• Novinky

      • Otvorenie multifunkčného ihriska

      • Dnes sme spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislavom Trnkom otvorili nové multifunkčné ihrisko. Podarilo sa nám ho vybudovať vďaka úspešnému zapojeniu sa do výzvy Úradu vlády " Podpora rozvoja športu pre rok 2019 "  a  spolufinancovania KSK. Veríme, že si ho od nového školského roka všetci užijeme.

      • Informácie k prijímaciemu konaniu - aktualizované

      • Bilingválne štúdium

       Kritériá na prijatie do 1. ročníka - aktualizovali sme kritéria prijatia - 2020_2021__biling_studium.doc​​​​​​​


       4-ročné štúdium

       Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

       Kritériá na prijatie do 1. ročníka:
       aktualizovali sme kritéria prijatia - 2020_2021__4_rocne_studium.doc


       8-ročné štúdium

       Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020 alebo  priamo na riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice do 20. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať. V prípade, že rodič podáva prihlášku priamo strednej škole, bez potvrdenia ZŠ je potrebné priložiť k nej kópie vysvedčení z 3. a  4. ročníka ZŠ a kópiu výpisu známok z 1. polroka 5. ročníka.

       Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť tu:

       prihlaska.pdf

       Ďalšie informácie na tel. č. 0905 749 745, resp. 0911 727 048


      • Víťazstvo v medzinárodnej súťaži

      • V tomto školskom roku sa opäť konala medzinárodná súťaž Schülerwettbewerb, v ktorej sa žiaci mohli zapojiť do mnohých projektov. Náš žiak Alex Eiben z 3.OA  sa so svojím projektom „Begegnung mit Osteuropa“, v ktorom spojil poznatky a znalosti z dejepisu, geografie a nemeckého jazyka, umiestnil v rámci svojej kategórie na 1.mieste a získal krásnu cenu. Víťazovi srdečne blahoželáme, prajeme ešte mnoho ďalších úspechov a samozrejme ďakujme za úspešnú reprezentáciu. 

      • Úradné hodiny

      • Počas prerušenia vyučovania budú úradné čase od 9:00 - 11:00. Prosíme všetkých, aby minimalizovali osobné návštevy a svoje požiadavky posielali emailovou komunikáciou

      • Aktuálne usmernenie k prerušeniu vyučovania

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

       Rozhodnutie_MSVVaS_SR.pdf​​​​​​​

       Maturitné skúšky

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

       Zároveň stanovuje termín konania internej časti maturitnej skúšky v rozsahu dvoch kalendárnych týždňov najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

       Testovanie T9

       Minister ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020.


       Prijímacie skúšky

       Nasledujúca informácia sa týka 5-ročného bilingválneho štúdia:

       Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       Nasledujúca informácia sa týka 4-ročného a 8-ročného štúdia:

       Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

       Informácie budeme priebežne aktualizovať.

       Ministerstvo školstva spustilo web Učíme na diaľku. Sú na ňom všetky informácie o termínoch a aj nápady pre rodičov a učiteľov, ako vzdelávať doma.


      • Úspech nášho študenta v súťaži Technické talenty 2020+

      • GRATULUJEME!

       Náš žiak Martin Hurtuk sa zapojil do súťaže Technické Talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach   s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o.       

       Jeho práca na tému „Obehová ekonomika“ zaujala odbornú komisiu FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, s.r.o. natoľko, že sa stal jedným z výhercov februárového kola súťaže a bude odmenený sumou 200€.

       Ešte stále sa môžete zapojiť a vyhrať .

        (https://fmmr.sk/projekt-vzdelavania/).

     • Prokrastinácia
      • Prokrastinácia

      • Milí študenti, rodičia, kolegovia. Spracovala som pre nás všetkých tému, ktorá sa týka nás všetkých a tou je prokrastinácia alebo odkladanie povinností. Celý infolist si môžete stiahnuť tu: 
       infolist01-Co_je_prokrastinacia.pdf
       alebo prečítať nižšie. Nabudúce si pre nás pripravím aj konkrétne tipy ako s odkladaním prestať a ako byť efektívnejší a rýchlejší. 

       Vaša školská psychologička
        

      • Aktuálne usmernenie k situácii s koronavírusom - 12.3. - aktualizácia

      • Vážení rodičia a žiaci, v priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu:

       usmernenie_ministerky_skolstva.pdf

       Vyučovanie sa na školách a v školských zariadeniach prerušuje v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Posúvať sa budú aj termíny externej časti a písomnej formy internej časti  maturitnej skúšky na:

       31. marec - EČ a PFIČ zo SJL

       1. apríl - EČ a PFIČ z CUJ

       2. apríl -  EČ z MAT

       V nadväznosti na tento termín sa bude meniť aj termín ústnej časti maturitných skúšok, ktoré sa na našej škole uskutočnia  1.- 3. júna 2020.

       Posúvať sa bude aj termín talentových prijímacích skúšok do bilingválneho gymnázia, ktorý bol plánovaný na 27.3 - termín budeme aktualizovať.

       Testovanie žiakov 4.OA - T9 sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. a 2. apríla 2020.

       Informácie budeme priebežne aktualizovať.