Navigácia

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2018/19

 

   
           
      Termín    
1. Mgr. HÉZSELYOVÁ Lenka Po -  7.VH    
2. Mgr. LUKÁČOVÁ  Júlia Po - 7.VH    
3. RNDR. Görcsösová Silvia Ut - 7.VH    
4. Mgr. CEĽUCH Cyril Št - 7.VH    
5. Mgr. CEĽUCHOVÁ Blažena Str - 7.VH    
  Mgr. Dávidová Kvetoslava Po - 8.VH    
6. Mgr. EVELLEYOVÁ  Eva Št - 8.VH    
7. RNDr. FEHÉROVÁ  Agnesa Po - 7.VH    
8. Mgr.  FERENČÁKOVÁ Katarína Št - 7.VH    
9. Mgr. FRIČOVÁ  Marta Po - 7.VH    
10. Mgr. GÁSPÁR  Ildikó Str - 8.VH    
11. Mgr. GEREGOVÁ  Zdena Po - 0.VH    
12. RNDr. HALÁSZOVÁ  Marta Ut - 0.VH    
13. PhDr. HUBÁČEKOVÁ  Monika Št - 7.VH    
14. PhDr. ISTVÁNOVÁ  Zuzana Št - 7.VH    
15. Mgr. IVANKOVÁ Adriana Po - 8.VH    
16. RNDr. KRAJKOVIČ Stanislav Št - 7.VH    
17. RNDr. KOZELKOVÁ Katarína Ut - 8.VH    
18. RNDr. LACKOVÁ Janka Pi - 7.VH    
19. Mgr. LACKOVÁ Zuzana Št - 7.VH    
20. PhDr. MIKOLAJOVÁ  Nataša Po - 7.VH    
21. Mgr. ORTA PERECÁR Mária Po - 7.VH    
22. Mgr. PERŽEĽ  Ľubomír Št - 7.VH    
23. Mgr. PLENCNEROVÁ Otília Po - 7.VH    
24. Mgr. PROTIVŃÁK Peter St- 8.VH    
25. PhDr. SCHMIDT  Juraj Po - 7.VH    
26. Mgr. SIDOROVÁ  Jana Po - 7.VH    
27. Mgr. SIVČOVÁ Stanislava Pi - 7.VH    
28. Mgr. SZANISZLOVÁ  Dagmar Ut - 8.VH    
29. Mgr. ŠMIGALLOVÁ Lenka Št - 7.VH    
30. Mgr. ŠTEFANKO Jozef Ut - 7.VH    
31. Mgr. TOMAŠOVÁ Silvia Po - 7.VH    
32. Mgr. TÓTHOVÁ  Darina Št - 7.VH    
           
V prípade záujmo u konzultácie vo štvrtok, keď sú porady,     
resp. TH je potrebné konzultáciu presunúť na 8VH, resp. piatok.    

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria