• Novinky

      • Násilie medzi nami

      • Dňa 19.11.2018 sa konalo v Tabačke Kulturparku podujatie „Násilie medzi nami“, kde žiaci stredných škôl preukázali svoj pohľad na vnímanie násilia, páchaného na deťoch a medzi deťmi. Okrem súťažných čísel mali príležitosť vidieť ukážky sebaobrany a film o šikanovaní, na tvorbe ktorého sa podieľali žiaci jednej z Košických škôl.  Našu školu reprezentovali Alex Lenardová z 3.AB a Lukáš Švihura z 1.NB prednesom vlastnej tvorby. Ďakujeme im za peknú prezentáciu.

      • Súťaž "Leták školy"

      • Riaditeľstvo školy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje súťaž „Leták školy“. Zapojiť sa môžu všetci žiaci školy. Víťazný návrh bude finančne odmenený. Termín súťaže je od 14.11.2018 do 21.11.2018. Návrh grafického dizajnu pre propagačný leták školy je potrebné poslať na adresu gymnaziumopatovska@gmail.com najneskôr do 21.11.2018.  Podklady pre tvorbu nájdete na stránke školy.

      • Fall Recital

      • Dňa 7. 11. na konala recitačná súťaž v prednese textu v anglickom jazyku s názvom Fall Recital. Hoci sa školského kola  zúčastnili len šiesti súťažiaci z tried II.NB, III.AB, III.NB, IV.AB., IV.B, vystúpenie všetkých  bolo na veľmi vyrovnanej a profesionálnej úrovni.Na 1. mieste sa umiestnil Tomas Paul Mansbridge, 2. miesto získala Sofia Jadrná, 3. miesto obsadili Yasemin Sviatková a Adam Benko. Všetci súťažiaci ukázali veľký kus odvahy vystúpiť s prednesom pred obecenstvom, kreativitu pri práci s textom a umelecké cítenie. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a umelecký zážitok. 

      • Organizačné zmeny vo vydávaní obedov a vyučovaní.

      • Od  5.11. sa odber obeda v ŠJ vyznačuje aSc čipom, resp. preukazom ISIC

       Prestávka medzi 5. a 6. VH sa  skracuje na 5 minút,  takže 6.VH bude trvať od 12.40 do 13.25.

        

        Platí prísny zákaz chodenia po 5.VH na obed pre žiakov, ktorí ešte pokračujú vo vyučovaní, okrem nasledujúcich výnimiek: 

        

       1.OA, 2.OA, 3.OA – každý utorokštvrtok budú mať obedňajšiu prestávku v čase 12.35-13.00, t.j. po 5.VH. Následne 6.VH bude pre tieto triedy trvať od 13.00 do 13.45.

        

       3.NBch, 3.Ach – môžu ísť v pondelok na obed po 5.VH

       4.NBch, 5.NBch, 3.ABch – môžu ísť v utorok na obed po 5.VH

       1.NBch – môžu ísť v stredu na obed po 5.VH

        

       Vo štvrtky, keď budú triednické hodiny 1.A a 2.A pôjdu po  6.VH na obed a TH začnú o 13.50

        

       Tieto organizačné zmeny sa zavádzajú z dôvodu plynulého vydávania obedov v školskej jedálni a zabezpečenia bezpečnosti počas obedov.

        

      • Spomienky na Londýn

      • Druhý októbrový týždeň sme si my, žiaci prvého a tretieho ročníka, spoločne s našimi učiteľkami p. Gáspár a p. Fričovou vyrazili na 5-dňový výlet do Londýna. Pre mnohých to bol prvý dotyk s hlavným mestom Veľkej Británie a nebudeme klamať, ak povieme, že nám tieto spomienky ostanú navždy v našich srdiečkach. Za takú krátku dobu z nás pani učiteľky dokázali urobiť chodcov na dlhé trate a ukázali nám ozaj skoro celé mesto. Zavítali sme pred brány Buckinghamského paláca, po ktorom sa práve prechádzala kráľovná Alžbeta II. Uistili sme sa, že pamiatky ako Big Ben a Houses of Parliament, Tower of London, Westminster Abbey stále stoja na svojom mieste. Prechádzky v nádherných zelených a nekončiacich sa parkoch nám spestrovali rôzne zvieratká. Niektorí z nás okúsili aj slávne Londýnske koleso, pri ktorom sa nám potvrdilo, že na dobré sa dlho čaká. Taktiež sme mali, čo robiť, aby sme sa v Natural History Museum alebo v British Museum nestratili. Našťastie sme sa vždy všetci našli. V Londýne sa stale niečo deje, za každým rohom čaká niečo zaujímavé, historické či moderné. My sme počas našej exkurzie videli to naj a určite sa mnohí do tohto mesta chceme ešte vrátiť.                                    
       Alexandra Straková, Karin Gergelyová

      • Jeden deň na TUKE

      • Dňa 26.1O. sa 17 študentov 2.A zúčastnilo na interaktívnom seminári v rámci projektu CHEMGENERATION. Ide o celoeurópsky vedecký program spoločnosti BASF. Dozvedeli sme sa o cirkulárnej ekonomike a význame chémie pre tento dej. Absolvovali sme 4 pokusy: filtráciu pri čistení vody, recykláciu papiera, degradáciu plastov, získavanie cínu z odpadu pomocou elektrolýzy. Vedeli ste napríklad, že cín je na 50 – 75% recyklovateľný a jedna recyklovaná plechovka ušetrí energiu na trojhodinové napájanie televízora? Veda ponúka možnosti pri riešení najväčších problémov sveta a teda aj možnosť nulového odpadu. Veľká vďaka patrí pani doc. RNDr. Alene Fedororočkovej, PhD. a ďalším zamestnancom Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, ktorí nám priblížili chémiu takouto formou. V ďalšej časti nám vyučujúci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií umožnili pozrieť si rozsiahlu zbierku minerálov. Zistili sme, že pán doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., ktorý sa nám venoval, je absolventom našej školy. Ďakujeme za milé prijatie!

      • Oznámenie o riaditeľskom voľne

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 29.októbra 2018 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

        

      • PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA V PRAHE

      • V dňoch od 17.10.2018 do 21.10.2018 sa 16 študentov našej školy z tried 2.NB, 2.AB, 2.A + 2 pedagógov zúčastnilo prírodovednej exkurzie v Prahe. Študenti navštívili Národné technické múzeum, kde si pozreli expozíciu histórie dopravy od najstarších automobilov,motocyklov, bicyklov, lietadiel, merania času, astronómie, hutníctva,baníctva, chémie okolo nás, techniky v domácnosti atď. S veľkým záujmom počúvali výklad o využití tekutého dusíka a hélia na katedre fyziky nízkych teplôt Karlovej univerzity. Aktívne sa zapájali pri predvádzaní rôznych pokusov s tekutým dusíkom. Mali možnosť navštíviť samotné laboratóriá a pracoviská na katedre. Návšteva botanickej záhrady ako aj ZOO boli ďalším bodom programu exkurzie. Študentov zaujali tropické rastliny v skleníku Fata Morgana ako aj vonkajšia expozícia vrátane vinice. V ZOO mali možnosť vidieť rôzne druhy zvierat, dozvedieť sa o ich  krajine pôvodu ako aj spôsobe života. Nemalý záujem študenti prejavili aj o históriu čokolády v samotnom múzeu čokolád, kde mali možnosť vidieť výrobu belgických praliniek a cukroviniek. V múzeu voskových figurín Grevin sa stretli so slávnymi osobnosťami kultúrneho, politického, športového, vedeckého života. Pre návštevníkov bola pripravená zábavná šifrovacia hra. Počas pobytu v Prahe navštívili aj niektoré historické pamiatky mesta ako Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie s orlojom,Václavské námestie, Národné divadlo, Prašnú bránu.

      • REGIONÁLNE KOLO V AEROBIKU

      • Dňa 17.10.2018 naše gymnázium organizovalo Regionálne kolo v Aerobiku. Zúčastnili sa ho aj žiačky nášho gymnázia: Cimbalová Klaudia, Gedeonová Diana, Hamráková Linda, Palečková Barbora, Ruščáková Kristína, Šafárová Mária, Šafárová Michaela, Sotaková Zuzana, Štarková Veronika a Vincová Nina. Víťazkou  sa stala  žiačka nášho gymnázia - Diana Gedeonová zo 4.NBDruhá v poradí skončila Sotaková Zuzana. Všetky postupujú na Krajské kolo.

       Gratulujeme a držíme dievčatám palce!

      • SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

      • Je divadelná show, ktorá sa predstavila našim žiakom 3.10.2018 v priestoroch kultúrneho strediska Jánošík. Toto predstavenie je výsledkom tvorivej spolupráce troch skvelých ľudí: David Fisher (riaditeľ The Bear Educational Theatre v Prahe), Mark Andrews (špecialista v oblasti metodiky a britských štúdií, riaditeľ SOL Language School North Devon) a Lenka Fisherová (herečka a dramaterapeutka). Okrem toho, že táto hra je prínosom v oblasti rozvíjania jazykových kompetencií, rieši nečakané životné situácie a nevtieravým spôsobom zapája mladého diváka do diania a núti ho zamyslieť sa nad    osobnými, spoločenskými, sociálnymi a politickými hodnotami. Sme veľmi radi, že sme mali príležitosť byť súčasťou tohto divadelného predstavenia a veríme, že nás tvorcovia znova  v budúcnosti navštívia s niečím novým a rovnako zábavným a originálnym

      • STRETNUTIE S UMELOU INTELIGENCIOU

      • V rámci iniciatívy "Meet and Code" počas Európskeho týždňa programovania sme sa v pondelok 8.10.20189 zúčastnili  motivačného IT workshopu "Stretnuties umelou inteligenciou" , v rámci ktorých sme dozvedeli, čo to jeumelá inteligencia, otestovali niekoľko zaujímavých nástrojov,využívajúcich umelú inteligenciu, preskúmali niektoré technikystrojového učenia, vyskúšali si natrénovať vlastnú neurónovú sieť anapokon vytvoriť jednoduchý program, ktorý ju bude využívať. Cieľombolo predstaviť umelú inteligenciu, jej rôzne podoby a potenciál, aletaktiež si uvedomiť limity a riziká. 

       Ďakujeme lektorke Ing. Zuzane Tkáčovej (UČITEĽKE SLOVENSKA) za motivačný workshop.

      • THIS IS 21: PRIPRAV SA NA 21. STOROČIE

      • V piatok 5. 10.2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie THIS IS 21: PRIPRAV SA NA 21. STOROČIE, v rámci ktorého naprieč celým Slovenskom navštívilo školy 50 top osobností zo sveta manažmentu a podnikania. Medzi našich žiakov zavítal Ing. Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska a.s.bývalý absolvent našej školy, ktorý sa podelil  o svoje inšpiratívne príbehy a vedomosti. 

      • KRAJSKÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU DIEVČAT

      • Dňa 3.10.2018 sa v rekreačnom areáli Anička uskutočnilo Krajské kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky - Radka Škovranová V.NB a Katka Gliganičová III.AB. Vo veľmi silnej konkurencii žiakov celého Košického kraja si 1.miesto a zároveň postup do celoslovenského kola vybojovala Radka Škovranová. Prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      • IV. MEDZINÁRODNÁ SKA KONFERENCIA

      • V dňoch 28. -- 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia, konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka Blažena Ceľuchová, Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po organizačnej stránke.  Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme opúšťali  nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov.  Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme  na hodinách anglického jazyka

      • NOC VÝSKUMNÍKOV

      • Dňa 28.9. 2018 sme sa  zúčastnili festivalu vedy: Európska noc výskumníkov .

       Študenti našej školy sa tak zaradili k mladým ľuďom 24 štátov Európy. Presvedčili  sa, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, ponúka zároveň dobrodružstvá, inšpirujúce  k novým objavom a neustále podnecujúce  ľudskú myseľ. Zvlášť nás potešilo, keď pri mnohých vedeckých stánkoch  nás privítali naši bývalí študenti, teraz už úspešní mladí vedci hlavne z PF UPJŠ napr. RNDr.Paulína Slepčíková a RNDr. Ondrej Petruš.

      • DOD NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

      • Dňa 27.9.2018 sme využili DOD na Ústavnom súde Slovenskej republiky ku komentovanej prehliadke priestorov súdu v rámci spoločenskovedného seminára.. Milým prekvapením bolo, že prehliadku viedla naša bývalá študentka JUDr. Lýdia Sömögyíová. Dozvedeli sme sa podrobnosti o práci členov ústavného súdu, videli sme kancelárie a priestory, faximílie vzácnych listín, insignie, kroniky. Počas prehliadky sme dostali propagačné materiály vhodné na výuku SPS a OBN. Absolvovali sme aj sprievodné podujatia ku DOD.

      • NÁVŠTEVA ARCHÍVU

      • Dňa 26.9.2018 sa študenti gymnázia zúčastnili v rámci seminára z dejepisu zúčastnili prehliadky mestského archívu, ktorá spočívala v prehliadke historických priestorov, archívnych dokumentov vrátane najstarších listín ako napríklad armalesu z roku 1369. V závere prehliadky sme nahliadli do najmodernejších priestorov vybavených modernými archívnymi systémami. Bonusom prehliadky bol nádherný výhľad na panorámu starého mesta. V archíve nás milo privítal aj bývalý študent Gymnázia Opatovská, archivár Tunega.

      • REGIONÁLNE KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

      • Dňa 26.9. si družstvo dievčat a družstvo chlapcov zasúťažilo v regionálnom kole v cezpoľnom behu v rekreačnom areáli Anička. Dievčatá si svoje sily zmerali na trati v dĺžke 2 km a chlapci 4 km. Medzi veľmi silnou konkurenciou s viac ako 50 súťažiacimi v každej kategórii boli viac úspešné dievčatá, kde Radka Škovranová - V.NB vybojovala 1.miesto a tak zabezpečila účasť družstva dievčat aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3.10. na rovnakej trati. Aj chlapci sa snažili "vybehať" čo najlepší čas, no na postup to nestačilo. Aj napriek tomu všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa športových úspechov.

      • SIEŇ OLYMPIZMU

      • Dňa 24.9. a 27.9.  žiaci II.OA a III.OA navštívili "Sieň olympizmu", pri príležitosti Európskeho týždňa športu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o športovcoch, ktorí nás reprezentovali na olympijských hrách a sú spätí s mestom Košice. Prezreli sme si zbierku diplomov, dresov, medailí a iných predmetov, ktoré športovci prepožičali do siene olympizmu. Žiaci úspešne absolvovali aj kratučký testík z vedomosti o olympizme.

      • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

      • Dňa 26.09.2018, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, sa na našej škole konala vnútroškolská súťaž Čo vieš o Veľkej Británii, USA, Kanade a Austrálii. Žiaci mali v trojčlenných tímoch správne odpovedať na kvízové otázky týkajúce sa geografie, dejín, prírodných monumentov, kultúry a zaujímavostí uvedených krajín.

       Žiaci predviedli na súťaži pomerne dobré výkony, a hoci nikto nedosiahol plný počet bodov, súťaž má svojich víťazov. Ďakujeme všetkým zúčastneným za snahu a blahoželáme víťazným tímom.  

       Výsledky súťaže:

       1.miesto:     I. AB Tomáš Húska, Radko Ilavský, Jakub Vozár

       2. miesto:  III. NB Tomas Paul Mansbridge ,Lukáš Medzihradský, Róbert Nagy

                            I. NB Tomáš Krušpán, Jakub Szabó, Samuel Varga

       3. miesto IV. AB Aneta Kolimečková, Filip Rzuhovský