• Škola bez nenávisti

     • Schránka dôvery

      Milí žiaci a učitelia!

      Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme novú schránku dôvery.

      Na čo slúži? 

      Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „Spriaznenú dušu“.

      Kde nájdeš schránku dôvery?

      Na stene oproti kancelárii p. psychologičky.

      Kto bude čítať Tvoje odkazy?

      Pani psychologička a samozrejme ten, komu bude odkaz adresovaný

      Má podmienky?

      Áno, rieši všetky slušné odkazy.

      Má pravidlá?

      Áno.

      Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

      1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém... Čokoľvek, čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. Možno pomôžeš vyriešiť problém aj inému spolužiakovi či učiteľovi.
      2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
      3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede, uveď na seba kontakt. Do anonymných odkazov napíš aspoň znak alebo heslo.
      4. Do odkazu tiež môžeš napísať komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľky školy, od zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich, nezabudni to tam napísať).
      5. Odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy a na nástenke pri schránke dôvery. Záležitosti zasahujúce do intímnosti sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch, sa nikto iný nedozvie!

       

      RNDr. Janka Lacková, koordinátorka prevencie

       

       

     • Kontakty

       • NONSTOP LINKA DETSKEJ ISTOTY
       • 116 111
       • ONLINE PORADENSTVO
       • www.pomoc.sk
        www.mentimeter.com
        potrebujem@pomoc.sk