• zatiaľ žiadne údaje
     • kyberšikana je zámerné urážanie, vyhrážky, odhaľovanie intímnych informácií či obťažovanie prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov a trvá dlhší čas.

      Kyberšikanovanie prebieha cez e-maily, čet, videá na YouTube, na sociálnych sieťach alebo cez mobil napr. SMS či obťažujúce volania. Páchateľ - ktorého voláme aj agresor - koná často anonymne, aby obeť nevedela, odkiaľ útoky prichádzajú.
     • Sexuálne obťažovanie na internete má rôzne podoby – sú to vulgárne a priame príspevky v četoch, komentáre k fotografiám a videám, návrhy na rôzne sexuálne aktivity, posielanie erotických fotografií a tiež aj ponuky na sex za finančnú odmenu. Najmä dievčatá hodnotia sexuálne obťažovanie na internete ako niečo bežné, s čím sa stretne každý, kto sa pohybuje na četoch, s čím sa nedá nič spraviť, iba to ignorovať.