• Spolupráca školy

    • Partneri a spolupráca školy

    • Nevyhhnutnou súčasťou fungovania školy je spolupráca s vysokými školami, spoločnosťami, firmami, ale aj zapájanie sa do rôznych projektov. 

     Naša škola dlhodobo pracuje na tom, aby žiaci mimo svojich školský povinností sa zapájali aj do mimoškolského procesu. V rámci týchto aktivít nadobudnú resp. si rozšíria svoje kompetencie potrebné na ďaľší ich rozvoj v oblasti štúdia alebo praxe. 

     Ponúkame Vám prehľad našich partnerov:

     Vysoké školy:

      

     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

      

        Technická univerzita v Košiciach

      

         Prešovská univerzita v Prešove

      

     Vzdelávacie organizáce a programy:

      

      Ja Slovensko

      

     IT akadémia   

      

     Erasmus+

      

     Cisco akadémia

      

      

     Konferencia ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko

      

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko DofE Slovensko 

      

      

     Partnerské školy

      

     Wuppertal - Gymnázium Carla Duisberga (Nemecko)

      

      Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košicach