Navigácia

 • DOD NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

  Dňa 27.9.2018 sme využili DOD na Ústavnom súde Slovenskej republiky ku komentovanej prehliadke priestorov súdu v rámci spoločenskovedného seminára.. Milým prekvapením bolo, že prehliadku viedla naša bývalá študentka JUDr. Lýdia Sömögyíová. Dozvedeli sme sa podrobnosti o práci členov ústavného súdu, videli sme kancelárie a priestory, faximílie vzácnych listín, insignie, kroniky. Počas prehliadky sme dostali propagačné materiály vhodné na výuku SPS a OBN. Absolvovali sme aj sprievodné podujatia ku DOD.

 • NÁVŠTEVA ARCHÍVU

  Dňa 26.9.2018 sa študenti gymnázia zúčastnili v rámci seminára z dejepisu zúčastnili prehliadky mestského archívu, ktorá spočívala v prehliadke historických priestorov, archívnych dokumentov vrátane najstarších listín ako napríklad armalesu z roku 1369. V závere prehliadky sme nahliadli do najmodernejších priestorov vybavených modernými archívnymi systémami. Bonusom prehliadky bol nádherný výhľad na panorámu starého mesta. V archíve nás milo privítal aj bývalý študent Gymnázia Opatovská, archivár Tunega.

 • REGIONÁLNE KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

  Dňa 26.9. si družstvo dievčat a družstvo chlapcov zasúťažilo v regionálnom kole v cezpoľnom behu v rekreačnom areáli Anička. Dievčatá si svoje sily zmerali na trati v dĺžke 2 km a chlapci 4 km. Medzi veľmi silnou konkurenciou s viac ako 50 súťažiacimi v každej kategórii boli viac úspešné dievčatá, kde Radka Škovranová - V.NB vybojovala 1.miesto a tak zabezpečila účasť družstva dievčat aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3.10. na rovnakej trati. Aj chlapci sa snažili "vybehať" čo najlepší čas, no na postup to nestačilo. Aj napriek tomu všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa športových úspechov.

 • SIEŇ OLYMPIZMU

  Dňa 24.9. a 27.9.  žiaci II.OA a III.OA navštívili "Sieň olympizmu", pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o športovcoch, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách a sú spätí s mestom Košice. Prezreli sme si zbierku diplomov, dresov, medailí a iných predmetov, ktoré športovci prepožičali do siene olympizmu. Žiaci úspešne absolvovali aj kratučký testík z vedomosti o olympizme.

 • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

  Dňa 26.09.2018, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, sa na našej škole konala vnútroškolská súťaž Čo vieš o Veľkej Británii, USA, Kanade a Austrálii. Žiaci mali v trojčlenných tímoch správne odpovedať na kvízové otázky týkajúce sa geografie, dejín, prírodných monumentov, kultúry a zaujímavostí uvedených krajín.

  Žiaci predviedli na súťaži pomerne dobré výkony, a hoci nikto nedosiahol plný počet bodov, súťaž má svojich víťazov. Ďakujeme všetkým zúčastneným za snahu a blahoželáme víťazným tímom.  

  Výsledky súťaže:

  1.miesto:     I. AB Tomáš Húska, Radko Ilavský, Jakub Vozár

  2. miesto:  III. NB Tomas Paul Mansbridge ,Lukáš Medzihradský, Róbert Nagy

                       I. NB Tomáš Krušpán, Jakub Szabó, Samuel Varga

  3. miesto IV. AB Aneta Kolimečková, Filip Rzuhovský

   

 • Informácia pre rodičov

  Ako sa prihlásiť do mobilnej aplikácie Edupage nájdete v nasledujúcom návode:

  rodic_info.docx

  Pre správne fungovanie aplikácie je potrebné ju aktualizovať, aby ste mali najnovšiu verziu - aktuálna verzia aplikácie je 2018.4.7 .

 • EXKURZIA DO KEŽMARKU

  Dňa 20. 9. 2018 sa študenti z 1. AB a 1. NB zúčastnili na literárnej exkurzii. Navštívili  sme evanjelické lýceum, kde je umiestnená najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe, a dva evanjelické kostoly, pričom ten drevený je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Počasie nám prialo, a tak sme si mohli vychutnať aj jarmok v meste. Domov sme sa vrátili spokojní a plní fantastických zážitkov

  .

 • FUTSALOVÝ TURNAJ

  Futsalový turnaj 20.9.2018

  Dňa 19.9.2018 sa uskutočnil na našej škole futsalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev gymnazistov a 3 družstvá Osemročného gymnázia.Turnaj sa uskutočnil pri príležitosti Európskeho týždňa športu.

  Výsledky:

  1.miesto

  II.AB: T.Gereg.D.Sitár,P.Grega,B.Molnár,Š.Sadiv,R.Matis,T.Forraiová

  2.miesto 

  V.NB: M.Drábik,J.Škovran.R.Škovranová,P.Červený,D.Orosz

  3.miesto

  IV.A: T.Gajdoš,H.Cirbes,L.Korfanta,D.Kočišová, L. Cuper

   

  8-ročné gymnázium

  1.miesto

  III.OA: Nikoleta Klacik, Michal Seliga, Jaro Seliga, Matúš Krajkovič

  2.miesto -

  I.OA: Viktória Urban, Pavol Jurček, Jakub Imro, Róbert Gáspar, Ivan Kolarčík

  3.miesto -

  II. OA: Denisa Bognárová, Viktória Malecová, Tatiana Kočišová, Alex Eiben, Matej Štefko

   

   Víťazom gratulujeme.

 • 17. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul ISIC preukaz

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE V PIATOK 14.9.2018

  Triedy: 1.A, 1.AB, 1.NB, 1.OA, 2.OA, 3.OA

  Zraz: 7:45 pred budovou školy

  Ukončenie: 12:00 a rozchod pred školou

  Dozor: 1.A – RNDr.Lacková Janka ,1.AB -  PhDr. Schmidt Juraj, 1.NB – Mgr. Geregová Zdena

  1.OA – RNDr. Kozelková Katarína, 2.OA – Mgr. Ivanková Adriana, 3.OA – Mgr. Sidorová Jana

   

  Triedy: 2.A, 2. AB, 2.NB

  Zraz:   8:45 pred budovou Gymnázia, Alejova1 (skupina AB)

              8:45 pred OC Galéria (skupina CD)

  Dozor: 2.A –Mgr. Orta Perecár Mária, 2.AB – Mgr. Jozef Štefanko, 2.NB - RNDr.Stanislav Krajkovič

  Odhlásenie z obeda na piatok je možné urobiť vo štvrtok.

   

  Všetky ostané triedy majú vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu.

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/19

 • MARATÓN V AEROBIKU

  Milí športoví priatelia,

  dňa 29.9.2018 o 9.00 organizuje KS JAZERO – MALIBU Maratón v aerobiku. Cvičí sa 5x50 minút /dance aerobik, body styling, batuka, posilňovanie/. Prezentácia od 8:30 v Malibu.

  Záujemcovia hláste sa u p.Fehérovej

   

   

 • ŠKOLSKÝ ZVONČEK

  ŠKOLSKÝ ZVONČEK

  Žiaci 1.OA a 2.OA nášho gymnázia sa dňa 5.9 zúčastnia akcie „Školský zvonček“ vo veľkej sále slovenského rozhlasu na Moyzesovej ulici  pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Hodiny matematiky, prírodovedy, etiky a spevu vyučujú redaktori a respondenti, ktorých poznáte z vysielania Rádia Regina východ. Verejná nahrávka sa uskutoční v čase od 9.05 – do 10.00 (1. – 3. vyhučovacia hodina). Pre MHD cestovanie je potrebné si zobrať 2 lístky ( mesačník).

   

  "Školský zvonček" vo veľkej sále Slovenského rozhlasu pri príležitosti Dňa otvorených dverí Rádia Regina na Moyzesovej ulici v Košiciach. 

 • EXKURZIA FMMR TUKE

  EXKURZIA FMMR TUKE
  21. 6. 2018

  Dňa 21. 6. 2018, 17 študentov 1.A absolvovalo laboratórne cvičenie z chémie, ktoré pripravili vyučujúci na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Študenti riešili chemický rébus – identifikáciu  neznámeho kovu na základe experimentálneho stanovenia jeho molovej hmotnosti. Najšikovnejší študenti boli odmenení. Ďalej mali možnosť sledovať zaujímavé vlastnosti kovu gálium a plynu fluoridu sírového. Exkurzia mala pozitívny ohlas u študentov a dúfajú, že aj v budúcom školskom roku budú môcť absolvovať podobné laboratórne cvičenie. Veľká vďaka patrí zamestnancom FMMR TUKE, ktorí pod vedením pani doc. RNDr. Aleny Fedoročkovej, PhD. tieto experimenty precízne pripravili!

 • Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku

  Prezentácia o možnosti štúdia v Rakúsku

  Vo štvrtok 7. júna 2018 sa uskutočnila prezentácia rakúskej vysokej školy Fachhochschule Wiener Neustadt, ktorej sa zúčastnili žiaci bilingválnych tried.Zástupkyňa tejto školy, pani Jagodinka Petrikic Zlatkov, predstavila žiakom model štúdia,možnosti financovania, ubytovania aj voľnočasových aktivít. Hodnotenia štúdia na tejto vysokej škole sú veľmi pozitívne, absolventi nachádzajú kvalitné uplatnenie na trhu práce.
  Naši žiaci prejavili počas diskusie veľký záujem a kládli množstvo otázok.

 • Ďakovný list dekana PF UPJŠ

  Ďakovný list dekana PF UPJŠ

  Pri príležitosti 55. výročia vzniku  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bol RNDr. Marte Halászovej udelený ďakovný list dekana PF UPJŠ za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi.

 • Projektová súťaž z ANJ

  Projektová súťaž z ANJ

  Dňa 24.5.2018 si výhercovia triednych kôl prvého a druhého ročníka otestovali svoje prezentačné schopnosti aj v školskom kole projektovej súťaže v anglickom jazyku.Vo svojich projektoch prezentovali významné osobnosti britskej kultúry, ktoré ich svojím životom oslovujú a motivujú. Všetky projekty boli obsahovo zaujímavé a inšpiratívne, ako pre študentov, tak  aj pre komisiu. J Výsledné poradie,  zostavené na základe hodnotenia členov predmetovej komisie aj všetkých zúčastnených súťažiacich, je nasledovné:

  1. miesto Alex Lenardová 2AB
  2. miesto Nina Bálintová 2NB
  3. miesto  Viktória Párkanyiová 2AB

  Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za prezentácie.

 • Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky prijímacích skúšok

  Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

  Gymnázia,  Opatovská cesta  7, Košice

  na denné štúdium odbor 7902 J  - gymnázium

  pre školský rok 2018/2019


       Výsledky PS pre 4 ročné štúdium nájdete na nasledujúcej linke:vysledky_4_rocne_studium.pdf

       Výsledky PS pre 8 ročné štúdium nájdete na nasledujúcej linke:vysledky_8_rocne_studium.pdf

          Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

  Zápis žiaka na štúdium vykoná zákonný zástupca žiaka osobne na základe platného rozhodnutia o prijatí dňa 18. mája 2018 (piatok) v čase od 7.30 do 16.30 alebo 24. mája 2018 (štvrtok) v čase od 7.30 do 17.00.

  Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá zákonnému zástupcovi základná škola, ktorú žiak navštevuje.

  Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania.

  Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

  V prípade nejasností alebo ďalších otázok nás kontaktujte  na tel. čísle 055/727 44 12, 727 44 14

  V Košiciach 17.5.2018                                Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

 • Odovzdávanie diplomov DSD II

  Odovzdávanie diplomov DSD II

  V stredu 16. mája 2018 sa v sále Goethe inštitútu pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD II.

  Tento medzinárodný jazykový certifikát osvedčujúci jazykové schopnosti na úrovni C1 si z rúk hlavného koordinátora pre nemčinu ako cudzí jazyk na Slovensku, pána Christopha Henßena, prevzalo sedem žiakov a diplomy na úrovni B2 päť žiakov z bilingválnej triedy 5.NB.  Rudolf Lukáč zároveň získal knižnú odmenu za mimoriadny úspech v tejto jazykovej skúške.

  Všetkým úspešným absolventom srdečne gratulujeme a želáme im, aby im aj tieto jazykové certifikáty pomohli v ďalšom štúdiu a úspešnej kariére.

 • Obvodné kolo matematickej olympiády

  V rámci obvodného kola Matematickej Olympiády našu školu reprezentovali 6 žiaci z I.OA  a II. OA v dvoch kategóriách. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil Oliver Grega z II. OA. Gratulujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria