• Novinky

      • Organizačné zmeny vo vydávaní obedov a vyučovaní.

      • Od  5.11. sa odber obeda v ŠJ vyznačuje aSc čipom, resp. preukazom ISIC

       Prestávka medzi 5. a 6. VH sa  skracuje na 5 minút,  takže 6.VH bude trvať od 12.40 do 13.25.

        

        Platí prísny zákaz chodenia po 5.VH na obed pre žiakov, ktorí ešte pokračujú vo vyučovaní, okrem nasledujúcich výnimiek: 

        

       1.OA, 2.OA, 3.OA – každý utorokštvrtok budú mať obedňajšiu prestávku v čase 12.35-13.00, t.j. po 5.VH. Následne 6.VH bude pre tieto triedy trvať od 13.00 do 13.45.

        

       3.NBch, 3.Ach – môžu ísť v pondelok na obed po 5.VH

       4.NBch, 5.NBch, 3.ABch – môžu ísť v utorok na obed po 5.VH

       1.NBch – môžu ísť v stredu na obed po 5.VH

        

       Vo štvrtky, keď budú triednické hodiny 1.A a 2.A pôjdu po  6.VH na obed a TH začnú o 13.50

        

       Tieto organizačné zmeny sa zavádzajú z dôvodu plynulého vydávania obedov v školskej jedálni a zabezpečenia bezpečnosti počas obedov.

        

      • Oznámenie o riaditeľskom voľne

      • Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 29.októbra 2018 riaditeľské voľno  z dôvodu šetrenia vykurovania v priestoroch školy.

        

      • PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA V PRAHE

      • V dňoch od 17.10.2018 do 21.10.2018 sa 16 študentov našej školy z tried 2.NB, 2.AB, 2.A + 2 pedagógov zúčastnilo prírodovednej exkurzie v Prahe. Študenti navštívili Národné technické múzeum, kde si pozreli expozíciu histórie dopravy od najstarších automobilov,motocyklov, bicyklov, lietadiel, merania času, astronómie, hutníctva,baníctva, chémie okolo nás, techniky v domácnosti atď. S veľkým záujmom počúvali výklad o využití tekutého dusíka a hélia na katedre fyziky nízkych teplôt Karlovej univerzity. Aktívne sa zapájali pri predvádzaní rôznych pokusov s tekutým dusíkom. Mali možnosť navštíviť samotné laboratóriá a pracoviská na katedre. Návšteva botanickej záhrady ako aj ZOO boli ďalším bodom programu exkurzie. Študentov zaujali tropické rastliny v skleníku Fata Morgana ako aj vonkajšia expozícia vrátane vinice. V ZOO mali možnosť vidieť rôzne druhy zvierat, dozvedieť sa o ich  krajine pôvodu ako aj spôsobe života. Nemalý záujem študenti prejavili aj o históriu čokolády v samotnom múzeu čokolád, kde mali možnosť vidieť výrobu belgických praliniek a cukroviniek. V múzeu voskových figurín Grevin sa stretli so slávnymi osobnosťami kultúrneho, politického, športového, vedeckého života. Pre návštevníkov bola pripravená zábavná šifrovacia hra. Počas pobytu v Prahe navštívili aj niektoré historické pamiatky mesta ako Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie s orlojom,Václavské námestie, Národné divadlo, Prašnú bránu.

      • REGIONÁLNE KOLO V AEROBIKU

      • Dňa 17.10.2018 naše gymnázium organizovalo Regionálne kolo v Aerobiku. Zúčastnili sa ho aj žiačky nášho gymnázia: Cimbalová Klaudia, Gedeonová Diana, Hamráková Linda, Palečková Barbora, Ruščáková Kristína, Šafárová Mária, Šafárová Michaela, Sotaková Zuzana, Štarková Veronika a Vincová Nina. Víťazkou  sa stala  žiačka nášho gymnázia - Diana Gedeonová zo 4.NBDruhá v poradí skončila Sotaková Zuzana. Všetky postupujú na Krajské kolo.

       Gratulujeme a držíme dievčatám palce!

      • SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

      • Je divadelná show, ktorá sa predstavila našim žiakom 3.10.2018 v priestoroch kultúrneho strediska Jánošík. Toto predstavenie je výsledkom tvorivej spolupráce troch skvelých ľudí: David Fisher (riaditeľ The Bear Educational Theatre v Prahe), Mark Andrews (špecialista v oblasti metodiky a britských štúdií, riaditeľ SOL Language School North Devon) a Lenka Fisherová (herečka a dramaterapeutka). Okrem toho, že táto hra je prínosom v oblasti rozvíjania jazykových kompetencií, rieši nečakané životné situácie a nevtieravým spôsobom zapája mladého diváka do diania a núti ho zamyslieť sa nad    osobnými, spoločenskými, sociálnymi a politickými hodnotami. Sme veľmi radi, že sme mali príležitosť byť súčasťou tohto divadelného predstavenia a veríme, že nás tvorcovia znova  v budúcnosti navštívia s niečím novým a rovnako zábavným a originálnym

      • STRETNUTIE S UMELOU INTELIGENCIOU

      • V rámci iniciatívy "Meet and Code" počas Európskeho týždňa programovania sme sa v pondelok 8.10.20189 zúčastnili  motivačného IT workshopu "Stretnuties umelou inteligenciou" , v rámci ktorých sme dozvedeli, čo to jeumelá inteligencia, otestovali niekoľko zaujímavých nástrojov,využívajúcich umelú inteligenciu, preskúmali niektoré technikystrojového učenia, vyskúšali si natrénovať vlastnú neurónovú sieť anapokon vytvoriť jednoduchý program, ktorý ju bude využívať. Cieľombolo predstaviť umelú inteligenciu, jej rôzne podoby a potenciál, aletaktiež si uvedomiť limity a riziká. 

       Ďakujeme lektorke Ing. Zuzane Tkáčovej (UČITEĽKE SLOVENSKA) za motivačný workshop.

      • THIS IS 21: PRIPRAV SA NA 21. STOROČIE

      • V piatok 5. 10.2018 sa uskutočnilo na našej škole podujatie THIS IS 21: PRIPRAV SA NA 21. STOROČIE, v rámci ktorého naprieč celým Slovenskom navštívilo školy 50 top osobností zo sveta manažmentu a podnikania. Medzi našich žiakov zavítal Ing. Miroslav Potoč, generálny riaditeľ Skanska a.s.bývalý absolvent našej školy, ktorý sa podelil  o svoje inšpiratívne príbehy a vedomosti. 

      • KRAJSKÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU DIEVČAT

      • Dňa 3.10.2018 sa v rekreačnom areáli Anička uskutočnilo Krajské kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiačky - Radka Škovranová V.NB a Katka Gliganičová III.AB. Vo veľmi silnej konkurencii žiakov celého Košického kraja si 1.miesto a zároveň postup do celoslovenského kola vybojovala Radka Škovranová. Prajeme veľa ďalších športových úspechov.

      • IV. MEDZINÁRODNÁ SKA KONFERENCIA

      • V dňoch 28. -- 29.09.2018 sa v Košiciach uskutočnila IV. Medzinárodná SKA konferencia, konferencia angličtinárov, v priestoroch FF UPJŠ. Štyri učiteľky anglického jazyka Blažena Ceľuchová, Katarína Ferenčáková, Marta Fričová a Ildikó Gáspár sa rozhodli obetovať svoj voľný čas a zúčastniť sa tejto vzdelávacej udalosti. Konferencia ponúkala niekoľko vysoko odborných prednášok a široké spektrum workshopov pre rôzny stupeň vzdelávania, čo hodnotíme pozitívne ako po odbornej, tak po organizačnej stránke.  Niektoré poznatky sme oprášili a mnohé nové nadobudli. Konferenciu sme opúšťali  nabité novou energiou a s kopou skvelých nápadov.  Už teraz sa tešíme, ako ich využijeme  na hodinách anglického jazyka

      • NOC VÝSKUMNÍKOV

      • Dňa 28.9. 2018 sme sa  zúčastnili festivalu vedy: Európska noc výskumníkov .

       Študenti našej školy sa tak zaradili k mladým ľuďom 24 štátov Európy. Presvedčili  sa, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, ponúka zároveň dobrodružstvá, inšpirujúce  k novým objavom a neustále podnecujúce  ľudskú myseľ. Zvlášť nás potešilo, keď pri mnohých vedeckých stánkoch  nás privítali naši bývalí študenti, teraz už úspešní mladí vedci hlavne z PF UPJŠ napr. RNDr.Paulína Slepčíková a RNDr. Ondrej Petruš.

      • DOD NA ÚSTAVNOM SÚDE SR

      • Dňa 27.9.2018 sme využili DOD na Ústavnom súde Slovenskej republiky ku komentovanej prehliadke priestorov súdu v rámci spoločenskovedného seminára.. Milým prekvapením bolo, že prehliadku viedla naša bývalá študentka JUDr. Lýdia Sömögyíová. Dozvedeli sme sa podrobnosti o práci členov ústavného súdu, videli sme kancelárie a priestory, faximílie vzácnych listín, insignie, kroniky. Počas prehliadky sme dostali propagačné materiály vhodné na výuku SPS a OBN. Absolvovali sme aj sprievodné podujatia ku DOD.

      • NÁVŠTEVA ARCHÍVU

      • Dňa 26.9.2018 sa študenti gymnázia zúčastnili v rámci seminára z dejepisu zúčastnili prehliadky mestského archívu, ktorá spočívala v prehliadke historických priestorov, archívnych dokumentov vrátane najstarších listín ako napríklad armalesu z roku 1369. V závere prehliadky sme nahliadli do najmodernejších priestorov vybavených modernými archívnymi systémami. Bonusom prehliadky bol nádherný výhľad na panorámu starého mesta. V archíve nás milo privítal aj bývalý študent Gymnázia Opatovská, archivár Tunega.

      • REGIONÁLNE KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

      • Dňa 26.9. si družstvo dievčat a družstvo chlapcov zasúťažilo v regionálnom kole v cezpoľnom behu v rekreačnom areáli Anička. Dievčatá si svoje sily zmerali na trati v dĺžke 2 km a chlapci 4 km. Medzi veľmi silnou konkurenciou s viac ako 50 súťažiacimi v každej kategórii boli viac úspešné dievčatá, kde Radka Škovranová - V.NB vybojovala 1.miesto a tak zabezpečila účasť družstva dievčat aj na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 3.10. na rovnakej trati. Aj chlapci sa snažili "vybehať" čo najlepší čas, no na postup to nestačilo. Aj napriek tomu všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im veľa športových úspechov.