Navigácia

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - IKT pomôcky

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

Priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx

Priloha_2_Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov.docx

Priloha_3_Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_VO.docx

Priloha_4_Kupna_zmluva.doc

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

Vyzva_na_predlozenie__cenovej__ponuky.pdf

Navrh_na_plnenie_kriterii.docx

Vyhlasenie_uchadzaca.docx


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Mäso a mäsové výrobky

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

príloha č.1- Navrh__na__plnenie__kriterii.docx

príloha č.2 - Vyhlasenie_uchadzaca.docx

príloha č.3 -Ramcova_dohoda_na_dodanie.docx


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Literárne pomôcky

Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

príloha č.1 - Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx

príloha č.2 - Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov.docx

príloha č.3 - Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_VO.docx

príloha č.4 - Kupna_zmluva.doc


Výzva na predloženie cenovej ponuky  - Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf

príloha č.1 - Cenova_ponuka.xlsx

príloha č.2 - Navrh__na__plnenie__kriterii.docx

príloha č.3 - Cestne__vyhlasenie__o__zakaze__ucasti_vo_VO.docx

príloha č.4 - Ramcova_dohoda.docx


Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie služieb na zakázku - Lyžiarsky kurz 2020

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

príloha č.1 - Cenova_ponuka.docx

príloha č.2 - Cestne_vyhlasenie_o_zakaze_ucasti_vo_VO.docx

príloha č.3 - Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx


Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výstavba multifunkčného ihriska

Vyzva.pdf

Priloha_c._1_Zadanie_-_Multifunkcne_Ihrisko.xlsx

AS-_1_Situacia_-_stary_stav.pdf

AS-2_Situacia_-_novy_stav.pdf

AS-3_Podorys_vykopov.pdf

AS-4_Podorys_drenaze.pdf

AS-5_Podorys_zakladov.pdf

AS-6_Podorys_ihriska.pdf

AS-7_Pohlady_A_B.pdf

AS-8_Pohlady_C_D.pdf

AS-_9_Detail_zakladu_stlpa.pdf

AS-10_Detail_zakladu_pre_volejbal_a_tenis.pdf

AS-11_Detail_mantinelu.pdf

AS-12_Detail_umiestnenia_stlpov_v_rohu.pdf

AS-13_Vsakovacia_sachta.pdf

Prilohy_c._3_k_vyzve_PD.odt

20181005_Priloha_4_Navrh_Zmluvy_o_dielo.docx


 

Zámer na prenájom nebytového priestoru

Zamer_na__prenajom_nebytoveho_priestoru(1).pdf


Výzva v rámci prieskumu trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a na výber úspešného dodávateľa

Názov zákazky: " Nákup strojov a zariadení do školskej kuchyne"

Vyzva_skolska_jedalen_stroje__a__zariadenia_zv.pdf


Zámer na prenájom nebytového priestoru na Opatovskej ceste 7 v Košiciach

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu školskej kuchyne a jedálne

Navrh_zmluvy.pdf

Rekapitulacia_rozpoctu1_kuchyna.pdf

Rekapitulacia_rozpoctu2_kuchyna.pdf

Rekapitulacie_rozpoctu1_jedalen.pdf

Rekapitulacia_rozpoctu2_jedalen.pdf

 


Výzva na predloženie cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu kanalizácie

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

Priloha_c.1_Technicka_sprava_Gymnazium_Opatovska_Kosice.pdf

Priloha_c.2_Vykaz_vymer_Opatovska.xls

Priloha_c.3_Navrh_celkovej_cenovej_ponuky.doc

Priloha_c.4_Vyhlasenie_o_suhlase_s_podmienkami_zadavania_zakazky.doc

 


Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zakázky

Zabezpečenie služieb pre oblasť verejného obstarávania

ponuka - ponuka.pdf

vyzva1- vyzva_1.pdf

vyzva2 - vyzva_2.pdf


 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 6/2018

Zo dňa : 28. 09. 2018

Názov zákazky: Oprava okien  výmenou _3 miestnosti

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com

 Vyzva__Oprava_okien_vymenou_3_miestnosti_s_prilohami_VO_6_2018(1).pdf 

Priloha_c_1__VO_8_2018_Tabulka_pre_cenovu_ponuku.xlsx

Priloha_c._2__VO_6_2018__Identif_udaje_rehlasenie.doc

 

 


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 3/2017/20

Zo dňa : 28. 12. 2017

Názov zákazky: „Lyžiarsky kurz 2018 “    - Služby osobnej cestnej dopravy 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Mgr. Zdenka Geregová

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com

Vyzva_Lyziarsky_kurz_2018_______Sluzby_osobnej_cestnej_dopravy.pdf

Priloha_1_D.doc


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 3/2017/19

Zo dňa : 30. 11. 2017

Názov zákazky: „Lyžiarsky kurz 2018 “ 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Mgr. Zdenka Geregová

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com 

VO_3_2017_19.pdf

Priloha_1.doc


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 3/2017/16

Zo dňa : 03. 11. 2017

Názov zákazky: Oprava strešnej krytiny“

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com
Vyzva_Oprava_stresnej_kritiny_s_prilohami.pdf
Priloha_c.1_vykaz_vymer.xlsx
Priloha_c.2_Identifikaene_ud_Prehlasenie.doc


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 3/2017/14

Zo dňa : 25. 10. 2017

Názov zákazky: „Tlačiareň 3 D“ 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,  Mgr. Cyril Ceľuch

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com

 Vyzva_Tlaciaren_3_D_s_prilohou.pdf 

Priloha_c.1_k_Vyzve_VO_3_2017_14.doc

 

 

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia na Gymnáziu, Opatovská cesta 7 v Košiciach

oznam_prenajom_sport_zariadeni.doc

ziadost_o_prenajom.pdf

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : VO 3/2017/14

Názov zákazky: „Tlačiareň 3 D“  

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,  Mgr. Cyril Ceľuch

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: ekonomgopatovsk@gmail.com

Vyzva_VO_3_2017_14.pdf    
Priloha_k_vyzve_VO_3_2017_14.pdf

 

Výzva_3/2017/11_ názov_zákazky:_Počítače_pre_učebňu_informatiky

Vyzva_VO_3_2017_11_PC_zver.pdf

Priloha_k_Vyzve_VO_3_2017_11_dodavka_PC_(1).pdf

Priloha_k_Vyzve_VO_3_2017_11_dodavka_PC_(1).doc
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zmena stavby pred dokončením - zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice".: vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky.pdf

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : 259/2015

Názov zákazky: „Pojazdný ohrievací pult s režónom vrátane príslušenstva “

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Ing. Mgr. Tavelová, L. Kerekešová

Telefón: 055/7274412, 13, 14, 15

e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 

Výzva "Pojazdný ohrievací pult s režónom vrátane príslušenstva":Vyzva_Pojazdny_ohrievaci_pult_s_rezonom_vratane_prislusenstva.pdf

 

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : 258/2015

Názov zákazky: „Elektrická panva 80 “

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Ing. Mgr. Tavelová, L. Kerekešová

Telefón: 055/7274412, 13, 14, 15

e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 

Výzva „Elektrická panva 80“:Vyzva_Elektricka_panva_80.pdf

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : 250/2015

Názov zákazky: „Oprava okien výmenou na chodbách a WC“

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Ing. Mgr. Tavelová

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

VYZVA_Oprava_okien_vymenou_na_chodbach_a_WC.pdf

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : 263/2015

Názov zákazky: „Výkaz – výmer pre určenie hodnoty zákazky“

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, Ing. Mgr. Tavelová

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:Vyzva_Vykaz_____vymer_pre_urcenie_hodnoty_zakazky__okna_chodba.pdf
 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

Reg. Číslo : 158/2015

Názov zákazky: Dodávka a inštalácia popisovateľných stien  s príslušenstvom“

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,

Telefón: 055/7274412, 13, 14

e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku: Dodávka a inštalácia popisovateľných stien s príslušenstvom“

VYZVA_na_predlozenie_CP_na_zakazku_Popisovatelne_steny.doc

Prilloha_1_TECHNICKa_SPEC__Popisovatelne_steny.xls

Prilloha_2_IDENTIFIK_UDAJE_Popisovatelne_steny.doc

 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Obnova malieb, keramický obklad _ Jazyková škola“
 
 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Oprava okien výmenou na budove školy _ Jazyková škola“

 

 

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     
Reg. Číslo : 140/2015
Názov zákazky: Oprava okien výmenou na budove školy_ Jazyková škola“
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,
Telefón: 055/7274412, 13, 14
e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     
Reg. Číslo : 141/2015
Názov zákazky: "Maľovanie, keramický obklad _ Jazyková škola“  
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová,
Telefón: 055/7274412, 13, 14
e-mailova adresa: gopatovsk@gmail.com
 

Plnenie_ramc.zmluy_IV.Q_2015.docx

Plnenie_ramc.zmluy_III.Q_2015.docx

Plnenie_ramc.zmluy_II.Q_2015.docx

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla____9_ods.9___I.Q.2016.pdf

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla____9_ods.9___IV.Q.2015.docx

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla____9_ods.9___III.Q.2015.docx

Suhrnna_sprava__II.Q_2015_o_zakazkach_podla____9_ods.9__II.Q_2015.docx

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla____9_ods.9__1.Q_2015.docx

Suhrnna_sprava_o_zakazkach_podla____9_ods.9_4.Q_2014.docx

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

1. Verejný obstarávateľ:

Názov: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

so sídlom: Opatovská cesta 7, 040 01  Košice

IČO: 00162159

Štatutárny zástupca: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, RNDr. Michal Kohut

Telefón: 055/7274412, 14

 

2. Predmet zákazky:

45214220-8     Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Oprava vchodu, vstupnej haly a vrátnice v budove Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice.

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

24.500 EUR bez DPH

 

4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je oprava vchodu, vstupnej haly a vrátnice v budove Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice pozostávajúca z:

-oprava vrátnice – recepcie

-výmena vstupných dverí

-výmena vykurovacích telies

-výmena interiérových dverí a okien

-brúsenie podláh

-úprava vnútorných omietok, demontáž drevených obkladov stien.

 

5. Miesto plnenia predmetu:

Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v Košiciach.

 

6. Termín plnenia predmetu zákazky:

Do 20. 12. 2014.

 

7. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:

Záujemca si dohodne termín obhliadky na vyššie uvedených telefónnych číslach, kontaktná osoba Mgr. Lenka Hézselyová, RNDr. Michal Kohut.

 

8. Cena:

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke  bude vyjadrená v EUR s DPH, musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.

 

9. Obsah cenovej ponuky:

Uchádzač v rámci svojej cenovej ponuky predloží doklad o oprávnení poskytovať služby, napr. výpis z Obchodného registra, zo Živnostenského registra (kópia) a pod. uvedený v opise predmetu zákazky, podrobnú kalkuláciu ceny podľa bodu 3. tejto výzvy, dobu realizácie zákazky.

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je do 12,00 hod. dňa 20. 10. 2014.

Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

so sídlom: Opatovská cesta 7, 040 01  Košice

v zalepenej obálke označenej heslom „VSTUPNÁ HALA“

Termín otvárania obálok a vyhodnocovania ponúk bude 20. 10. 2014 o 13,30 hod., zúčastniť sa môžu všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku.

 

11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH, prípadne doba realizácie zákazky. Komisia z vyhodnotenia ponúk vyhotoví správu. Uchádzači budú o výsledku vyhodnotenia písomne informovaní.

 

12. Obchodné podmienky:

Uzatvorenie zmluvy s víťazom verejného obstarávania a následnú realizáciu predmetu zákazky bude možné vykonať až po vydaní akceptačného listu (rozpočtového opatrenia)  Úradom Košického samosprávneho kraja.

Lehota viazanosti zmluvy bude do 28. 02. 2015.

 

Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk

 

Časť 1. Prijímateľ:

Názov: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

so sídlom: Opatovská cesta 7, 040 01  Košice

IČO: 00162159

Štatutárny zástupca: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Hézselyová, RNDr. Michal Kohut

Telefón: 055/7274412, 14

 

Časť 2.: Predmet zákazky

2. 1) Názov predmetu zákazky

Oprava vchodu, vstupnej haly a vrátnice v budove Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice.

 

2. 2) Výzva na predkladanie ponúk sa zverejní na webovej stránke gymnázia:

www.gymopatke.edu.sk

 

2.3) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na svojej internetovej stránke:

09. 10. 2014

 

2. 4) Dátum, do ktorého má byť výzva na internetovej stránke RO zverejnená (totožný s dňom do kedy je možné predložiť ponuku, resp. vyžiadať si súťažné podklady):

20. 10. 2014 do 12.00 hod.

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria