Navigácia

Projekty školy

Úvod

 

V rokoch 2013 - 2015 sme realizovali  medzinárodný projekt Comenius
- názov projektu - UDRŽANIE BIODIVERZITY – JEDINÁ CESTA K NÁŠMU PREŽITIU
- trvanie 2 roky 
- partnerské krajiny - Grécko, Turecko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko

- pozrite si aj samostatnú stránku projektu

 

Naša škola už dvakrát uspela v medzinárodnom projekte ACES.

      V šk. roku 2012/2013 bolo zámerom projektu podporiť a upevniť mediálnu   gramotnosť mladých ľudí v účastníckych krajinách, a preto témou súťaže pre    rok 2012 je: „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií". V tomto projekte sme spolupracovali so školami z Maďarska a Rumunska.

 

 

Spolu so strednou školou z Moldavska sme sa v školskom roku 2011/2012 zapojili do projektovej súťaže "ACES - Akadémia stredoeurópskych škôl", ktorej rámcovou témou  v roku 2011 je Budovanie mostov v spoločnosti - staň sa dobrovoľníkom vo svojej komunite.

 

 

V školskom roku 2008/2009 sme podali úspešný projekt v rámci výzvy   Jazykové laboratóriá 2009, ktorého cieľom je zvyšovanie efektívnosti vzdelávania v cudzích jazykoch.  Tento cieľ chceme dosiahnuťzriadením novej jazykovej učebne (vybavenej 16 počítačovými zostavami a dataprojektorom), doplnením fondov jazykovej knižnice o odbornú literatúru určenú pre učiteľov cudzích jazykov a nákupom CD vhodných pre vyučovanie cudzích jazykov. Projekt v súčasnosti realizujeme aj usporiadaním kurzu anglického jazykapre verejnosť.

Neoodeliteľnou súčasťou tohto projektu je inovácia vyučovania cudzích jazykov (tvorba učebných meteriálov,  námetov pre využívanie IKT vo vyučovacom procese) a využitie  jazykového laboratória na mimoškolskú činnosť (jazykovo – počítačový krúžok, spolupráca s partnerskými školami v zahraničí).

 

Naša škola sa zapojila aj do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ, v rámci ktorého boli vyškolení traja naši učitelia, ktorí sa  vzdelávali v oblasti využitia IKT vo vyučovacom procese.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria