• Novinky

      • Učili sme žiakov ZŠ Staničná základom podnikania

      • Naša škola sa zap ojila do programu JA Slovensko Základy podnikania. Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom 5.-7.ročníka praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Žiačky 3.A triedy - Michaela Lešková a Radka Štovková sa tohto programu zúčastnili na Základnej škole, Staničná13 v Košiciach.

      • Rozlúčka s maturantmi

      • V piatok 10.5.2019 sme sa rozlúčíli s našimi maturantmi. Veríme, že počas akademického týždňa vynaložia veľké úsilie na prípravu ústnej časti maturitnej skúšky. Všetkým prajeme veľa úspechov a šťastnú ruku pri ťahaní otázok pri zelenom stole.

      • Projektová súťaž v anglickom jazyku

      • 2. mája sa na našej škole konal projektová súťaž, ktorej predchádzali triedne kolá. Spolu s deťmi sme sa dostali na miesta, o ktorých sa nám predtým ani nesnívalo. V záplave ich šikovných a sebavedomých prezentácií sme sa nakoniec rozhodli, že v kategórii osemročného gymnázia sa na treťom mieste umiestnila Soňa Durbáková z 3.OA, na druhom mieste Nina Mikuľáková z 2.OA a na prvom miest Erik Leinstein z 1.OA.

       V kategórii klasického a bilingválneho gymnázia sa na treťom mieste umiestnil Lukáš Švihura z 1.NB, na druhom mieste Nina Kováčová z 1.AB a na prvom mieste Sofia Jadrná z 2.NB.

      • 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes

      • Dňa  7.5. 2019 sa v secesnej  budove KSK uskutočnil už 19. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorý organizovalo už tradične Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v  Košiciach v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Východoslovenským múzeom. Trojčlenné družstvá z košických gymnázií sa museli popasovať s otázkami z rôznych období  regionálnych dejín  až po súčasnosť. Súťažných kôl bolo 6, úvod súťaže pozostával z písomného testu Košice v 20. storočí, po ktorom nasledovali ústne odpovede z 5 tematických celkov – Najstaršie Košice, Sakrálna architektúra, Košice na prahu modernej doby, Košice počas stavovských povstaní a Košice v súčasnosti. Na regulárnosť súťaže dohliadala 3 členná komisia, ktorej predsedal pracovník VSM Mgr. Kamil Švaňa, PhD. Víťazstvo s prehľadom obhájilo družstvo z Gymnázia Poštová 9, Košice, druhá priečka patrila Gymnáziu Alejová a na treťom mieste skončilo Gymnázium Šrobárová. Naše družstvo v zložení Alex Eiben z 2.OA, Marián Gladiš a Martin Hurtuk z 2.A triedy, skončilo na peknom štvrtom mieste.  Najlepšie družstvá získali hodnotné ceny. Víťazom blahoželáme!
       Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný 20. ročník!

      • Opatovská kvapka krvi

      • Dňa 9.5.2019 sa na našej škole uskutočnil mobilný odber krvi, ktorého sa zúčatnilo 29 žiakov a zamestnancov školy. Úspešnými darcami boli 21, ktorým vyslovujeme poďakovanie za tento šľachetný čin: Juraševská, Dura, Nadzamová, Timková (3.A), Ruščáková (3.NB), Miklianová, Janočová, Lacková,Dostál (3.AB), Harangózo (4.AB), Gedeonová, Gajdová, Štarková, Veselovský, Hurtuk (4.NB),Dubovská (4.B), Kočišová (4.A), Olexová (5.NB),p. Plšík, p. Juhásová, p. Hészelyová.
       Ešte raz všetkým ďakujeme za odvahu a ochotu.
       Darina Tóthová, koordinátor ČK

     • City run
      • City run

      • City run (beh ulicami mesta), ktorý sa konal 2.5.2019 patrí medzi významné charitatívne podujatie, ktorým štartujúci bežci symbolickým štartovným podporia dobrú vec. Aj žiaci a učitelia našej školy sa neváhali postaviť na štart nesúťažného 4 km behu. Bolo ich viac ako 30.  Celý výťažok v tomto roku bude venovaný pre OZ Inak obdarených.  Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších športových zážitkov.

      • Čistili sme areál školy

      • V stredu 8.5.2019 sa v ranných hodinách zišlo okolo 30 dobrovoľníkov z radov rodičov, žiakov a učiteľov. Všetci pridali ruku k dielu a za niekoľko hodín obetavej práce premenili školskú zeleň na príjemné čisté prostredie.Po namáhavej práci si zaslúžili obed forou grilovačky. 

       Všetkým zúčastneým patrí naša vďaka a tešíme sa aj na ďalšie stretnutie hlavne s rodičmi.

     • Daruj krv, zachrániš život!
      • Daruj krv, zachrániš život!

      • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí môžu a chcú darovať krv. Odber krvi bude prebiehať v budove našej školy pod názvom akcie "Daruj krv, zachrániš život!". 

       9.5.2019 od 8:00
       učebňa GEO, Gymnázium, Opatovská cesta 7,

     • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl
      • Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl

      • Dňa 3.5.2019 sa uskutočnilo Krajské kolo v atletike študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali títo študenti: Radka Škovranová 5.NB - beh na 1500 m, beh na 400 m, Gabriel Gáspár 1. NB - beh na 1500 m,  Nicholson Sean Martin 1. NB - skok do výšky, Jakub Frič 2.NB - skok do diaľky, Samuel  Humeník - 5.NB - hod oštepom.

       Najlepšie umiestnenie a zároveň postup na celoštátne kolo získala Radka Škovranová, ktorá zvíťazila v obidvoch svojich disciplínach.

       Všetkým reprezentantom blahoželáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Dňam 3.mája 2019 sa konali na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne oslavy Dňa Európy, na ktorom participovali prezentáciou školy a kultúrnym programom aj naši študenti. Tohto roku sa akcie zúčastnili iba 4 bilingválne gymnáziá a 1 SOŠ. Počasie nám prialo, získali sme symbolické poďakovanie od predstaviteľov mesta na čele s primátorom Ing. Jaroslavom Polačekom a zástupcov európskych inštitúcií. Súčasťou osláv boli aj ďalšie sprievodné podujatia, kvízy, workshopy , súťaže, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii, o pripravovaných eurovoľbách. Na košických oslavách Dňa Európy našu školu úspešne reprezentovali talentovaní študenti, ktorým zaslúžene patrí naše poďakovanie. Náš program profesionálne odmoderovali Adam Benko zo 4.AB triedy a Tomas Paul Mansbridge z 3.NB triedy.
       1.   Veronika Danková , študentka 4.AB zaspievala skladbu od Sarah Mclachlan Angels
       2.   Peter Brna, študent 3.NB triedy zahral na saxofóne skladbu Summertime
       3. Študentky 4.NB triedy, Veronika Starková, Diana Gedeonová a Claudia Gajdová, so skupinou SCHADIRATTAM predvedli spevácko-tanečné číslo s názvom Rosamunde
       4. Trio dievčat z 3. NB Kristína Ruščáková, Laura Pločicová a Zuzana Sotáková zaspievalo skladbu od Kristíny V sieti Ťa mám
       5.Skladbu Spanish romance zahral na gitare Martin Bobenič, študent 4.AB triedy , ktorého sprevádzal na tamburíne Peter Brna z 3.NB triedy
       6.Na záver programu naše trio dievčat z 3.NB zaspievalo známu skladbu od Kristíny Ta ne, ktorou roztancovali nielen deti , ale aj moderátora celej akcie Richarda Herrgotta.
       Vďaka za pomoc pri prezentácii školy patrí aj Zuzane Kandrovej (foto a video) a Anete Kolimečkovej.

     • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín
      • Krajské kolo - Hviezdoslavov Kubín

      • Dňa 29. apríla 2019 sa v Michalovciach konalo krajské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pod názvom Metamorfózy slova. Adam Benko zo 4. AB opäť úspešne reprezentoval naše gymnázium. V prednese poézie – IV. kategória - obsadil 2. miesto.

       Srdečne gratulujeme.

      • Prírodovedný deň

      •  

       Dňa 25.4.2019 sa na našej škole uskutočnil Prírodovedný deň, ktorý bol plný aktivít so zameraním na predmety chémia, fyzika a biológia. Študenti 3. ročníka a žiaci osemročného gymnázia súťažili so svojimi prácami, ktoré prezentovali pred odbornou komisiou, ktorá rozhodla o nasledovnom poradí:

       1. kategória - osemročné gymnázium

       1. miesto Róbert Gáspár (1.OA) - Snežné delo

       2. miesto Kamila Kundisová (3.OA) - Staré premietacie prístroje

                        Emma Károlyi (3.OA) - Žltačka

       3. miesto Alex Albrecht (2.OA) - Analýza podmienok pracovných možností na Slovensku 

                       

       2. kategória - bilingválne a štvorročné gymnázium

       1.miesto Simona Moramová a Arnold Kratochvíl(4.AB) - Nízkomolekulové ligandy stabilizujúce G-kvadrulex ako budúcnosť protinádorových liečiv

       2. miesto  Martina Hvolková (4.NB) - Autizmus

       3. miesto  Monika Iľková (3.A) - Recyklácia a triedenie komunálneho odpadu

           V laboratóriu chémie a fyziky sa pripravovali zaujímavé experimenty, ktoré nám priblížili fyziku a chémiu denného života.Zaujímavým spestrením programu boli dve odborné prednášky na tému:" Laboratórne metódy v toxikológii " a " Čo hovoria kosti",  kde mali študenti možnosť oboznámiť sa s vedou v praktickom živote.

        Ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme.

     • STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU
      • STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU

      • Žiaci 1. NB -triedy (nemecká skupina) získali na žiackej súťaži organizovanej nemeckou spolkovou republikou Severorýnsko-Vestfálsko (Nordrhein-Westfallen) pod názvom "STRETNUTIE S VÝCHODNOU EURÓPOU (Bgegnung mit Osteuropa)" cenu víťaza v kategórii 2.3. Umenie: "STOPY V PIESKU". Na tomto súťažnom projekte aktívne spolupracovali s nemeckými žiakmi výtvano-umeleckého kurzu zo školy GESAMTSCHULE Gronau.

     • Okresné kolo matematickej olympiády
      • Okresné kolo matematickej olympiády

      • Dňa 9.4.2019 sa 10 žiaci osemročného gymnázia zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády, kde si zmerali svoje matematické schopnosti s veľkým počtom žiakov osemročných gymnázií a základných škôl.  V kategórii Z6, v ktorej súťažili traja žiaci I. OA triedy, boli dvaja úspešní riešitelia. Kategóriu Z7 riešili 4 žiaci II. OA triedy,  z toho sú dvaja úspešní riešitelia. Kategóriu Z 8 reprezentovali traja žiaci III. OA triedy, úspešnými riešiteľmi sa stali dvaja žiaci. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom gratulujeme. 

     • MiniSOČ
      • MiniSOČ

      • Uplynulý predsviatočný týždeň sa v triedach osemročného gymnázia niesol v duchu prezentácií ročníkových prác MiniSOČ, v ktorých mohli žiaci preukázať nielen prácu s rôznymi informačnými zdrojmi, ale najmä ich záujem o prírodné vedy, kreativitu, zručnosť narábať nielen s rôznymi materiálmi ale aj so slovami pri obhajobe svojich prác. Žiacke práce, plné zaujímaných tém a inšpiratívnych nápadov zaujali odbornú komisiu, ktorá zvolila 7 prác postupujúcich na prehliadku prác v rámci prírodovedného dňa (25. 4. 2019), kde si zmerajú svoje sily so žiakmi 3. a 4. ročníka gymnázia.

       Víťazom, ako aj všetkým prezentujúcim gratulujeme  a ďakujeme za výborne vykonanú prácu a veríme, že aj takouto formou podporíme ich záujem o prírodné vedy.  

       1.OA - prezentácie

       3.OA prezentácie

       2.OA prezentácie

       2.OA experimenty

     • Eko dni na našej škole
      • Eko dni na našej škole

      • Od 24.4.2019. SWAP - výmena oblečenia,  doplnkov,  bižutérie... Máš v skrini nositeľné oblečenie,  ale nenosíš ho?  Vymeň,  daruj,  bezplatne. Zapoj sa do burzy kníh za symbolickú cenu alebo do každoročného zberu papiera až do 3.5.2019. Mysli ekonomicky,  konaj ekologicky.  ♥️

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 27.03.2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórií 2C1 (bilingválne štúdium) reprezentoval našu školu Arnold Kratochvíl, ktorý sa umiestnil na krásnom štvrtom mieste. K perfektnému úspechu gratulujeme!! 

     • PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY
      • PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY

      • Marec bol mesiacom knihy a ani my sme nezaháľali. Ktosi neznámy kedysi dávno povedal, že  z dieťaťa, ktoré číta, sa stane človek, ktorý myslí. A tak tradičné " Číta celá škola" sme ani tento rok nevynechali.  Čítali sme veľa, odborné i zábavne príspevky a  mnohí z nás objavili zaujímavé knižné tituly. Vedeli ste však, že 2. apríl bol tiež  medzinárodným dňom detskej knihy? Aj preto sme sa s našimi najmladšími už po tretíkrát pustili do neľahkej úlohy - vlastnej tvorby. Príbehy a básničky sme  doplnili  krásnymi ilustráciami,  a tak sa zrodila ďalšia útla knižka. Autormi sú naši žiaci z 1.OA triedy. Nakuknúť do nej môžete aj hneď. Nech sa páči  :)  Pribehy_a_basnicky_zo_skolskej_kapsicky.pdf

     • Junior Internet
      • Junior Internet

      • Oliver Tomondy z 5.NB získal na Celoslovenskom finále súťažnej konferenie Junior Internet v kategórii Junior WEB - starší žiaci krásne 3. miesto. Ďakujeme za úpešnú reprezentáciu.