• Škola bez nenávisti

     • Realizačný tím

     • Koordinátor prevencie závislostí: RNDr. Janka Lacková

      Riaditeľka školy:  Mgr. Lenka Hézselyová

      Zástupkyňa školy: RNDr. Silvia Görcsösová

      Výchovná poradkyňa: Mgr. Zdenka Geregová

      Školská psychologička: Mgr. Ivana Ungvarská

      CPPPaP Zuzkin Park: Mgr. Veronika Šimonová

      Učitelia: Mgr. Mária Orta Perecár, - Ľudské práva

                    Mgr. Jana Sidorová -  Žiacka školská rada

                    Mgr. Adriana Ivanková  - Školský časopis             

      Rodičia: Mgr. Ildikö Gáspar

                    Mgr. Marta Fričová

                    RNDr. Stanislav Krajkovič

      Žiačky:  Simona Daňková, III.A               

                    Barbora Lacková, IV.NB

                    Anna Čigášová, III.A

                    Tamara Habalová, III.A

                    Ema Károlyi, 1.A

                    Veronika Rapavá, 2.AB

                    Alexandra Slabejová, 2.AB

                    Ela Chytráčková, 2.AB

                    Veronika Rovňáková, 2.A