• Novinky

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna
      • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň 22.decembra 2017 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

     • 24 hodinový volejbalový turnaj
      • 24 hodinový volejbalový turnaj

      • Dňa 18.12.2017 sa o 8,00 začal na našej škole 24 hodinový volejbalový zápas. Zúčastnili sa ho žiaci ,ktorí mali hodiny Tšv a od 15,00 hod až do rána 7,00 hod sa ho zúčastnili žiaci , ktorí si chceli zahrať volejbal v príjemnej atmosfére a s super ľuďmi. Zišlo sa nás v telocvični okolo 70 športovo naladených ľudí. A sme hrali a hrali a hrali.

        Výsledok nášho zápasu bol : 1826:1732 . Vyhralo Modré družstvo.

        Zničení ,ale šťastný sme v utorok rovno z telocvične išli na vyučovanie.

       Ďakujeme profesorom , že mali s nami zľutovanie a nás neskúšali a nemuseli sme písať ani písomky.

        Snáď o rok sa stretneme pri volejbale opäť.

     • Matematický viacboj 2017/2018
      • Matematický viacboj 2017/2018

      • Už tradične sa naša škola zúčastňuje matematickej súťaže košických gymnazistov Matematický viacboj. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.

       V silnej konkurencii 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia sa naše družstvo nestratilo a obsadilo krásne 2. miesto.

       Družstvo tvorili Agatá Polomská (4.NB), Matúš Lengyel a Rudolf Lukáč (5.NB). Srdečne im blahoželáme!

     • Výsledky olympiády v ANJ
      • Výsledky olympiády v ANJ

      • Olympiáda v anglickom jazyku

       Školské kolo 21.11.2017

       VYHODNOTENIE

        

       Kategória 1A     1.miesto              Klacik Nikoletta       II.OA

                                  2.miesto              Károlyi Emma          II.OA

                                  3.miesto              Albrecht Alex           I.OA

        

       Kategória 2A     1.miesto              Labanc Miloš            II.NB

                                  2.miesto              Nadzamová Anna     II.A

                                  3.miesto              Čech Peter                 II.A

        

       Kategória 2B      1.miesto              Krušpán Kamil         V.NB

                                  2.miesto              Tomondy Oliver        IV.NB

                                  3.miesto              Šári Matej                 III.B

        

       Kategória 2C1    1.miesto              Kratochvíl Arnold    III.AB

                                  2.miesto              Murgašová Renáta    II.AB

                                  3. miesto      Danková Veronika    III.AB

        

       Kategória 2C2    1.miesto              Kiernosz Lenka         I.A

        

        

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

     • Výsledky DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY
      • Výsledky DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      • Kategória E :

       1. miesto :  Nina Mikuľaková  / 2.OA – 87 bodov /
       2. miesto :  Ivana Gamrátová    / OA  - 74 bodov /
       3. miesto :  Emma Károlyi         / 2.OA  - 62 bodov /

       Kategória F :

       1. miesto : Alex Eiben                  / OA  -  82 bodov /
       2. miesto : Alex Albrecht             /  1.OA  -  76 bodov /
       3. miesto : Denisa Bognárová     /  1.OA  -  67 bodov /
     • 24 hodinový volejbalový zápas
      • 24 hodinový volejbalový zápas

      • Milí žiaci, rodičia ,priatelia školy

       dovoľte aby sme Vás pozvali na 24 hodinový volejbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 18.12. 2017 sa na našej škole.
       Začínajú ho žiaci, ktorí majú počas vyučovania hodiny telesnej výchovy a od 15:00 až do rána 7:00 sa ho môžu zúčastniť ostatní žiaci, ktorí môžu prísť aj s rodičmi.
       Privítali by sme tiež členov pedagogického zboru a všetkých priateľov našej školy.
       Zapísať sa môžete na plagát vedľa telocvične. Jedlo a pitie si doneste so sebou.
       Žiaci 8 ročného gymnázia môžu hrať najneskôr do 20:00 v sprievode rodičov.
       Veríme, že posledný výsledok 1625:2005 bude prekonaný.
       Každý účastník získa účastnícky list/medailu, ktorá ho oslobodí v utorok 19.12. od skúšania.
       Vianočné oblečenie vítané.

     • Výsledky olympiády z NEJ
      • Výsledky olympiády z NEJ

      • Kategória 1A      

       1.miesto –     Ema Károlyi                       2.OA

       2.miesto –     Nina Mikuľáková              2.OA

       3.miesto –    Petra Jančiová            2.OA

        

        

       Kategória 2A –  1. + 2.ročník

       1.miesto Viktor Zeman              3.AB

       2.miesto Yasemin Sviatková     3.AB

       3.miesto – Martin Hurtuk             1.A

        

        

       Kategória 2B –  3. + 4.ročník

       1.miesto Diana Achimovičová   3.A

       2.miesto Natália Koščová           4.NB

       3.miesto – Dalibor Walko              4.A

        

        

       Kategória 2C – nemecký bilingvál

       1.miesto Jakub Kovalič                 4.NB

       2.miesto – Oliver Tomondy            4.NB

       3.miesto – Ivana Jevická                 3.NB

     • Skúška DSDII
      • Skúška DSDII

      • V utorok 28. novembra 2017 sa 15 žiakov piateho ročníka nemeckej bilingválnej sekcie 
       podrobilo písomnej časti skúšky na získanie jazykového certifikátu DSD II na úrovni B2/C1, v rámci ktorej absolvovali tri jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia). Výsledky tejto časti skúšky, ktorá sa koná v jeden deň jednotne na celom svete a opravuje sa centrálne v Nemecku, sa dozvieme na jar 2018.
       Onedlho, v dňoch 13. a 14. decembra 2017, ich čaká ešte druhá, ústna časť skúšky.
       
       Spoločne s našimi žiakmi sa na tejto skúške zúčastnilo aj 7 žiakov z Gymnázia Trebišovská Košice.
     • Exkurzia do LITPARKU
      • Exkurzia do LITPARKU

      • Naši najmladší sa vzdelávali LitPark-u, kde vytvárali pomyselný Fb profil známym spisovateľom. Touto netradičnou formou sa o nich a ich dielach dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Príjemné prostredie, milá pani lektorka a naše dielka prispeli k rozvoju vedomostí. Veríme, že sa do knižnice ešte vrátime.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka
      • Olympiáda zo slovenského jazyka

      • Do galérie Olympiáda zo slovenského jazyka boli pridané fotografie.

       Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:

       Uskutočnilo sa 25.10. 2017. V dvoch kategóriách súťažilo 26 študentov.

       V kategórii A: 1. miesto – Andrea Fabriciová, 4.B

                               2. miesto –  Martina Hvolková, 3.NB

                               3. miesto –  Agáta Polomská, 4.NB

       V kategórii B: 1. miesto – Samuel Albrecht, 2.NB

                                              –  Renáta Murgašová, 2.AB

                               3. miesto – Sarah Závodská, 1.A

        

     • Odovzdávanie jazykových diplomov
      • Odovzdávanie jazykových diplomov

      • Do galérie Odovzdávanie jazykových diplomov boli pridané fotografie.

       Dňa  23.10.2017 boli žiakom 3.NB slávnostne odovzdané  jazykové diplomy DSD I. Pre získanie tohto diplomu museli žiaci úspešne zvládnuť ústnu a písomnú skúšku, čo sa väčšine z nich aj podarilo.

        

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu nemeckého jazyka.

     • Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu
      • Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu

      • Do galérie Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

       Dňa 25.10 sa v Červenom Kláštore uskutočnili školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali: Radka Škovranová - IV.NB a Dominika Kočišová - III,A, ktoré sa po absolvovaní náročnej trate umiestnili na 7. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

     • Návšteva knižnice LITPARK
      • Návšteva knižnice LITPARK

      • Dňa 23. 10. 2017  1.AB v rámci slovenského jazyka navštívila knižnicu Litpark. Dozvedeli sme sa o dejinách knižnice, pozreli sme si výstavu detských kníh, pričom najstaršia pochádza z roku 1894.  Aj napriek zmene programu, mali sme sa dozvedieť o živote a tvorbe Shakespeara, a sústavnému dažďu sa žiaci tešili z toho, že vymenili tradičné prostredie triedy za zaujímavé priestory  najmodernejšej knižnice v Košiciach.

       Do galérie Návšteva knižnice boli pridané fotografie.

       Do literárnej súťaže, v ktorej bolo potrebné odpovedať na 4 otázky,  sa zapojilo 58 študentov. Väčšina odpovedala správne na všetky otázky. Všetky papieriky so správnymi odpoveďami boli zaradené do losovania. Pani riaditeľka vylosovala dve mená. Víťazmi sa stávajú Slávka Vandrová z 1.NB a Miloš Labanc z 2.NB. Víťazov prosíme, aby prišli cez veľkú prestávku do riaditeľne školy po ocenenie.

     • Návšteva divadelného predstavenia
      • Návšteva divadelného predstavenia

      • Filmovo-divadelný krúžok odštartoval umeleckú sezónu 11.10. 2017 návštevou Štátneho divadla v Košiciach. A čo sme videli? Shakespearovho Hamleta vo vynikajúcom baletnom prevedení. Úžasné tanečné výkony, dramatický prejav, expresívna hudba a moderná scéna nadchla každého z nás.

       Pripojte sa k nám! V novembri plánujeme ísť na činohru Ujo Váňa od ruského dramatika Čechova.

       Do galérie Návšteva divadelného predstavenia boli pridané fotografie.

     • Florbal dievčat - regionálne kolo
      • Florbal dievčat - regionálne kolo

      • V dňoch 5 a 6 októbra 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo vo florbale dievčat. Družstvo našej školy po víťaztve v skupine zvíťazilo aj vo finálovej skupine a obsadilo 1.miesto.
       Družstvo tvorili:Škovranová, Zahradníková, Hudáková, Šafárová, Ferková, Hvolková, Štovková,J urová, Štarková, Štyriaková, Beňová, Gedeonová a Kočišová.
       Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

       Do galérie Florbal dievčat - regionálne kolo boli pridané fotografie.