• Žiacka školská rada

     • Členovia

     • Zloženie ŽŠR 2020/2021

       

               
        Predseda: Lenardová Alex  5.AB  
        Podpredseda: Lacková Barbora  4.NB  
        Členovia: Sotáková Zuzana 5.NB  
          Hurtuk Martin 4.A  
          Cimbalová Klaudia 4.AB  
          Jančijová Petra 1.A  
          Eiben Alex 1.NB  
          Matisová Laura 4.OA  
          Strýčko Vladimír 3.OA  
          Oravcová Laura 2.OA  
          Fedičová Mia 1.OA  
        Koordinátor ŽŠR : Mgr. Jana Sidorová