• Novinky

      • Zmena organizácie vyučovania od 26.10

      • Na základe usmernenia MŠVVaŠ prechádza celá škola od 26.10 výlučne na dištančné vzdelávanie.

       Jesenné prázdniny budú 30.10, 2.11.,6.11 a 9.11.

       Na stránku bol nahraný upravený rozvrh  pre dištančné vyučovanie  tried 1.OA – 4.OA.

        

      • Zber papiera

      • V dňoch 19.10.- 23.10.2020 sa uskutoční jesenný zber papiera.  Zber bude denne v ranných hodinách od 7:00 do 7:45 a popoludní od 14:00 do 16:00. Papier je potrebné zviazať, prípadne odvážiť. Neprijímajú sa velké kartóny.  

       Veríme,  že naplníme myšlienku ''Mysli a konaj ekologicky. Začni  od seba.'' 

       Veď každý zachránený strom sa počíta. 

      • Prerušenie prezenčného vyučovania 5.10 - 9.10


      • V dňoch 6. 10. 2020 (utorok) až 9. 10. 2020 (piatok vrátane) bude pre všetkých žiakov školy prebiehať vyučovanie dištančnou formou podľa náhradného - dištančného rozvrhu. 
       V pondelok 5.10 budú žiakom zasielané iba úlohy.

       Zároveň žiakov školy dôrazne žiadame o minimalizovanie sociálnych kontaktov, aby sa zdržiavali čo najviac v domácom prostredí a sledovali svoj zdravotný stav. V prípade príznakov respiračného ochorenia informujte svojho triedneho učiteľa a kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

      • Krúžková činnosť - pozastavená

      • V súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR Vám dávame na vedomie, že akákoľvek krúžková činnosť je pozastavená do odvolania.
        

       O aktuálnych informáciách Vás budeme informovať priebežne.

        

       Ďakujeme za pochopenie.