Navigácia

 • Eko dni na našej škole

  Eko dni na našej škole

  Od 24.4.2019. SWAP - výmena oblečenia,  doplnkov,  bižutérie... Máš v skrini nositeľné oblečenie,  ale nenosíš ho?  Vymeň,  daruj,  bezplatne. Zapoj sa do burzy kníh za symbolickú cenu alebo do každoročného zberu papiera až do 3.5.2019. Mysli ekonomicky,  konaj ekologicky.  ♥️

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 27.03.2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku. V kategórií 2C1 (bilingválne štúdium) reprezentoval našu školu Arnold Kratochvíl, ktorý sa umiestnil na krásnom štvrtom mieste. K perfektnému úspechu gratulujeme!! 

 • 11. 4. 2019

  Aktualizovali sme modul Škola bez nenávisti

 • PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY

  PRÍBEHY A BÁSNIČKY ZO ŠKOLSKEJ KAPSIČKY

  Marec bol mesiacom knihy a ani my sme nezaháľali. Ktosi neznámy kedysi dávno povedal, že  z dieťaťa, ktoré číta, sa stane človek, ktorý myslí. A tak tradičné " Číta celá škola" sme ani tento rok nevynechali.  Čítali sme veľa, odborné i zábavne príspevky a  mnohí z nás objavili zaujímavé knižné tituly. Vedeli ste však, že 2. apríl bol tiež  medzinárodným dňom detskej knihy? Aj preto sme sa s našimi najmladšími už po tretíkrát pustili do neľahkej úlohy - vlastnej tvorby. Príbehy a básničky sme  doplnili  krásnymi ilustráciami,  a tak sa zrodila ďalšia útla knižka. Autormi sú naši žiaci z 1.OA triedy. Nakuknúť do nej môžete aj hneď. Nech sa páči  :)  Pribehy_a_basnicky_zo_skolskej_kapsicky.pdf

 • Junior Internet

  Junior Internet

  Oliver Tomondy z 5.NB získal na Celoslovenskom finále súťažnej konferenie Junior Internet v kategórii Junior WEB - starší žiaci krásne 3. miesto. Ďakujeme za úpešnú reprezentáciu.

 • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

  Dňa 3. 4. 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo postupovej súťaže v prednese poézie a pŕozy
  Hviezdoslavov Kubín. Úspešný bol Tomas Paul Mansbridge z 3. NB, ktorý obsadil 3.miesto.
  Srdečne blahoželáme!

 • Klamárium

  Dňa 26.3.2019 zažili netradičné vyučovanie aj žiaci 3.OA triedy. Navštívili Klamárium - Steelpark.

 • Krajské kolo vo florbale dievčat

  Krajské kolo vo florbale dievčat

  Dňa 28.3.2019 sa v Sp. Novej Vsi konalo Krajské kolo vo florbale dievčat. Družstvo našej školy sa po víťazstvách nad družstvami: Gym. sv. Edity Steinovej Charkovská 1, Súkr. šport. škola Užhorodská, Gymn. Park mládeže dostalo až do finále,kde sa stretlo s družstvom domácich. Po veľmi dobrom výkone sa nám však nepodarilo vyhrať, Takže dievčatá obsadili 2.miesto v kraji.

  Družstvo tvorili: Radka Škovranová, Martina Hvolková, Mária Šafárová, Soňa Zahradníková,Veronika Štarková, Diana Gedeónová, Radka Lukačková, Slávka Huľvejová, Kristína Hanušovská, Ulrike Timko.

  Dievčatám srdečne gratulujeme.

 • Učíme sa inak

  Učíme sa inak

  V utorok 26.3.2019 sme mali netradičnú vyučovaciu hodinu biológie v Steelparku v Košiciach. Vyskúšali sme si priamo na sebe ako funguje náš mozog, ako spracúva informácie z okolia, ako nás krásne "klame." Úlohy boli zamerané na zmysel: "zrak." Táto netradičná vyučovacia hodina bola veľmi zaujímavá. Veľa sme sa naučili a popritom aj dobre zabavili. Radi si takúto hodinu zopakujeme znova.   

 • Boli sme v LITparku

  „Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné...“

  ... zistila III.OA na besede o Malom princovi  21. 3. v LITparku. Všetci sme si príbeh malého princa prečítali a spoločne sme sa snažili odhaliť symboliku jeho putovania planétami. Rozprávka plná porozumenia, priateľstva a lásky nám pomohla porovnať svet detí a svet dospelých.... Už teraz sa tešíme na novú knihu.

 • Literárna súťaž

  V rámci Mesiaca knihy predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry vyhlásila literárnu súťaž,
  ktorá pozostávala z 9 otázok a z jedného obrázku, v ktorom boli zašifrované názvy 10 diel zo svetovej
  literatúry. Po vylosovaní sa šťastie usmialo na Viktóriu Malecovú z 2.OA. Všetkým ďakujeme za
  námahu pri hľadaní správnej odpovede. Víťazka dostala knižnú poukážku.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo v US 20.3. 2019. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V II.
  kategórii – próza obsadil 1. miesto: Jakub Imro z 1.OA.
  V III. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Emma Károlyi z 3.OA.
  V IV. kategórii – poézia obsadila 1. miesto Sofia Jadrná z 2.NB.
  Víťazi dostali knižné poukážky a držíme im palce v okresnom kole.

 • Slovo bez hraníc

  Dňa 28.3. 2019 sa konal 23. ročník celomestskej recitačnej súťaže Slovo bez hraníc. Študent Adam
  Benko
  zo 4.AB obsadil 1. miesto v poézii v kategórii od 16 rokov. Srdečne blahoželáme k úspechu.

 • CHEMGENERATION

  Dňa 14. 3. 2019 sa študenti III. AB zúčastnili na interaktívnom vedeckom seminári pod záštitou poprednej svetovej chemickej firmy BASF. Dozvedeli sa o nevyhnutnosti cirkulárneho hospodárstva pre záchranu našej planéty. Filtrovali vodu, recyklovali papier a elektrolýzou získavali cín z odpadu. Tieto aktivity boli vedené skúsenými pedagógmi z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE na čele s doc. RNDr. Alenou Fedoročkovou, PhD. V druhej časti študenti určovali minerály a horniny za pomoci správkyne Geovednej expozície FBERG TUKE Ing. Zdenky Babicovej, PhD. Cenné rady poskytol a družný rozhovor s nimi
  viedol aj bývalý absolvent našej školy, riaditeľ Ústavu geovied - doc. Ing. Stanislav Jacko PhD
  .
  Ďakujeme!

 • Jugend debatiert

  Už po niekoľkýkrát sa na našom gymnáziu uskutočnilo dňa 6.3.2019 školské kolo súťaže Jugend debattiert international.  Žiaci si v nej preverujú svoje schopnosti diskutovať  o danej téme- Majú by v Gymnáziu Opatovská cesta 7 v Košiciach zavedené kamery?

  Cieľom súťaže je naučiť žiakov argumentovať, viesť  konštruktívnu diskusiu a flexibilne reagovať .

  Školského kola sa zúčastnili ôsmi žiaci z 3.NB a 4.NB. Do vyššieho kola postupujú dvaja zástupcovia našej školy – Martina Hvolková a Zuzana Sotáková.

  Všetkým diskutujúcim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a držíme im palce pri ďalšej reprezentácii našej školy.

 • Má už 150 rokov

  Valné zhromaždenie OSN a UNESCO vyhlásili rok 2019 za Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov. Periodický zákon a základy Periodickej tabuľky chemických prvkov pred 150 rokmi nezávisle na sebe formulovali D. I. Mendelejev a L. Mayer. V tomto roku uplynie aj 100 rokov od založenia IUPAC (Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie). Tieto významné udalosti sú dôvodom rôznych celosvetových aktivít.
  Naša škola sa zapojila do on-line testu: Periodic Table Challenge. Celkove certifikát získalo 29 študentov. V počte úspešných riešiteľov zvíťazila 2.AB - 14 študentov.
  Ostatné triedy: 2.A – 5, 3.AB – 4, 2.NB – 2, 4.AB – 1, 4.NB - 1, 4.B – 1, 1.A – 1.

 • Vysoká škola chemicko - technologická PRAHA


  Dňa 6. 3. 2019 sa učebňa dejepisu stala miestom, kde vládla nefalšovaná radosť z chémie. Študenti 4. roč. a 3. roč. s rozšíreným vyučovaním chémie, 2. A a 3. AB nie len sledovali, ale uskutočňovali zázračné deje plné farieb, ohňov, trikov. Na záver si pripravili a s chuťou skonzumovali zmrzlinu. Za tieto zážitky ďakujeme šikovným chemičkám z Fakulty technológie ochrany prostredia - Ing. Lucii Tajnaiovej a Ing. Pavle Renkerovej. Veríme, že sa s nimi stretneme  v Prahe počas našej prírodovednej exkurzie a niektorí možno aj ako budúci študenti VŠCHT.

 • Organizácia vyučovania počas písomných častí maturitných skúšok 2019

  12. 03. 2019 – utorok:

  4. ročník + 3 žiaci z 5.NB – písomné časti maturitnej skúšky zo SJL

   

  1.AB+1.NB (skupina aj) – divadelné predstavenie v ANJ – dozor Šk+Ca

  Zraz  10.45 pred Veľkou sálou Historickej radnice

   

  Ostatné triedy –riaditeľské voľno

  Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30

  Okrem žiakov 4.A, 4.B., 4.AB,  4.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

   

   

  13. 03. 2019 – streda:

  4.A, 4.B, 5.NB – písomné časti  maturitnej skúšky z CUJ

   

  1. – 3. ročník: výchovný koncert

  4.AB, 4. NB – riaditeľské voľno

  Zraz o 8.15 pred Veľkou sálou Historickej radnice

  Okrem žiakov 4.A, 4.B., 5.NB sú všetci žiaci odhlásení z obedov, v prípade záujmu sa individuálne prihlásia u vedúcej ŠJ.

  Obed sa bude podávať medzi 11.30 a 13.30.

   

   

  14. 03. 2019 – štvrtok:

  žiaci maturujúci z MAT – písomná časť  maturitnej skúšky z MAT

  Žiaci 4.A, 4.B, 5.NB, ktorí sa nezúčastnia EČ MS z matematiky – riaditeľské voľno. Žiaci 4.A, 4.B, .NB, ktorí nematurujú z MAT sú v tento deň vyhlásení z obedov.

  2.NB-nemecká skupina a  vybraní žiaci sa zúčastnia  písomnej časť DSD I.

  Ostatní žiaci – vyučovanie podľa riadneho rozvrhu,

  Obedy sa budú podávať v bežnom výdajnom čase.

   

  Žiadam žiakov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby sa na základe uvedených informácií podľa potreby prihlásili na obed

  najneskôr v štvrtok – 7. 3. 2019

 • Milí rodičia a priatelia školy

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a finančnú pomoc. Výťažok z  1. Reprezentačného plesu 1200 €, pôjde na rekonštrukciu prírodovedného laboratória.

  Budeme radi, ak nás podporíte v tejto myšlienke aj naďalej. Číslo účtu Rodičovského združenia je IBAN:  SK93 0900 0000 0000 8212 6968 .

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 14.2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii D obsadila Nina Mikuľaková z 3.OA 3. miestoV kategórii E sme získali vďaka Alexovi Eibenovi z 2.OA tiež 3. miesto a tesne za ním na 4. mieste sa umiestnil Alex Albrecht z 2.OA. V kategórii F sa stal úspešným riešiteľom Martin Frič z 1.OA.

  Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria