• Prihlásenie

  • Prihlásenie

   Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
   Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • skola@opatovska.sk
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lýdia Kerekešová 055 7274415 - školská jedáleň
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička:lubomira.corosova@opatovska.sk
   • Prihlásenie

   • Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
    Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení