Navigácia

Konzultačné hodiny

Konzultácie

Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2016/17
             
      Termín      
1. Mgr. HÉZSELYOVÁ Lenka Ut 7.VH      
2. RNDr. KOHUT Michal Ut 7.VH      
3. Mgr. LUKÁČOVÁ  Júlia St 7.VH      
4. Mgr. CEĽUCH Cyril Ut 7.VH      
5. Mgr. DITTELOVÁ  Aurélia Ut 0.VH      
6. Mgr. EVELLEYOVÁ  Eva Ut 0.VH      
7. RNDr. FEHÉROVÁ  Agnesa St 0.VH      
8. Mgr. FERENČÁKOVÁ Katarína Ut 7.VH      
9. Mgr. FRIČOVÁ  Marta Št 7.VH      
10. Mgr. GÁSPÁR  Ildikó Ut 7.VH      
11. Mgr. GEREGOVÁ  Zdena Ut 0.VH      
12. RNDr. HALÁSZOVÁ  Marta Ut 8.VH      
13. PhDr. HUBÁČEKOVÁ  Monika Ut 8.VH      
14. PhDr. ISTVÁNOVÁ  Zuzana Po 7.VH      
15. Mgr.  IVANKOVÁ Adriana Št 7.VH      
16. RNDr. KRAJKOVIČ Stanislav Št 0.VH      
17. PhDr. MIKOLAJOVÁ  Nataša Po 7.VH      
18. Mgr. ORTA PERECÁR Mária Pi 7.VH      
19. Mgr. PALAIOVÁ  Nadežda Pi 0.VH      
20. Mgr. PERŽEĽ  Ľubomír St 7.VH      
21. Mgr. SAMEŠOVÁ Mária Ut 8.VH      
22. Mgr. SEDLÁČKOVÁ  Jana St 0.VH      
23. PhDr. SCHMIDT  Juraj Po 7.VH      
24. Mgr. SCHÜRMANN  Tatiana Ut 7.VH      
25. Mgr. SIDOROVÁ  Jana Po 8.VH      
26. Mgr. SZANISZLOVÁ  Dagmar St 7.VH      
27. Mgr. ŠTEFANKO Jozef St 7.VH      
28. Mgr. TOMAŠOVÁ Silvia Ut 7.VH      
29. Mgr. TÓTHOVÁ  Darina Št 7.VH      
             

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria