Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - šk. jedáleň

 
Pozícia:

učiteľ/ka Anglického jazyka a Ruského jazyka

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Anglického jazyka a Ruského jazyka na bilingválnom anglickom štúdiu na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia: ANJ - RUJ
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
t.č. 7274412
e-mail: riaditel@opatovska.sk
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
1. bezúhonnosť
2. osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota ďalej sa vzdelávať, zdravotná spôsobilosť
3. prax na bilingválnom gymnáziu vítaná
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania
životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 01.06.2017 na riaditeľstvo školy.
 

 
Pozícia:

učiteľ/ka Biológie na bilingválnom nemeckom štúdiu

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Biológie na bilingválnom nemeckom štúdiu na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia BIO - NEJ (prípadne štátna jazyková skúška z NEJ)

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 04001
t.č. 7274412
e-mail: riaditel@opatovska.sk
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
1. bezúhonnosť
2. osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota ďalej sa vzdelávať, zdravotná spôsobilosť
3. prax na gymnáziu min. 2 roky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania
životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 01.06.2017 na riaditeľstvo školy.
 

 
Pozícia:

učiteľ/ka Matematiky – Fyziky na bilingválnom anglickom štúdiu

Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7 v Košiciach, informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka Matematiky – Fyziky na bilingválnom anglickom štúdiu na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia MAT – FYZ – ANJ (prípadne štátna jazyková skúška z ANJ)

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice 04001
t.č. 7274412
e-mail: riaditel@opatovska.sk
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
1. bezúhonnosť
2. osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota ďalej sa vzdelávať, zdravotná spôsobilosť
3. prax na bilingválnom gymnáziu min. 2 roky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania
životopis
doklady o dosiahnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne do 01.06.2017 na riaditeľstvo školy.
 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
  • 055 7274411 - sekretariát
    055 7274412 - riaditeľ školy
    055 7274414 - zástupca riaditeľa
    055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria