• Novinky

     • Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium
      • Výsledky prijímacích skúšok - bilingválne štúdium

      • Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

       na denné štúdium odbor 7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium

       pre školský rok 2021/2022

        

       Výsledky PS pre anglické bilingválne štúdium - link: vysledky_anj_bilingval.pdf

       Výsledky PS pre nemecké bilingválne štúdium - link: vysledky_nej_bilingval.pdf

        

               Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

       Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí do 25. 5. 2021 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (v prílohe). Doručenie sa uskutoční cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy, prípadne osobne za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. V prípade nedoručenia potvrdenia do stanoveného termínu nástup na štúdium žiaka zaniká. - potvrdenie o nastúpení žiaka

       Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania.

       Na stiahnutie: odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc

       Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

       V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy na

       tel. čísle 055/727 44 12, resp. 055/727 44 14.

        

       V Košiciach 14.5.2021                      Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

     • Výsledky PS - 4 a 8 ročné štúdium
      • Výsledky PS - 4 a 8 ročné štúdium

      • Výsledky  1. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka

       Gymnázia,  Opatovská cesta  7, Košice

       na denné štúdium odbor 7902 J  - gymnázium

       pre školský rok 2021/2022

        

            Výsledky PS pre 4 ročné štúdium - link:  vysledky_4_rocne_studium.pdf

            Výsledky PS pre 8 ročné štúdium - link : vysledky_8_rocne_studium.pdf

               Žiak je identifikovaný podľa číselného kódu, ktorý mu bol pridelený na prijímacích skúškach.

       Informáciu o prijatí (neprijatí) dostanete cez informačný systém základnej školy (EduPage), resp.prostredníctvom e-mailu.

       Rozhodnutia o prijatí (neprijatí) budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

       Zákonný zástupca prijatého žiaka doručí najneskôr do 25. 5. 2021 potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. - potvrdenie o nastúpení žiaka

       Doručenie sa uskutoční cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy, prípadne osobne za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. V prípade nedoručenia potvrdenia do stanoveného termínu nástup na štúdium žiaka zaniká.

       Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta majú možnosť byť prijatí na miesta nezapísaných žiakov na základe odvolania - odvolanie_proti_rozhodnutiu_o_neprijati_na_studium.doc

       Žiaci, ktorí nesplnili kritéria pre prijatie (neprijatý – nevyhovel)  nemajú možnosť byť prijatí po odvolaní.

       V prípade nejasností alebo ďalších otázok kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle 055/727 44 12, resp. 055/727 44 14.

        

       V Košiciach 11.5.2021                                Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy

     • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme
      • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Zeme

      • Členov PK Človek a príroda najviac oslovila fotografia, ktorej autorkou je študentka Laura Lešková z 2.NB. Víťazke blahoželáme!

       Ku Dňu Zeme prispeli prácou na vyvýšených záhonoch aj študenti 1.OA a zaslúžia si pochvalu!

     • Deň Európy
      • Deň Európy

      • Na oslavách Dňa Európy sa podieľa už tradične naše Gymnázium na Opatovskej ceste 7, v Košiciach. Tohtoročné oslavy žiaľ ovplyvnila pandemická situácia, a tak sa účinkujúci museli vzdať živého vystúpenia z pódia na Dolnej bráne a uspokojiť sa s nahrávaním svojho vystúpenia v štúdiu Fuga na Moyzesovej ulici. O deň neskôr, teda 6.5.2021 boli ich hudobné nahrávky streamované na eventovej platforme https://www.deneuropy.eu/#/ , kde ich diváci mohli vidieť v rámci programu osláv Spolu prepojení.Naše žiačky podali profesionálne výkony a zaslúžene im patrí naše poďakovanie a obdiv.

       O náš kultúrny program sa postarali :

       Rebecca Becová z 3.NB triedy, ktorá zahrala vlastnú skladbu Butterfly Effect - gitara a spev Miroslava a Michaela Kožlejové z 1.NB triedy si vybrali skladbu Minnelied (Ľúbostná) od Franza Schuberta - klavír , flauta a spev Bučková Martina z 2.A triedy sa predstavila skladbou

       Calum Scott - You are the reason , gitara , spev Mária Lešková z 3.A triedy zahrala skladbu Diva Preria, gitara, spev

     • Úspech študentskej firmy Giftify
      • Úspech študentskej firmy Giftify

      • Dňa 4.5. 2021 sa uskutočnila celoslovenská súťaž študentov Aplikovanej ekonómie - Veľtrh podnikateľských talentov. Naša školská firma Giftify si v silnej konkurencii vybojovala krásne 3. miesto v kategórii AVION Marketingová prezentácia, kde porota ocenila najmä  orientáciu študentskej firmy na zákazníka, tímový duch firmy, originalitu a kreativitu našich študentov.   

       Študentom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom podnikaní.

     • Prijímacie skúšky - zmena podmienok
      • Prijímacie skúšky - zmena podmienok

      • Vážení rodičia, milí uchádzači,

       na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 došlo k zmene podmienok pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy.

       Do budovy školy v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.  Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania)  testom nepreukazuje . 

        

        

       prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

       pre 4-ročné a 8-ročné štúdium

       • v prvom termíne 3. mája 2021,
       • v druhom termíne 10. mája 2021.

       pre 5-ročné bilingválne štúdium

       • v prvom termíne 5. mája 2021,
       • v druhom termíne 12. mája 2021.

       Pozvánky na prijímacie skúšky boli zaslané všetkým uchádzačom prostredníctvom Edupage alebo e-mailom. 

       Začiatok prijímacích skúšok je o 8.00. 

        

        

     • Úspech v dejepisnej olympiáde
      • Úspech v dejepisnej olympiáde

      • V dňoch 26. a 27. apríla 2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo dejepisnej olympiády, do ktorého sa prebojoval z krajského kola náš žiak z 1.NB triedy Alex Eiben. Súťažilo sa v dvoch kolách, v prvom z nich účastníci museli preukázať znalosti zo všetkých období dejín absolvovaním náročného vedomostného testu a v druhom kole obhájiť svoj písomný projekt pred komisiou.

       Alex Eiben napísal prácu s názvom Odkaz Vojtecha Löfflera, kde sa bližšie venoval životu a dielu tohto významného košického sochára. Menovaný uspel v oboch náročných kolách, získal tak dostatočný počet bodov a stal sa tak úspešným riešiteľom celoštátneho kola dejepisnej olympiády, celkovo obsadil pekné deviate miesto. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme.

     • Zmena pri podaní 2% dane
      • Zmena pri podaní 2% dane

      • Radi by sme Vás informovali o zmene subjektu pri poukázaní 2% dane. Miesto Rodičovského združenia prosím poukazujte 2% dane na  Občianske združenie Cesta za poznaním, ktoré vzniklo pri Gymnáziu Opatovská cesta 7 za účelom podpory vzdelania, rozvoja talentovaných žiakov a zastrešenia rozvoja školy vo všetkých oblastiach.

       Viac si viete prečítať na stránke školy  2%.

       Na stiahnutie:   vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

        

     • IQ Olympiáda – výsledky
      • IQ Olympiáda – výsledky

      • V týždni od 12.4. do 19.4.2021 prebiehalo online formou 10. kolo IQ olympiády pod záštitou pani prezidentky. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo celom 31 žiakov osemročného štúdia, pričom 24 z nich sa zaradilo medzi 75% úspešných riešiteľov. Dvaja: Alexandra Janigová (1.OA )a Vladimír Strýčko (3.OA) sa prebojovali do regionálneho kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným blahoželáme a postupujúcim prajeme úspech aj v ďalšom kole.

     • 22. apríl - DEŇ ZEME
      • 22. apríl - DEŇ ZEME

      • PK Človek a príroda vyhlasuje pri príležitosti DŇA ZEME súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu s danou tematikou a komentárom. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci školy. Všímaj si okolie, odfoť a pošli na marta.halaszova@opatovska.sk do 3. 5. 2021.

     • Čo je to relaxácia?
      • Čo je to relaxácia?

      • Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. 
     • AMAVET - Junior Internet
      • AMAVET - Junior Internet

      • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (Amavet) podporuje už 30 rokov talentovaných mladých ľudí a žiakov. Organizuje i súťaž Junior Internet, do ktorej sa tohto roku zapojila naša žiačka Júlia Schwarczová z 2.OA. Jej projekt získal v prvom kole také hodnotenie, ktoré ju posunulo do finále tejto súťaže. Toto finále sa uskutoční 23.4.-24.4.2021 formou videokonferencie.

     • Zelený certifikát
      • Zelený certifikát

      • Získali sme pre školu " ZELENÝ CERTIFIKÁT ", ktorý nám udelila spoločnosť SEWA za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu.

     • Úspech v Dejepise
      • Úspech v Dejepise

      • Dňa 22.3. 2021 sa konalo krajské kolo dejepisnej olympiády, v ktorom žiak 1.NB Alex Eiben obsadil krásne 2. miesto, čím si zabezpečil postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 26.4. 2021. K uvedenému výsledku mu srdečne blahoželáme a držíme palce.

     • 1. miesto na FO
      • 1. miesto na FO

      • Dňa 17.3.2021 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády online formou. V kategórii F sa po štvorhodinovom „boji“ umiestnil náš žiak Vladimír Strýčko z 3.OA na 1.mieste. K osobnému úspechu srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

     • MASTERCLASSES
      • MASTERCLASSES

      • V dňoch 4. - 5. 3. 2021 sa niekoľko študentov nášho gymnázia zúčastnilo akcie Masterclasses, po prvýkrát online. Prvý deň ich čakali prednášky o mikrosvete, urýchľovačoch a ako bonus mali prednášku o malých čiernych dierach. O deň neskôr absolvovali praktické cvičenie, kde si sami mohli za pomoci softvérových balíkov analyzovať dáta namerané v experimente ATLAS na urýchľovači LHC v Cerne. Nakoniec to bola medzinárodná časť, kde sa na meetingu stretli so všetkými účastníkmi z Talianska a USA a spoločne vyhodnotili všetky dáta.

       V kategórii najlajkovanejší príspevok Masterclasses zvíťazil náš študent Stanislav Slíž zo 4.NB.

       Srdečne blahoželáme!

     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 10.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 2 žiaci: Kategória 2B: Dominik Bujnovský, 3.A, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 2C1: Viktória Parkányiová, V.AB, 6.miesto (úspešný riešiteľ). Dominikovi a Viktórii  srdečne blahoželáme!

     • Fyzikálna olympiáda
      • Fyzikálna olympiáda

      • Dňa 22.2.2021 bolo ukončené domáce kolo fyzikálnej olympiády pre kategórie E a F, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci osemročného štúdia. V kategórii E sa na 1.mieste umiestnil Matej Štefko (4.OA), na 2.mieste Viktória Málecová (4.OA). V kategórii F sa na 1.mieste umiestnil Vladimír Strýčko (3.OA), ktorý ako jediný úspešný riešiteľ bude našu školu reprezentovať na okresnom kole.Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si našli čas a chuť popasovať sa s náročnými úlohami a Vladovi držíme palce v ďalšom kole!

     • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION
      • LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

      • Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku LEAF ACADEMY ENGLISH ESSAY COMPETITION

          Počas školského roka sa na našej škole konajú mnohé súťaže, v ktorých študenti preukážu svoje zručnosti a schopnosť vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Bohužiaľ, viaceré z nich teraz nie je možné zrealizovať, preto sme veľmi radi, že študenti mali možnosť zapojiť sa online do súťaže v písaní esejí. Nebola to vôbec ľahká úloha, keďže ich dielo muselo obsahovať aspoň 600 slov a aj témy esejí boli náročné.

       Preto si veľkú pochvalu zaslúžia študenti, ktorí sa do tejto súťaže zapojili: Gabriela Šoltésová - 3.OA, Alex Albrecht - 4.OA, Natália Mozešová - 1.A, Gejza Oláh - 1.A, Júlia Vancová - 2.A, Maroš Masarik - 2.NB, Klaudia Jačisková - 4. AB, Veronika Kozubová - 4.AB, Viktória Parkányiová - 5.AB

     • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      • Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Kategória 2C: Papcuňárová Martina, I.NB, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1C: Karin Sára Michalko, IV.OA, 2.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1B: Michal Sanislo, III.OA, 4.miesto (úspešný riešiteľ). Kategória 1A:Janka Ľochová, II.OA, 11.miesto. Všetkým srdečne blahoželáme!