• Novinky

      • Dejepisná olympiáda

      • Dňa 8.12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v kategórii F - 1.OA, v kategórii E -2.OA a v kategórii C - 4.OA. Testy pozostávali z 3 častí a 80 úloh. Výsledková listina:

       Kategória F

       1. miesto - Samuel Görcsös

       2. miesto - Idris AmiriKategória

       Kategória E

       1. miesto - Júlia Schwarczová

       2. miesto - Oliver Hudák

       Kategória C

       1. miesto - Matej Štefko

       2. miesto - Alex Albrecht

       Títo žiaci postupujú do okresného kola, ktoré bude prebiehať vo februári 2021.Všetkým účastníkom/aj tým bez umiestnenia/ zo srdca blahoželáme: Ádám Gáspár, Lukáš Kafka, Denisa Bognárová, Viktória Malecová, Natália Sajková.Víťazom želáme ďalšie úspechy v postupových kolách.

      • Pytagoriáda - školské kolo

      • Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo 42. ročníka Pytagoriády online formou. Súťažilo sa v kategóriách P6, P7 a P8. Do súťaže sa zapojilo 58 žiakov 1.OA, 2.OA a 3.OA triedy, z nich sa 10 žiaci stali úspešnými riešiteľmi.

       1. miesto      Stela Ňaršanská        prvá OA  
       2. miesto      Lukáš Kafka               prvá OA    
       3. miesto      Filip Ňaršanský          prvá OA      
       4. miesto      Idris  Amiri                   prvá OA  
       5. miesto      Ádám Gáspár              prvá OA 
       6. miesto      Tibor Migles                 prvá OA  
       7. miesto      Jessica  Kolesárová    druhá OA   
       8. miesto      Janka    Ľochová         druhá OA    
       9. miesto      Jakub    Imro                tretia OA  
       10. miesto      Vladimír Strýčko          tretia OA  

       Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme ! 

        

      • Ste skvelí Opatovčania!

      • V dňoch 30.11 – 4.12.2020 sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“  Za necelý týždeň sa nám podarilo vyzbierať 44 „krabíc lásky“ pre babičky a deduškov z domovov dôchodcov z Košíc a okolia. Ďakujeme. Aj vďaka Vám budú ich Vianoce krajšie!

        

      • Geografická olympiáda - školské kolo

      • Dňa 2.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády - dištančnou formou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - F (1. a 2.ročník osemročného gymnázia) a E (3. a 4.ročník osemročného gymnázia). Žiaci riešili dva typy testov - teoretickú časť a praktickú časť (práca s atlasom).

       Výsledková listiina:

       Kategória - F

       1.miesto - Hudák Oliver - II.OA

       2.miesto - Klika Michal - II. OA

       3.miesto - Amiri Idirs - I.OA

       Kategória - E

       1.miesto - Strýčko Vladimír - III.OA

       2.miesto - Bognárová Denisa - IV. OA

       3.miesto - Sičák Matúš - III. OA

       Títo žiaci postupujú ďalej do okresného kola.Všetkým účastníkom geografickej olympiády k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a postupujúcim držíme palce v ďalších kolách.