Navigácia

Prokrastinácia: Neprospešné pravidlá a predpoklady

Milí priaznivci sebarozvoja, dávam vám do pozornosti ďalší diel, ako zefektívniť svoju prácu. 
infolist si môžete stiahnuť aj tu:
infolist_05-Prokrastinacia__neprospesne_pravidla_a_predpoklady.pdf
Ak sa vám tieto infolisty páčia, budem rada ak sa o svoju spätnú väzbu podelíte so mnou. 

Pravidlá a presvedčenia, ktoré nepomáhajú

Hlavný dôvod, prečo ľudia prokrastinujú je ten, že sa držia nepravdivých pravidiel  a presvedčení o fungovaní sveta. Tieto pravidlá a presvedčenia často vytvárajú istú mieru diskomfortu (nepohodlia), ktorý sprevádza plnenie úloh. Môže to byť napríklad hnev, úzkosť, depresia, frustrácia, nuda, strach, odpor, prekážky, beznádej, vyčerpanie a iné. Vtedy sa zdá byť prokrastinácia stratégiou, ako sa tomuto diskomfortu vyhnúť.

Vzorce správania, názory a presvedčenia, ktoré vedú k prokrastinácii sú najčastejšie tieto:

 • Potreba zodpovednosti  (napr.: „Veci by mali byť po mojom. Nemusím robiť to, čo nechcem len preto, že mi to niekto povedal.“)
 • Hľadanie potešenia (napr.: „Život je príliš krátky na to, aby sme robili niečo nudné alebo ťažké. Prvoradá má byť zábava.“)
 • Strach zo zlyhania alebo z nesúhlasu (napr.: „Musím to urobiť perfektne, inak zlyhám alebo si ostatní o mne pomyslia niečo zlé.“)
 • Strach z neistoty alebo katastrofy (napr.: „Musím si byť istý tým, čo sa stane. Čo ak je to zlé? Radšej to nebudem riskovať.“)
 • Nízke sebavedomie (napr.: „Nedokážem to. Som príliš neschopný.“)
 • Vyčerpanosť / únava (napr.: „Nemôžem robiť veci keď som vystresovaný, nervózny, unavený, nemotivovaný alebo mám zlú náladu.“)

Ako upraviť svoje postoje a názory?

Je viacero spôsobov, ako môžeme spochybniť a zmeniť pravidlá a predpoklady, ktoré pre nás nie sú nápomocné, a ktoré len zvyšujú naše šance na prokrastináciu. Na úvod by sme si mali úprimne odpovedať na tieto otázky:

 • Ktoré nepravdivé pravidlo alebo neprospešný predpoklad chcem spochybniť?
 • Odkiaľ toto pravidlo, predpoklad alebo presvedčenie pochádza?
 • V čom je toto pravidlo alebo predpoklad neodôvodnený? Nerealistický? Neprospešný?
 • Aké sú negatívne dôsledky tohto neprospešného pravidla alebo predpokladu?
 • Akú výhodnejšiu alternatívu pravidla alebo postoja si viem zvoliť? Viac realistické, flexibilné, motivujúce?
 • Ako viem toto nové pravidlo začleniť do každodenného života?

Ak sa pridržiavaš viac ako jedného neprospešného pravidla alebo postoja, choď na to postupne. Najprv zmeň jedno, po čase pridaj ďalšie.  

Keď pracuješ na otázke, odkiaľ pramenia tvoje pravidlá a predpoklady, môže to byť z rád alebo odkazov, ktoré si dostal od svojho okolia, môžu to byť skúsenosti z minulosti, alebo odpozorovaný prístup k životu iných ľudí z tvojho okolia. Často sa tieto spôsoby riešenia situácii vyvíjajú v čase, keď rastieme, ale môžeme si ich osvojiť aj neskôr.

Keď hľadáme lepšiu alternatívu našich presvedčení a pravidiel, musíme sa na svet pozrieť z inej strany. Rozmýšľať, kedy by naše fungovanie prinieslo viac harmónie a flexibility do rôznych situácií. Naše ciele však musia byť naozaj realistické.

Keď rozmýšľame nad tým, ako nové pravidlá zaviesť do praxe, musíme si predstaviť, ako by sme sa zachovali, keby sme dodržiavali nové, efektívnejšie pravidlá. A potom sa do toho už len pustiť. Ak sa začneme správať tak, ako by to bolo správne, stane sa, že novým predpokladom naozaj začneme dôverovať.

Napríklad

Aké je tvoje neprospešné pravidlo alebo presvedčenie?

Veci by mali byť spravené po mojom.

Odkiaľ to pramení?

Odkazy, ktoré som dostával od rodiny, keď som vyrastal. („Bude po mojom a hotovo!“ „Ja to viem najlepšie!“) Pri nedávnej skúsenosti, ako mi rozkazovali iní, som si sľúbil, že to už znova nechcem zažiť. 

Prečo je to nerealistické? Bezdôvodné? Neprospešné?

Jednoducho je nemožné robiť si vždy všetko po svojom.

Aké sú negatívne dôsledky?

Keď nalieham na ostatných, dostávam sa s nimi do konfliktu.

Aká by bola lepšia alternatíva?

Nemusí byť vždy všetko po mojom.

Ako uvediem toto pravidlo do praxe?

Vyhoviem požiadavkám niekoho iného, aj keď sa mi nebudú celkom páčiť.

Nakoniec...

Je dôležité si zapamätať, že zmena našich názorov a postojov nie je vždy nevyhnutná na to, aby sme sa zbavili zlozvyku prokrastinácie. Často stačí, ak vyhodíme z hlavy výhovorky  a použijeme efektívne stratégie, na zastavenie prokrastinácie. Pozri si predošlé infolisty. Je ťažké zmeniť naše neprospešné postoje, pravidlá a presvedčenia, ktoré zhoršujú prokrastináciu, pretože s nimi žijeme veľmi dlho, a preto si ich zmena vyžaduje veľmi intenzívnu prácu na sebe. Ak sa však chceš do toho pustiť, v tomto infoliste nájdeš tipy ako začať.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria