• Novinky

      • Oznam riaditeľstva školy pre stravníkov školskej jedálne

      • Riaditeľstvo školy sa ospravedlňuje za zmenu otvorenia prevádzky školskej jedálne, ktorá nastala z technických príčin. Obedy sa budú podávať od štvrtka  12.9.2019. Vyučovanie v stredu končí po 6. VH.

       Za porozumenie vopred ďakujeme.

      • Voľby do Rady školy pri Gymnáziu,Opatovská cesta 7, Košice zo zástupcov rodičov.

      • Riaditeľstvo Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice, Vám oznamuje, že podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa dňa 12.09. 2019 od17.30 hod. do 18.30 hod. vo vestibule školy uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy pri Gymnáziu,Opatovská cesta 7, Košice zo zástupcov rodičov.

       Viac informácií nájdete v súbore volby_rada_skoly.pdf​​​​​​​.

      • Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

      •  

       V dňoch 3.2.2019 - 7.2.2019 sa  v stredisku Ľubovnianske kúpele  uskutoční lyžiarsky kurz  pre študentov 1.ročníka. Doplatok za lyžiarsky kurz vo výške 20 eur, ako aj záväznú prihlášku je potrebné odovzdať do 13.9.2019 vyučujúcim TŠV. Po tomto termíne  budú študenti evidovaní len ako náhradníci.

      • Škola bez nenávisti

      • V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do pilotného programu " Škola bez nenávisti. " Cieľom programu bolo nastavenie preventívnych opatrení voči šikanovaniu a  nenávistným prejavom a budovanie identity školy, ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia. Viac o aktivitách, ktoré sme na načej škole raelizovali si môžte prečítať v priečinku "Škola bez nenávisti" na stránke našej školy. Ďakujeme celému akčnému tímu a všetkým, ktorí realizovali alebo pomáhali realizovať dané aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí  ste si našli čas na úvodný aj záverečný audit (vyplnenie dotazníkov). Dňa 20.6.2019 sa v Bratislave konala hodnotiaca konferencia, na ktorej bol našej škole pridelený certifikát " Škola bez nenávisti ". Ďakujeme Barbore Lackovej, žiačke 2.NB triedy za peknú prezentáciu aktivít našej školy na záverečnej konferencii v Bratislave.

      • Geografická exkurzia

      • Krásneho slenčného dňa 26.6.2019 sa nemecká skupina 3.NB triedy zúčastnila exkurzie z geografie zameranej na spoznávanie fyzickej časti geografie (bio-, lito-, pedo-, hydro- a atmosféry) v teréne mikroregiónu Vysokých Tatier od Štrbského Plesa po Vodopád Skok. V  Mlynickej doline, v obklopení Soliska, Patrie a Štrbského štítu, v nadmorskej výške približne 1750 metrov spoznávali žiaci rastlinné i živočíšne druhy v mieste ich prirodzeného výskytu, mali možnosť určovať teplotu vody vodopádu, všímať si symbiózu živých organizmov a učiť sa orientácii v teréne. Vďaka slnečnému počasiu sa nám naskytol  aj krásny pohľad na Kráľovú hoľu, pod ktorou pramenia významné slovenské rieky - Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila a praktické vyučovanie im dalo veľa :)

        

     • Slávnostné ukončenie školského roka
      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • V piatok 28.6.2019 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Nástup žiakov je na školskom nádvorí do 8:45. Slávnostné ukončenie začína o 9.00 a po ňom bude nasledovať vyhodnotenie žiakov v triedach s triednymi učiteľmi.

      • Exkurziu v Botanickej záhrade

      • Dňa 24.6.2019 študenti 2.AB absolvovali exkurziu v Botanickej záhrade, ktorá bola obohatenáo výklad fundovaného sprievodcu. Dozvedeli sme sa aj niečo z histórie BZ , o jej vzniku už v roku1950 a o tom, že dnes sa už rozprestiera na ploche 30 ha, z toho najväčšiu plochu 24 ha zaberálesná časť, zvyšok skleníky, hospodárske budovy a pod. Navštívili sme všetky skleníky, kde sme boli upozornení na zaujímavosti z ríše rastlín, drevín. Zážitková exkurzia vyvrcholila v poslednom skleníku, kde nás čakali nádherné motýle z rôznych končín sveta. Následne sme si prezreli ďalšie časti botanickej záhrady s romantickými zákutiami , vrátene malej mini zoo . Akcia sa všetkým zúčastneným páčila. Ak chcete stihnúť návštevu botanickej záhrady aj Vy, musíte sa poponáhľať do konca júna. Od júla sa totiž jej brány zatvoria takmer na 3 mesiace z dôvodu už tak potrebnej
       rekonštrukcie.

      • Organizácia záverečných dní

      • Švrtok 20.6.2019 -  1.A, 1.AB, 1.NB, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.NB - účelové cvičenie zraz o 8:30 (Prvá zastávka  električky , HOŤAP)

                                     -  1.OA, 2.OA., 3.OA - teortická časť účelového cvičenia v škole od 8:00 do 11:30

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatných od 12:00 hod.

       Piatok 21.6.2019 - JUNIÁLES - začiatok o 8:30 do 12:00 v areáli školy (v prípade zlého počasia v budove školy)

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatnýco od 12:00 hod.

       Pondelok 24.6.2019 - Účelové cvičenie pre žakov 1.OA, 2.OA a 3.OA. Zraz o 8:00 pred školou.

      • Medzinárodná konferencia Erasmus - Viedeň

      • Národná agentúra Erasmus v dňoch 12.6.2019-14.6.2019 organizovala vo Viedni pre krajiny dunajského regiónu konferenciu e-twinningu. Cieľom konferencie bolo motivovať ostatné krajiny k uzatváraniu medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania na úrovni materských škôl, základných a stredných škôl za účelom získavania certifikátov kvality pre školy. Naša krajina Slovensko bola zastúpená 4 reprezentantkami, vrátane Mgr. Zuzany Lackovej, Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Na konferencii došlo k uzavretiu dohody a založeniu medzinárodného projektu v zastúpení Mgr. Z.Lackovej s Českou republikou, Chorvátskom a Rumunskom na tému Pozitívne myslenie v rámci výučby vo vyučovacom jazyku anglickom

     • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín
      • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín

      • Dňa 31.5.2019 sa zišlo na železničnej stanici v skorých ranných hodinách  22 študentov 2.A triedy a 2 pedagógovia.  O 6:07  sa začala naša cesta do Trnavy a Serede. V Seredi sme sa ubytovali a uháňali do Múzea holokaustu, aby sme stihli objednaný vstup o 14:00. Našťastie v ten deň vlaky išli načas a tak aj po menšom blúdení  po Seredi sa  naša prehliadka pracovného tábora so sprievodkyňou mohla začať. Študenti boli  podrobne oboznámení s riešením židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Videli dobové dokumenty, fotografie, archívne filmy,  artefakty ako napr. dobytčí vagón , ktorým boli transportovaní slovenskí Židia do vyhladzovacích táborov v Poľsku.  Videli na autentickom mieste baraky, ktoré slúžili ako  pracovný  i koncentračný tábor. Oboznámili sa so životom v tábore cez jednotlivé príbehy konkrétnych osôb. Prehliadka bola pútavá a v každom z nás zanechala silný dojem.  Po prehliadke sme sa presunuli vlakom do Trnavy, kde sme obdivovali krásne domy, námestia a   kostoly , veď nie nadarmo sa Trnave hovorí „malý slovenský Rím“. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Serede, kde sme zložili naše znavené telá. Ráno po raňajkách z vlastných zdrojov popr.  palacinkách, ktoré pripravili šikovní chlapci sme sa pobalili a pripravili na presun do Trenčína. Trenčín je krásne upravené historické mesto, v ktorom sme nemohli vynechať prehliadku hradu. Cestou k hradu  sme v hoteli Elisabeth obdivovali nápis, ktorý nám tu zanechali v roku 179 rímske vojská. V podhradí sme videli sokoliarov, ktorí na deň detí pripravili prehliadku  rôznych dravých vtákov. Po vyčerpávajúcom výstupe na hrad sme absolvovali prehliadku so sprievodcom, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z dejín hradu,  vypočuli sme si rôzne osudy  jeho vlastníkov až po nedávnu minulosť a  problémy rekonštrukcie po jeho vyhorení. Po prehliadke hradu sme obdivovali krásne námestie,  fontánu, či morový stĺp. Po prehliadke naše kroky smerovali k železničnej stanici . Vlak a príchod do Košíc našu exkurziu ukončil.l.

        

      • Fantastický úspech nášho študenta - na našej škole sa študovať oplatí

      • Odovzdávanie   Sprachdiplomov        

       Žiaci 5.NB majú za sebou náročné štúdium nemeckého jazyka. V 2.ročníku absolvovali jazykovú skúšku DSD I a v 5. ročníku písomnú a ústnu DSD II skúšku na úrovni B2/C1.  Dosiahli v nej výborné výsledky, preto si mohli 24.5. 2019 prevziať  prestížny Nemecký jazykový diplom 2. Stupňa  (Deutsches Sprachdiplom – DSD II).

       V úvode bol zvlášť vyzdvihnutý mimoriadny úspech nášho študenta   

       Oliver Tomondy ako jediný na Slovensku dosiahol

       maximálny počet bodov - 100%

       Podujatie sa uskutočnilo na Filozofickej fakulte UPJŠ za prítomnosti zástupcov FF, Katedry germanistiky , koordinátora  pre nemčinu ako cudzí jazyk . Keďže príprava na  DSD prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko, prítomným sa prihovoril aj generálny konzul SRN v Košiciach Prof. Dr. Juraj Banský.

       Žiaci dostali certifikáty s celoživotnou platnosťou,  ktoré sú  uznávané  na celom svete, vrátane ich akceptácie na univerzitách  a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Niektorí sa uchádzajú o štúdium v zahraničí, niektorí  sa zaujímajú o štúdium germanistiky na UPJŠ.

      • POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

      • Vážení akcionári,

       JA Firma REGO7 Vás pozýva na posledné valné zhromaždenie v tomto školskom roku. Predmetom valného zhromaždenia bude likvidácia firmy a rozdelenie dividend. Za Vašu účasť Vám vopred ďakujeme.

       Miesto: učebňa dejepisu

       Termín: 4.6.2019 na 2.VH (8. 55)

      • Okresné kolo v atletike žiakov základných škôl

      • Dňa 24.5. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike žiakov základných škôl, ktorého sa zúčastnili aj žiaci nášho osemročného gymnázia (Kolesárová Vanessa - II.OA, Bognárová Denisa - II.OA, Malecová Viktória - II.OA, Matisová Laura - II.OA, Frič Martin - I.OA, Furda Fedor - I.OA, Gáspar Róbert - I.OA, Kolarčík Ivan - I.OA, Štefko Matej - II.OA, Seliga Michal - III.OA).  Reprezentovali našu školu v disciplínach - beh na 60 m, 300 m, 800 m, 1000 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou. V silnej  konkurencii predviedli pekný výkon, za ktorý im ďakujeme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.