• Novinky

      • Škola bez nenávisti

      • V školskom roku 2018/19 sa naša škola zapojila do pilotného programu " Škola bez nenávisti. " Cieľom programu bolo nastavenie preventívnych opatrení voči šikanovaniu a  nenávistným prejavom a budovanie identity školy, ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia. Viac o aktivitách, ktoré sme na načej škole raelizovali si môžte prečítať v priečinku "Škola bez nenávisti" na stránke našej školy. Ďakujeme celému akčnému tímu a všetkým, ktorí realizovali alebo pomáhali realizovať dané aktivity. Ďakujeme všetkým, ktorí  ste si našli čas na úvodný aj záverečný audit (vyplnenie dotazníkov). Dňa 20.6.2019 sa v Bratislave konala hodnotiaca konferencia, na ktorej bol našej škole pridelený certifikát " Škola bez nenávisti ". Ďakujeme Barbore Lackovej, žiačke 2.NB triedy za peknú prezentáciu aktivít našej školy na záverečnej konferencii v Bratislave.

      • Geografická exkurzia

      • Krásneho slenčného dňa 26.6.2019 sa nemecká skupina 3.NB triedy zúčastnila exkurzie z geografie zameranej na spoznávanie fyzickej časti geografie (bio-, lito-, pedo-, hydro- a atmosféry) v teréne mikroregiónu Vysokých Tatier od Štrbského Plesa po Vodopád Skok. V  Mlynickej doline, v obklopení Soliska, Patrie a Štrbského štítu, v nadmorskej výške približne 1750 metrov spoznávali žiaci rastlinné i živočíšne druhy v mieste ich prirodzeného výskytu, mali možnosť určovať teplotu vody vodopádu, všímať si symbiózu živých organizmov a učiť sa orientácii v teréne. Vďaka slnečnému počasiu sa nám naskytol  aj krásny pohľad na Kráľovú hoľu, pod ktorou pramenia významné slovenské rieky - Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila a praktické vyučovanie im dalo veľa :)

        

     • Slávnostné ukončenie školského roka
      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • V piatok 28.6.2019 sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka. Nástup žiakov je na školskom nádvorí do 8:45. Slávnostné ukončenie začína o 9.00 a po ňom bude nasledovať vyhodnotenie žiakov v triedach s triednymi učiteľmi.

      • Exkurziu v Botanickej záhrade

      • Dňa 24.6.2019 študenti 2.AB absolvovali exkurziu v Botanickej záhrade, ktorá bola obohatenáo výklad fundovaného sprievodcu. Dozvedeli sme sa aj niečo z histórie BZ , o jej vzniku už v roku1950 a o tom, že dnes sa už rozprestiera na ploche 30 ha, z toho najväčšiu plochu 24 ha zaberálesná časť, zvyšok skleníky, hospodárske budovy a pod. Navštívili sme všetky skleníky, kde sme boli upozornení na zaujímavosti z ríše rastlín, drevín. Zážitková exkurzia vyvrcholila v poslednom skleníku, kde nás čakali nádherné motýle z rôznych končín sveta. Následne sme si prezreli ďalšie časti botanickej záhrady s romantickými zákutiami , vrátene malej mini zoo . Akcia sa všetkým zúčastneným páčila. Ak chcete stihnúť návštevu botanickej záhrady aj Vy, musíte sa poponáhľať do konca júna. Od júla sa totiž jej brány zatvoria takmer na 3 mesiace z dôvodu už tak potrebnej
       rekonštrukcie.

      • Organizácia záverečných dní

      • Švrtok 20.6.2019 -  1.A, 1.AB, 1.NB, 2.A, 2.AB, 2.NB, 3.NB - účelové cvičenie zraz o 8:30 (Prvá zastávka  električky , HOŤAP)

                                     -  1.OA, 2.OA., 3.OA - teortická časť účelového cvičenia v škole od 8:00 do 11:30

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatných od 12:00 hod.

       Piatok 21.6.2019 - JUNIÁLES - začiatok o 8:30 do 12:00 v areáli školy (v prípade zlého počasia v budove školy)

       Obedy sa vydávajú pre žiakov OG od 11:30 a pre ostatnýco od 12:00 hod.

       Pondelok 24.6.2019 - Účelové cvičenie pre žakov 1.OA, 2.OA a 3.OA. Zraz o 8:00 pred školou.

      • Medzinárodná konferencia Erasmus - Viedeň

      • Národná agentúra Erasmus v dňoch 12.6.2019-14.6.2019 organizovala vo Viedni pre krajiny dunajského regiónu konferenciu e-twinningu. Cieľom konferencie bolo motivovať ostatné krajiny k uzatváraniu medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania na úrovni materských škôl, základných a stredných škôl za účelom získavania certifikátov kvality pre školy. Naša krajina Slovensko bola zastúpená 4 reprezentantkami, vrátane Mgr. Zuzany Lackovej, Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice. Na konferencii došlo k uzavretiu dohody a založeniu medzinárodného projektu v zastúpení Mgr. Z.Lackovej s Českou republikou, Chorvátskom a Rumunskom na tému Pozitívne myslenie v rámci výučby vo vyučovacom jazyku anglickom

     • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín
      • Dejepisná exkurzia - Sereď, Trnava a Trenčín

      • Dňa 31.5.2019 sa zišlo na železničnej stanici v skorých ranných hodinách  22 študentov 2.A triedy a 2 pedagógovia.  O 6:07  sa začala naša cesta do Trnavy a Serede. V Seredi sme sa ubytovali a uháňali do Múzea holokaustu, aby sme stihli objednaný vstup o 14:00. Našťastie v ten deň vlaky išli načas a tak aj po menšom blúdení  po Seredi sa  naša prehliadka pracovného tábora so sprievodkyňou mohla začať. Študenti boli  podrobne oboznámení s riešením židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Videli dobové dokumenty, fotografie, archívne filmy,  artefakty ako napr. dobytčí vagón , ktorým boli transportovaní slovenskí Židia do vyhladzovacích táborov v Poľsku.  Videli na autentickom mieste baraky, ktoré slúžili ako  pracovný  i koncentračný tábor. Oboznámili sa so životom v tábore cez jednotlivé príbehy konkrétnych osôb. Prehliadka bola pútavá a v každom z nás zanechala silný dojem.  Po prehliadke sme sa presunuli vlakom do Trnavy, kde sme obdivovali krásne domy, námestia a   kostoly , veď nie nadarmo sa Trnave hovorí „malý slovenský Rím“. Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Serede, kde sme zložili naše znavené telá. Ráno po raňajkách z vlastných zdrojov popr.  palacinkách, ktoré pripravili šikovní chlapci sme sa pobalili a pripravili na presun do Trenčína. Trenčín je krásne upravené historické mesto, v ktorom sme nemohli vynechať prehliadku hradu. Cestou k hradu  sme v hoteli Elisabeth obdivovali nápis, ktorý nám tu zanechali v roku 179 rímske vojská. V podhradí sme videli sokoliarov, ktorí na deň detí pripravili prehliadku  rôznych dravých vtákov. Po vyčerpávajúcom výstupe na hrad sme absolvovali prehliadku so sprievodcom, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti z dejín hradu,  vypočuli sme si rôzne osudy  jeho vlastníkov až po nedávnu minulosť a  problémy rekonštrukcie po jeho vyhorení. Po prehliadke hradu sme obdivovali krásne námestie,  fontánu, či morový stĺp. Po prehliadke naše kroky smerovali k železničnej stanici . Vlak a príchod do Košíc našu exkurziu ukončil.l.