• Partnerské školy

     • Nadpis

     • Každý kto po prvýkrát navštívi toto gymnázium môže mať pocit, že je to bežná škola na konci mesta. Ale práve z tejto školy môžu mnohí naši žiaci podniknúť takmer každý rok zaujímavé cesty do sveta.

           Toto gymnázium má totiž viaceré medzinárodné kontakty a tiež patrí k aktívnym školám zapojeným do projektu škôl pridružených UNESCU.     

      Riaditeľ školy PhDr. Jozef Pištey je členom sekcie Slovenskej komisie UNESCO pre vzdelávanie a školstvo. V rámci tohto projektu nadväzuje naše gymnázium kontakty s viacerými školami v zahraničí. V minulosti to boli napríklad školy vo Fínsku alebo v Maďarsku, v súčasnosti  však najviac spolupracujeme s nemeckými školami.

           Tradíciou školy sa stali pravidelné výmenné pobyty slovenských a nemeckých študentov. Už od roku 1991 navštevuje skupina našich študentov partnerskégymnázium CARLA DUISBERGA vo Wuppertale. Kontakty majú recipročný charakter.

           Vedenia oboch gymnázií podpísali zmluvu o rozvíjaní vzájomných družobných kontaktov. Počas každoročných návštev sa snaží každá škola pripraviť pre svojich hostí zaujímavý program a ukázať čo najviac zaujímavostí vo svojej vlasti. K najväčším atrakciám vo Wuppertale patrí jazda podvesnou vysutou dráhou tzv. „Schwebebahn“, návšteva ZOO, prehliadky múzeí alebo celodenný výlet do Fantazialandu. Naši žiaci navštívia aj parlament a diskutuje sa o politickom systéme Nemecka. A aby sa slovenskí študenti počas pobytu zdokonalili aj v nemčine, bývajú priamo v nemeckých rodinách.