Navigácia

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Adresa: Opatovská cesta 7, Košice

IČO: 00 162 159

Telefón: +421-55-7274411

e-mail:riaditelpatovska.sk

 

Zodpovedná osoba

RNDr. Silvia Görcsösová
Telefón: +421-55-7274411
E-mail: skolapatovska.sk


Účel spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise. 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria