• Novinky

     • Prokrastinácia: Akčný plán!
      • Prokrastinácia: Akčný plán!

      • Milí čitatelia, ponúkam vám posledný infolist zo série článkov o prokrastinácii. Tentokrát ide o zhrnutie všetkých tipov, ktoré sme si doteraz odprezentovali a zostavenie akčného plánu! tak poďme na to! 
       infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_07-Prokrastinacia__akcny_plan.pdf
      • Prokrastinácia: Tolerovanie diskomfortu

      • Milí žiaci, rodičia, kolegovia. V 6. infoliste zo série od prokrastinácii si povieme, ako úspešne zvládať nepríjemné pocity a napätie, ktoré vedú k vyhýbaniu sa práci a povinnostiam. infolist v .pdf si môžete stiahnuť tu: infolist_06-Prokrastinacia__tolerovanie_diskomfortu.pdf
      • Kritéria hodnotenia a klasifikácie

      • Pre žiakov a rodičov našej školy sme zverejneli kritéria hodnotenia a klasifikácie na stránke školy.  K nahliadnutiu sú až po prihlásení v časti Navigácia.

      • Aktualizované usmernenie ku klasifikácii a hodnoteniu

      • v 2. polroku školského roka 2019/20

        

       Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov okrem maturitných tried

       teda pre 1.-4.OA, 1.-3.A, 1.-4.AB, 1.-4.NB

       aktualizovane_usmernenie.pdf

      • Víťazstvo v medzinárodnej súťaži

      • V tomto školskom roku sa opäť konala medzinárodná súťaž Schülerwettbewerb, v ktorej sa žiaci mohli zapojiť do mnohých projektov. Náš žiak Alex Eiben z 3.OA  sa so svojím projektom „Begegnung mit Osteuropa“, v ktorom spojil poznatky a znalosti z dejepisu, geografie a nemeckého jazyka, umiestnil v rámci svojej kategórie na 1.mieste a získal krásnu cenu. Víťazovi srdečne blahoželáme, prajeme ešte mnoho ďalších úspechov a samozrejme ďakujme za úspešnú reprezentáciu.