habalová I.A

             

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria