• Novinky

      • ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

      • Vďaka OZ Cesta za poznaním sa naša škola úspešne zapojila do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia, ktorú vyhlásil  Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisNáš projekt s názvom „Učíme moderne s IKT“ bude podporený finančnou čiastkou 991,20€.

       Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Zakúpením Micro:bitov a ich aktívnym využitím budú hodiny informatiky zaujímavšie. Keďže využitie Micro:bitov je veľmi praktické a variabilné, môžu sa využiť aj pri výuke prírodných vied. 

      • Olympiáda nemeckého jazyka

      • 26.a 27.11. sa konalo  školské kolo  ONJ. Tentokrát nie prezenčne, ale online formou. Žiaci mali za úlohu porozumieť písanému textu i hovorenému slovu, vyriešiť gramatický test, opísať obrázok a rozprávať na určené témy.

        

       Výsledky:

       kategória 1A (1. - 2. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto     Janka Ľochová         2.OA

                             2. miesto     Idris Amiri                 1.OA

        

       kategória 1B (3. - 4.. roč. osemročného štúdia)   

                             1. miesto Michal Sanislo               3.OA

                             2. miesto Alex Albrecht                 4.OA 

                             3. miesto  Terézia Biačková          3.OA

        

       kategória 1C (žiaci )   

                             1. miesto Karin Sára Michalko       4.OA

                             2. miesto Patrik Michalko               1.OA

        

       kategória 2A- (1. – 2.roč.)

                            1. miesto   Kristína Charlotte Mazancová   1.A

                            2. miesto     Anna Lešková               2.AB

        

       kategória 2B - (3. – 4.roč.)

                            1. miesto    Martin Hurtuk                 4.A

                            2. miesto Diana Vencelová               4.AB

                            3. miesto Timea Belišová                 4.A

        

       kategória 2C - ( bilingválne triedy- všetky ročníky)

                           1.   miesto  Martina Papcuňárová     1.NB

                           2.   miesto Alexandra Bačová           2.NB

                           3.  miesto Leonard Wöstmann          2.NB

        

       Víťazom srdečne blahoželáme !

      • DSD II - skúška

      • Naša škola pripravuje už 30 rokov žiakov na Nemecký jazykový diplom  I. a II. stupňa.

       Ide o medzinárodne uznávanú  skúšku  pod záštitou  Spolkového ministerstva zahraničných vecí  a Centrály pre zahraničné školstvo.  Cieľom je príprava žiakov  na štúdium  a prácu          v nemecky hovoriacej krajine,  príp. prácu v zahraničnej firme u nás  a celosvetová porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok.

       Skúška je bezplatná, vyžaduje náročnú špeciálnu prípravu tak na písomnú ako aj ústnu časť.

       Svoje vedomosti z nemeckého jazyka si môžu overiť nielen žiaci z bilingválnych , ale aj klasických tried  už  v 2. ročníku a získať  „Deutsches Sprachdiplom Stufe I“  (DSD I) na úrovni  A2/B1.

       Vyššia úroveň – DSD II (B2/C1)   čaká na  študentov  v  5. ročníku.

       Takt to bolo aj teraz - žiaci 5.NB a 1 žiačka 4.NB absolvovali  24.11. písomnú časť DSD II skúšky, ktorá mala 3 časti - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie- tentokrát na aktuálnu tému  zo zdravotníctva -  predchádzanie chorobám. Oprava  a hodnotenie prebiehajú  centrálne v Nemecku.

       V januári sa bude konať ústna časť, kde budú žiaci prezentovať svoje práce na zvolenú odbornú tému.

       Držíme im palce, aby  všetko dobre dopadlo.

        

      • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

      • Milí priatelia, pridajte sa k nám a poďme tieto Vianoce spolu potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov!

       Využite tento víkend a urobte dobrý skutok!

       Ako na to? Je to jednoduché:

       1.) Zober krabicu od topánok

       2.) Obaľ ju do vianočného baliaceho papiera (zvlášť vrch a spodok)

       3.) Vlož do nej zopár milých pozorností (viď priložený letáčik)

       4.) Krabicu prines na vrátnicu našej školy

      • Noc výskumníkov

      • Milí študenti!   Pripomíname, že zajtra - 27.11.2020 sa uskutoční  akcia Noc výskumníkov v online forme. Pripojíme sa ku aktivitám počas vyučovania, ale máte možnosť si pozrieť zaujímavosti aj popoludní.

          Mottom roka 2020 je „Veda bez hraníc“, ktorým chceme poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu.

       https://www.nocvyskumnikov.sk/

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • V dňoch 18. -19.11.2020 sa naši najlepší žiaci zapojili do online verzie Olympiády v anglickom jazyku. V rámci školského kola sa hodnotila úroveň anglického jazyka v šiestich kategóriách:

       Kategória 1A - žiaci I.OA a II.OA

       Kategória 1B - žiaci III.OA a IV.OA

       Kategória 2A – žiaci prvého a druhého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka všeobecného zamerania a žiaci študujúci v nemeckých bilingválnych triedach

       Kategória 2C1 – žiaci z anglických bilingválnych tried

       Kategória 2C2 – anglofónni žiaci

       Vo všetkých kategóriách sa hodnotili jazykové zručnosti -čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie – voľný rozhovor a opis obrázka, úroveň gramatiky a slovnej zásoby, prípadne progresívne testovanie (2C1 a 2C2).

        

       VYHODNOTENIE

       Kategória 1A                                                      Kategória 1B

       1.miesto Lašutová Vivianna II.OA                    1.miesto Albrecht Alex IV.OA

       2.miesto Simona Bodnárová II.OA                   2.miesto Leinstein Erik III.OA, Strassburger Tomáš III.OA

       3.miesto Mia Fedičová I.OA                              3.miesto Frič Martin III.OA

        

       Kategória 2A                                                      Kategória 2B  

       1.miesto Bačová Alexandra II.NB                     1.miesto Bujnovský Dominik III.A

       2.miesto Palenčár Šimon I.NB                          2.miesto Rijáková Antónia IV.NB 

       3.miesto Olexová Ema I.A                                 3.miesto Ondrejčeková Petra III.A

        

       Kategória 2C1                                                    Kategória 2C2

       1.miesto  Parkányiová Viktória V.AB               1.miesto Oskar Peťko II.AB

       2.miesto  Jačisková Klaudia IV.AB                  2.miesto Mansbridge Tomas Paul V.NB

       3. miesto Kozubová Veronika IV.AB                3.miesto Kiernosz Lenka IV.A

                       Pástor Dominik III.NB

        

       Víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!

      • Vyhodnotenie zberu papiera - jeseň 2020

      • Celkovo sme vyzbierali 4560 kg a ušetrili tak 77 stromov.

       Do zberu sa zapojili takmer všetky triedy. Niektorí žiaci a učitelia prispeli stovkami kilogramov papiera, iní pár desiatkami. Každý z nich však urobil správnu vec. A to je najdôležitejšie.

       Milí žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia – ďakujeme za spoluprácu a veríme, že aj tieto malé činy dokážu inšpirovať ďalších ľudí urobiť správne veci pre našu Zem.

       Poradie najúspešnejších:

       1. miesto - trieda 2. A – 796 kg

       2. miesto – trieda 1. A – 789 kg

       3. miesto – trieda 1. OA – 452 kg

       GRATULUJEME A ĎAKUJEME