• DofE

     • Program DofE

     • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu sa realizuje po celom svete v 140 krajinách a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna študentov. Vďaka tomu je DofE uznávaným programom špičkovými svetovými univerzitami a je žiadaný medzi uznávanými zamestnávateľmi pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako je napr. samostatnosť, schopnosť prevziať za seba zodpovednosť a tie DofE priamo rozvíja prostredníctvom 4 oblastí – Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia.

      Program DofE poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť si touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

       

      Princípy DofE

      Program DofE je postavený na 10 princípoch:

      1. Individuálny prístup
      2. Nesúťaživosť
      3. Dostupnosť pre všetkých
      4. Dobrovoľnosť
      5. Dôraz na rozvoj
      6. Vyváženosť a komplexnosť
      7. Rastúce nároky
      8. Inšpirácia k cieľavedomosti
      9. Dlhodobosť
      10. Zábavnosť