Navigácia

Konzultačné hodiny

Konzultácie

Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2017/18
         
      Termín  
1. Mgr. HÉZSELYOVÁ Lenka Po 7.VH  
2. RNDr. KOHUT Michal Št 7.-8. VH  
3. Mgr. LUKÁČOVÁ  Júlia St 8. VH  
4. Mgr. CEĽUCH Cyril Ut 8.VH  
5. Mgr. CEĽUCHOVÁ Blažena St 7. VH  
6. Mgr. EVELLEYOVÁ  Eva Po 10.VH  
7. RNDr. FEHÉROVÁ  Agnesa Po 7.VH   
8. Mgr.  FERENČÁKOVÁ Katarína Po 7.VH párny t./Ut 7.VH nepárny t.  
9. Mgr. FRIČOVÁ  Marta St 8.VH  
10. Mgr. GÁSPÁR  Ildikó Po 8.VH  
11. Mgr. GEREGOVÁ  Zdena Po 7.VH  
12. RNDr. HALÁSZOVÁ  Marta Ut 7.VH  
13. PhDr. HUBÁČEKOVÁ  Monika Pi 8.VH  
14. PhDr. ISTVÁNOVÁ  Zuzana Ut 7.VH  
15. Mgr. IVANKOVÁ Adriana St 7.VH  
16. RNDr. KRAJKOVIČ Stanislav St 8.VH  
17. RNDr. KRIŠKOVÁ Katarína Ut 7.VH  
18. RNDr. LACKOVÁ Janka Ut 7.VH  
19. Mgr. LACKOVÁ Zuzana Po 7.VH  
20. PhDr. MIKOLAJOVÁ  Nataša Po 8.VH  
21. Mgr. ORTA PERECÁR Mária St 7 VH  
22. Mgr. PERŽEĽ  Ľubomír St 7.VH  
23. Mgr. PLENCNEROVÁ Otília St 7.VH  
24. PhDr. SCHMIDT  Juraj Pi 7.VH  
25. Mgr. SIDOROVÁ  Jana Ut 7.VH  
26. Mgr. SIVČOVÁ Stanislava Ut 7.VH  
27. Mgr. SZANISZLOVÁ  Dagmar St 7.VH  
28. Mgr. SCHURMANN  Tatiana St 7.VH  
29. Mgr. ŠTEFANKO Jozef Po 8.VH  
30. Mgr. TOMAŠOVÁ Silvia Po 7.VH  
31. Mgr. TÓTHOVÁ  Darina Ut 7.VH  
         
         

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria