• Problémy sa nedajú vyriešiť rovnakým spôsobom myslenia, aký ich vytvoril.
     • Albert Einstein
   • pre rodičov

     • 14.12.2020
      • Ako riešiť súrodenecké spory?

       Ako riešiť súrodenecké spory?

       Kedy začínajú súrodenci na seba žiarliť? Ako riešiť ich spory? Ako podporiť deti, aby vedeli zvládnuť svoje emócie a naučili sa riešiť konflikty? Ako podporiť sociálne zručnosti u súrodencov a ako podporovať výchovu k demokracii už od malička? Odpovede na tieto aj na iné otázky si môžete vypočuť v príjemnom podcaste z dielne VÚDPaP-u zo série: Nahlas o deťoch. 

       prehrať podcast