Navigácia

Prokrastinácia: Tolerovanie diskomfortu

Milí žiaci, rodičia, kolegovia. V 6. infoliste zo série od prokrastinácii si povieme, ako úspešne zvládať nepríjemné pocity a napätie, ktoré vedú k vyhýbaniu sa práci a povinnostiam. infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_06-Prokrastinacia__tolerovanie_diskomfortu.pdf

Prokrastinácia:

Tolerovanie diskomfortu

 

Nezvládanie diskomfortu

V samotnom jadre prokrastinácie sa skrýva pocit alebo očakávanie nejakého druhu diskomfortu, ktorý sa spája s úlohou alebo cieľom, ktorému čelíme. Hlavný dôvod, prečo ľudia prokrastinujú je ten, že sa držia nepravdivých pravidiel  a presvedčení o fungovaní sveta. Tieto pravidlá a presvedčenia často vytvárajú istú mieru diskomfortu (nepohodlia), ktorý sprevádza plnenie úloh. Môže to byť napríklad hnev, úzkosť, depresia, frustrácia, nuda, strach, odpor, prekážky, beznádej, vyčerpanie a iné. Takže, ak čiastočne nenávidíme, nevieme vystáť alebo sa nám prieči diskomfort, je viac než pravdepodobné, že sa uchýlime k prokrastinácii. To nás vedie do módu, kde si vyvolávame nepohodlie, reagujeme na základe neho a toto nepohodlie sa v našom správaní prejavuje výhovorkami alebo odsúvaním práce.

To, že nevieme vystáť istú mieru nepohodlia nazývame „intolerancia diskomfortu“. Takže to, čo nám pomôže lepšie odolávať prokrastinácii je zvýšenie schopnosti tolerovať diskomfort. Znamená to, osvojiť si postoj: „Nemám rád nepohodlie, ale dokážem to vydržať, pracovať napriek tomu a dostať sa z neho... Dokážem tolerovať diskomfort!“ Ak si dokážeme osvojiť tento postoj, budeme sa menej uchyľovať k používaniu prokrastinácie ako spôsobu ako zastaviť diskomfort, ktorý sa vynorí s povinnosťami alebo prácou.

Ako zvýšiť toleranciu nepohodlia?

Ukážeme si pár nápadov, ktorými môžeme cvičiť našu schopnosť ako tolerovať diskomfort. Tieto nápady pramenia z princípov  vedomej meditácie. Byť vedomý  znamená byť v prítomnosti, byť pozorovateľom vlastnej skúsenosti bez posudzovania a odsudzovania. Takže keď sa stretneme s nepohodlím, znamená to, že ten stav budeme iba nezúčastnene pozorovať , bez toho, aby sme sa snažili to zmeniť, bojovať proti diskomfortu alebo sa ho snažili zbaviť. Jednoducho budeme celý ten pocit len sledovať taký, aký je. Často prídeme na to, že takéto odosobnené pozorovanie celej situácie zmenšuje ten nepríjemný pocit. Takéto uvedomenie, rovnako ako tolerovanie diskomfortu sú schopnosti, ktoré musíme precvičovať, aby sa zlepšili.

Ako byť vedomý

Dávaj pozor

Najprv venuj pozornosť tomu, čo práve prežívaš. Čo sa deje práve teraz? Môže to znamenať, že si uvedomíš, že dýchaš, všimneš si pocity vo svojom tele, vonkajšie podnety, čo ti umožní byť v kontakte s okolitým prostredím, uvedomíš si chuť v ústach, vôňu okolia, zvuky, farby, emócie, ktoré práve prežívaš a myšlienky, ktoré ti víria hlavou. Všimni si či cítiš napätie pri tomto cvičení a dopraj diskomfortu svoju pozornosť.  

Sleduj, pozoruj nesúď

Keď už vieme prítomnosti dopriať dostatok pozornosti, potrebujeme si osvojiť úlohu pozorovateľa. Pozorovateľ sa nesnaží zmeniť to, čo sa deje, ale rovnako sa nenechá vtiahnuť do deja ani sa nijako nezapája. Stále si udržiava odstup a sleduje dej z bezpečnej vzdialenosti, len sa pozerá. Snažme sa byť pozorovateľom, ktorý nehodnotí. Neodsudzuje, neposudzuje či je to dobrá skúsenosť alebo zlá, jednoducho je taká, aká je. Aby sme boli nehodnotiacimi pozorovateľmi nám pomôže skúsenosti roztriediť a označiť nie ako dobré a zlé, ale skôr podstatnými enami, napríklad „toto je myšlienka“, „toto je vnem“, „toto je pocit“. Ak si zasa všimneš stres pri tomto cvičení, tak len pozoruj ako ten diskomfort vyzerá a nesúď seba ani svoje pocity. Pokús sa pomenovať všetky pocity. „Toto je pocit hnevu.“ „Toto je pocit nudy.“ „Toto je pocit krivdy“ a tak ďalej. Uvedom si, sú to len pocity; nič viac – nič menej.

 

Nechaj plynúť

Ak dovolíš svojim skúsenostiam byť takými, aké sú, dovolíš im vstúpiť do tvojho priestoru (je to lepšie ako s nimi bojovať  a vyhýbať sa im), neskôr dokážu byť v tvojom psychickom priestore ako hostia, ktorí neskôr zasa pokojne odídu, tak ako prišli. Aby sme „návštevu diskomfortu“ lepšie zvládli, môžeme si pomôcť dychom. Nadýchni sa zhlboka, uvedom si kde v tele cítiš nepohodlie, napätie. Dýchaj do toho miesta vedome, predstav si, že chceš pre diskomfort vytvoriť dostatok priestoru, čím mu dovolíš, aby s tebou chvíľu zostal. Po chvíli môžeš pozorovať, ako napätie odchádza s každým tvojim vedomým výdychom. To že sa diskomfort začal vzďaľovať neznamená, že sa nemôže vrátiť. Keď sa napätie a nepohodlie znova vráti, je to v poriadku. Jednoducho ho znova pozoruj, venuj mu pozornosť bez posudzovania, a dovoľ mi nech zasa odíde.

Ešte tip

Podobný spôsob zvládania napätia je aj jazda na vlnách (surfovanie).  Naše emócie sa zväčša správajú ako vlny, dvíhajú sa, naberajú na sile v niektorých momentoch dosahujú obrovských rozmerov a potom zasa opadnú a utíšia sa. A niekedy sa znovu vrátia. Predstav si svoj diskomfort ako vlnu. Rovnako ako vlna aj diskomfort je len dočasný, nebude tu naveky a raz sa začne zmenšovať.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria