Navigácia

Matematická olympiáda

Zadania úloh MO pre šk. rok 2019/2020

Zadania úloh pre jednotlivé triedy:

Z6 - I. OA

Z7 - II. OA

Z8 - III. OA

Z9 - IV. OA, I. AB, I.NB

MO_Kat_Z.pdf

C - 1. A, 2. AB, 2. NB

B - 2. A, 3. AB, 3. NB

A - 3. A, 4.A,  4. AB, 4. NB, 5. AB, 5. NB

MO_Kat_A_C.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria