Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Lenka Hézselyová He Riaditeľka
riaditel@opatovska.sk
 
 
RNDr. Michal Kohut Kh Zástupca
kohut.mic@gmail.com
 
 
Ing., Mgr. Júlia Lukáčová Lu Zástupkyňa
julia.lukac@gmail.com
 
 
Mgr. Cyril Ceľuch Ce Učiteľ
Zástupca v triede: druhá AB
cceluch@gmail.com
 
 
Mgr. Blažena Ceľuchová Ca Učiteľka
dblazena@yahoo.com
 
 
Boer Remmer De Br Učiteľ - lektor
remmerdeboer@googlemail.com
 
 
Mgr. Eva Evelleyová Ev Učiteľka
Zástupca v triede: štvrtá NB
eveley@centrum.sk
 
 
RNDr. Agnesa Fehérová Fe Učiteľka
Zástupca v triede: štvrtá B
a.feherova@centrum.sk
 
 
Mgr. Katarína Ferenčáková Fk Triedna učiteľka: štvrtá AB
katarina.ferencakova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Fričová Triedna učiteľka: tretia NB
mfricova@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Gáspár Ga Triedna učiteľka: tretia AB
ildikogaspar@yahoo.com
 
 
Mgr. Zdena Geregová Ge Učiteľka
geregovazdenka@gmail.com
 
 
RNDr. Marta Halászová Hs Učiteľka
marta.halasz7@gmail.com
 
 
PhDr. Monika Hubáčeková Hu Triedna učiteľka: štvrtá A
monikaschhu@gmail.com
 
 
PhDr. Zuzana Istvánová Učiteľka
Zástupca v triede: piata NB
zuzka.istvanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Adriana Ivanková Iv Triedna učiteľka: druhá OA
Zástupca v triede: druhá NB
adaI11@azet.sk
 
 
RNDr. Stanislav Krajkovič Kj Triedny učiteľ: druhá NB
stanislavkrajkovic@gmail.com
 
 
RNDr. Katarína Krišková, PhD. Kr Učiteľka
Zástupca v triede: tretia AB
Zástupca v triede: tretia OA
katarina.kri@gmail.com
 
 
RNDr. Janka Lacková Lj Učiteľka
Zástupca v triede: druhá A
Zástupca v triede: štvrtá AB
janalackova@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Lacková Lz Učiteľka
zuzana.lackova@yahoo.com
 
 
Cian Marwick Mr Učiteľ - lektor
markwick.cian@gmail.com
 
 
PhDr. Nataša Mikolajová Mi Triedna učiteľka: štvrtá B
natamik@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Orta Perecár Or Triedna učiteľka: druhá A
mariaortaperecar@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomír Peržeľ Učiteľ
Zástupca v triede: tretia A
lubomirperzel@gmail.com
 
 
Mgr. Otília Plencnerová Pc Učiteľka
Zástupca v triede: druhá OA
ofragner@yahoo.de
 
 
Mgr. Peter Rusnák Kap Kaplan
rusnak74@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Samešová Sa Učiteľka
m.samesova@gmail.com
 
 
PhDr. Juraj Schmidt Sch Triedny učiteľ: tretia A
schmidt@opatovska.sk
 
 
Mgr. Tatiana Schürmann Sn Učiteľka
begehr@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Sidorová Si Triedna učiteľka: tretia OA
jana.sidorova@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Sivčová Sv Učiteľka
s.sivcova@gmail.com
 
 
Mgr. Dagmar Szaniszlová Sz Triedna učiteľka: piata NB
dadka.szaniszlova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Štefanko Šk Triedny učiteľ: druhá AB
jozef.stefanko99@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Tomašová To Triedna učiteľka: štvrtá NB
silvia.tomasova@azet.sk
 
 
Mgr. Darina Tóthová Th Učiteľka
Zástupca v triede: štvrtá A
Zástupca v triede: tretia NB
darka.tothova@centrum.sk
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria