Navigácia

Výhovorky pusti z hlavy!

Milí sledovatelia, ponúkam vám ďalší infolist k téme prokrastinácie a ako ju poraziť. 
Infolist si môžete stiahnuť tu: infolist_03-Vyhovorky_pusti_z_hlavy.pdf
Prajem príjemné čítanie. 

     Výhovorky pusti z hlavy!

Čo sú to výhovorky?

Na výhovorkách, ktorými ospravedlňujeme prokrastináciu sa zvyčajne nájde aj nejaké zrnko pravdy o aktuálnej situácii, v ktorej sa nachádzame. Z toho usúdime, že je lepšie našu prácu, či cieľ odložiť na inokedy.  Tieto výhovorky nám dodávajú pocit, že naša prokrastinácia je oprávnená, odôvodnená, akceptovateľná, a že je to vlastne OK. Keďže tieto výhovorky vedú k prokrastinácii, musíme sa naučiť, ako s nimi skoncovať. V Tabuľke sú najčastejšie výhovorky. Každá z výhovoriek je rozdelená na dve časti, prvou je zrnko pravdy a druhou neprospešný záver.

Pravda

Neprospešný záver

Som naozaj unavený.

Radšej to urobím, až keď si oddýchnem.

Zmeškám zábavu, ktorá je tu teraz.

Stále môžem počkať, kým sa nebude diať nič zaujímavé.

Nemám všetko, čo potrebujem.

Počkám, kým budem mať všetko potrebné.

Mám ešte dosť času.

Takže, ešte nemusím začať.

Mám na práci ešte iné veci.

Urobím to až potom, čo dokončím toto.

 

Tieto prokrastinujúce závery spája presvedčenie, že zajtra nejakým zázrakom budeme produktívnejší a úlohy dotiahneme do konca. Často čakáme kým budeme oddýchnutí, motivovaní, inšpirovaní, kým nás nebude nič vyrušovať, kým budeme mať všetko, čo potrebujeme a kopu času, kým dokončíme všetko ostatné, čomu by sme sa mohli venovať... Budeme čakať veľmi dlho, kým všetky okolnosti budú priaznivé a podmienky ideálne. No pravdou je, že nikdy nebude ideálna doba venovať sa niečomu, do čoho sa nám nechce. Takže teraz je rovnako správny čas ako hocikedy inokedy. Keď začneme pracovať, každý akokoľvek malý krok nás posunie vpred a naša túžba po dokončení úlohy vzrastie natoľko, že naozaj urobíme kus práce! To znamená, že keď sa odhodláme začať, všetky ostatné veci do seba zapadnú a my sme schopní pokračovať v práci a úlohy dokončiť.

Spochybni svoje výhovorky

Naše prokrastinujúce závery môžeme spochybniť a podporiť tie nápomocné tým, že si položíme otázku:

 • Aký je faktický dôkaz alebo dôvody, že je pre mňa naozaj lepšie prácu odložiť?
 • Aký je faktický dôkaz alebo dôvody, že je pre mňa lepšie začať pracovať teraz?
 • Je ozaj pravda, že mi to pôjde lepšie, keď budem robiť na úlohe zajtra dlhý čas vkuse?
 • Je naozaj pravda, že môžem urobiť aspoň máličko dnes, hneď teraz? Môžem dokončiť aspoň niečo, aj keď podmienky nie sú ideálne?
 • Je naozaj pravda, že neskôr bude vhodnejší čas na prácu?
 • Ak sa pustím do práce hneď teraz, čo sa stane? Ako sa budem cítiť?
 • Ak nezačnem pracovať hneď teraz, čo sa stane? Ako sa budem cítiť?

Pravda

Nápomocný záver

Som naozaj unavený.

Ale môžem aspoň začať hneď teraz.

Zmeškám zábavu, ktorá je tu teraz.

Ale keď dokončím aspoň niečo, môžem sa odmeniť zábavou neskôr.

Nemám všetko, čo potrebujem.

Ale môžem sa pokúsiť aspoň čiastočne rozpracovať úlohu.

Mám ešte dosť času.

Ale vždy je lepšie začať teraz ako si to nechávať na poslednú chvíľu.

Mám na práci ešte iné veci.

Ale nie sú dôležitejšie a môžem sa im venovať až po tejto.

 

Ďalší spôsob, ako zmeniť naše nevýhodné závery, je otestovať ich. To znamená, spraviť experiment, aby sme zistili, či náš predpoklad, týkajúci sa našej schopnosti dokončiť úlohu za daných okolností, sa naozaj zakladá na realite. Tak napríklad: Ak je mojou výhovorkou, že som príliš unavená, najskôr zhodnotím svoju únavu na škále od 0 do 10, potom budem 5-10 minút pracovať na zadanej úlohe. Potom znova zhodnotím svoju únavu a zistím, čo sa mi v danom krátkom čase podarilo dosiahnuť. Takto môžeme pokračovať zasa krátky čas v práci a znova sledovať mieru svojej únavy. Tento pokus často ukáže, že môžeme urobiť aspoň niečo, a dokonca pocítime, že máme viac energie.

Radšej podporiť ako kritizovať

Čím viac sami seba za prokrastináciu kritizujeme, tým viac demotivovaní sa cítime a je pravdepodobné, že v odkladaní budeme pokračovať. Nie je tajomstvom, že ak premeníme sebakritiku na pozitívnejší, motivujúcejší vnútorný príhovor, pomôže nám to prekonať prokrastináciu. Najlepší spôsob, akým sa podporiť a motivovať je prihovoriť sa sebe, ako keby sme chceli podporiť kamaráta v rovnakej situácii, lebo druhých častejšie podporujeme ako kritizujeme.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
  Opatovská cesta 7, 040 01 Košice
 • 055 7274411 - sekretariát
  055 7274412 - riaditeľ školy
  055 7274414 - zástupca riaditeľa
  055 7274415 - šk. jedáleň

Fotogaléria