• Novinky

      • 24 hodinový volejbalový zápas

      • Milí žiaci, rodičia ,priatelia školy, dovoľte aby sme Vás pozvali na 24 hodinový volejbalový zápas, ktorý sa uskutoční dňa 5.12.- 6.12. 2018  na našej škole. Začínajú ho žiaci, ktorí majú počas vyučovania hodiny telesnej výchovy a od 16:00 až do rána 7:00 sa ho môžu zúčastniť ostatní žiaci, ktorí môžu prísť aj s rodičmi.
       Privítali by sme tiež členov pedagogického zboru a všetkých priateľov našej školy.
       Zapísať sa môžete na plagát vedľa telocvične. Jedlo a pitie si doneste so sebou.
       Žiaci 8 ročného gymnázia môžu hrať najneskôr do 20:00 v sprievode rodičov.
       Veríme, že posledný výsledok 1826:1732 bude prekonaný.
       Každý účastník získa účastnícky list/medailu, ktorá ho oslobodí v štvrtok 6.12. od skúšania a písomiek.


       Vianočné oblečenie vítané.

      • Násilie medzi nami

      • Dňa 19.11.2018 sa konalo v Tabačke Kulturparku podujatie „Násilie medzi nami“, kde žiaci stredných škôl preukázali svoj pohľad na vnímanie násilia, páchaného na deťoch a medzi deťmi. Okrem súťažných čísel mali príležitosť vidieť ukážky sebaobrany a film o šikanovaní, na tvorbe ktorého sa podieľali žiaci jednej z Košických škôl.  Našu školu reprezentovali Alex Lenardová z 3.AB a Lukáš Švihura z 1.NB prednesom vlastnej tvorby. Ďakujeme im za peknú prezentáciu.

      • Súťaž "Leták školy"

      • Riaditeľstvo školy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice vyhlasuje súťaž „Leták školy“. Zapojiť sa môžu všetci žiaci školy. Víťazný návrh bude finančne odmenený. Termín súťaže je od 14.11.2018 do 21.11.2018. Návrh grafického dizajnu pre propagačný leták školy je potrebné poslať na adresu gymnaziumopatovska@gmail.com najneskôr do 21.11.2018.  Podklady pre tvorbu nájdete na stránke školy.

      • Fall Recital

      • Dňa 7. 11. na konala recitačná súťaž v prednese textu v anglickom jazyku s názvom Fall Recital. Hoci sa školského kola  zúčastnili len šiesti súťažiaci z tried II.NB, III.AB, III.NB, IV.AB., IV.B, vystúpenie všetkých  bolo na veľmi vyrovnanej a profesionálnej úrovni.Na 1. mieste sa umiestnil Tomas Paul Mansbridge, 2. miesto získala Sofia Jadrná, 3. miesto obsadili Yasemin Sviatková a Adam Benko. Všetci súťažiaci ukázali veľký kus odvahy vystúpiť s prednesom pred obecenstvom, kreativitu pri práci s textom a umelecké cítenie. Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a umelecký zážitok. 

      • Spomienky na Londýn

      • Druhý októbrový týždeň sme si my, žiaci prvého a tretieho ročníka, spoločne s našimi učiteľkami p. Gáspár a p. Fričovou vyrazili na 5-dňový výlet do Londýna. Pre mnohých to bol prvý dotyk s hlavným mestom Veľkej Británie a nebudeme klamať, ak povieme, že nám tieto spomienky ostanú navždy v našich srdiečkach. Za takú krátku dobu z nás pani učiteľky dokázali urobiť chodcov na dlhé trate a ukázali nám ozaj skoro celé mesto. Zavítali sme pred brány Buckinghamského paláca, po ktorom sa práve prechádzala kráľovná Alžbeta II. Uistili sme sa, že pamiatky ako Big Ben a Houses of Parliament, Tower of London, Westminster Abbey stále stoja na svojom mieste. Prechádzky v nádherných zelených a nekončiacich sa parkoch nám spestrovali rôzne zvieratká. Niektorí z nás okúsili aj slávne Londýnske koleso, pri ktorom sa nám potvrdilo, že na dobré sa dlho čaká. Taktiež sme mali, čo robiť, aby sme sa v Natural History Museum alebo v British Museum nestratili. Našťastie sme sa vždy všetci našli. V Londýne sa stale niečo deje, za každým rohom čaká niečo zaujímavé, historické či moderné. My sme počas našej exkurzie videli to naj a určite sa mnohí do tohto mesta chceme ešte vrátiť.                                    
       Alexandra Straková, Karin Gergelyová

      • Jeden deň na TUKE

      • Dňa 26.1O. sa 17 študentov 2.A zúčastnilo na interaktívnom seminári v rámci projektu CHEMGENERATION. Ide o celoeurópsky vedecký program spoločnosti BASF. Dozvedeli sme sa o cirkulárnej ekonomike a význame chémie pre tento dej. Absolvovali sme 4 pokusy: filtráciu pri čistení vody, recykláciu papiera, degradáciu plastov, získavanie cínu z odpadu pomocou elektrolýzy. Vedeli ste napríklad, že cín je na 50 – 75% recyklovateľný a jedna recyklovaná plechovka ušetrí energiu na trojhodinové napájanie televízora? Veda ponúka možnosti pri riešení najväčších problémov sveta a teda aj možnosť nulového odpadu. Veľká vďaka patrí pani doc. RNDr. Alene Fedororočkovej, PhD. a ďalším zamestnancom Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, ktorí nám priblížili chémiu takouto formou. V ďalšej časti nám vyučujúci Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií umožnili pozrieť si rozsiahlu zbierku minerálov. Zistili sme, že pán doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., ktorý sa nám venoval, je absolventom našej školy. Ďakujeme za milé prijatie!