Navigácia

Niečo o nás Realizačný tím Akčný plán Naše aktivity Schránka dôvery Prevencia šikanovania

Realizačný tím

Koordinátor prevencie závislostí: RNDr. Janka Lacková

Riaditeľka školy:  Mgr. Lenka Hézselyová

Zástupkyňa školy: RNDr. Silvia Görcsösová

Výchovná poradkyňa: Mgr. Zdenka Geregová

Školská psychologička: Mgr. Zuzana Janeková,  Mgr. Ivana Ungvarská

CPPPaP Zuzkin Park: Mgr. Veronika Šimonová

Učitelia: Mgr. Mária Orta Perecár, - Ľudské práva

              Mgr. Jana Sidorová -  Žiacka školská rada

              Mgr. Adriana Ivanková  - Školský časopis             

Rodičia: Mgr. Ildikó Gáspar

              Mgr. Marta Fričová

              RNDr. Stanislav Krajkovič

Žiačky: Sarah Závodská II.A

             Barbora Lacková  II.NB

             Anna Čigášová I.A

             Tamara Habalová I.A

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria