• Konzultačné hodiny

     • Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2021/22

     • Konzultačné hodiny vyučujúcich v školskom roku 2021/22
                                                          
            Termín
      1. Mgr. HÉZSELYOVÁ Lenka Ut - 8.VH
      2. Mgr. LUKÁČOVÁ  Júlia Ut - 8.VH
      3. RNDR. GÖCSÖSOVÁ Silvia Ut - 8.VH
      4. Mgr. CEĽUCH Cyril Ut - 8.VH (resp. Št  7.VH)
      5. Mgr. CEĽUCHOVÁ Blažena St - 8.VH (resp. Št  7.VH)
      6. Mgr. DÁVIDOVÁ Kvetoslava St - 8.VH (resp. Št  7.VH)
      7. Mgr. EVELLEYOVÁ  Eva Ut - 8.VH
      8. RNDr. FEHÉROVÁ  Agnesa St - 8.VH (resp. Št  7.VH)
      9. Mgr.  FERENČÁKOVÁ Katarína Ut - 7.VH (resp. Št  7.VH)
      10. Mgr. FRIČOVÁ  Marta Ut - 8.VH
      11. RNDr. GÁBOVÁ Timea, PhD.  
      12. Mgr. GÁSPÁR  Ildikó St - 7.VH (resp. Št  7.VH)
      13. Mgr. GEREGOVÁ  Zdena Po - 7.VH
      14. RNDr. HALÁSZOVÁ  Marta Po - 7.VH
      15. PhDr. HUBÁČEKOVÁ  Monika Ut - 8.VH (resp. Št  8.VH)
      16. PhDr. ISTVÁNOVÁ  Zuzana Po - 7.VH
      17. Mgr. IVANKOVÁ Adriana Ut - 7.VH
      18. RNDr. KATRENIČOVÁ Ivana, PhD.  
      19. RNDr. KRAJKOVIČ Stanislav St - 7.VH
      20.. RNDr. LACKOVÁ Janka Pi - 8.VH
      21. PhDr. MIKOLAJOVÁ  Nataša Št - 0.VH
      22. Mgr. ORTA PERECÁR Mária Ut - 7.VH
      23. Mgr. PERŽEĽ  Ľubomír St - 8.VH
      24. Mgr. PLENCNEROVÁ Otília Po - 8.VH
      25. Mgr. PROTIVŃÁK Peter St - 8.VH
      26. PhDr. SCHMIDT  Juraj Po - 7.VH
      27. Mgr. SIDOROVÁ  Jana Po - 8.VH
      28. Mgr. SZANISZLOVÁ  Dagmar Ut - 7.VH
      29. RNDr. SZÉKELYOVÁ Noemi, PhD. St - 0.VH
      30. Mgr. ŠMIGALLOVÁ Lenka Št - 0.VH (resp Št 7. VH)
      31. Mgr. ŠTEFANKO Jozef Ut - 8.VH
      32. Mgr. TOMAŠOVÁ Silvia Po - 7.VH
             
   • Kontakt

    • Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
    • 055 7274411 - sekretariát 055 7274412 - riaditeľ školy 055 7274414 - zástupca riaditeľa 055 7274415 - školská jedáleň
    • Opatovská cesta 7, 040 01 Košice 040 01 Košice Slovakia
    • 00162159
    • 2021189764
    • Vedúca školskej jedálne: Lenka Novák 055 7274415 - školská jedáleň jedalen@opatovska.sk
    • IBAN: SK87 8180 0000 0070 0021 1192
    • psychologička: kristina.copova@opatovska.sk
   • Prihlásenie