• Ochrana osobných údajov

     • Ochrana osobných údajov

     • V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

      Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

      Názov: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

      Adresa: Opatovská cesta 7, Košice

      IČO: 00 162 159

      Telefón: +421-55-7274411

      E-mail: riaditel@opatovska.sk

       

      Zodpovedná osoba  OSOBNÝ ÚDAJ      Účel spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

      Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.